Medlemmer af kommunalbestyrelsen

Mød kommunalbestyrelsens medlemmer, læs om forretningsordenen og se erklæringer om bidrag til partier m.m.

Kommunen ledes politisk af kommunalbestyrelsen med borgmesteren som formand. Kommunalbestyrelsens 19 medlemmer vælges for en fireårig periode.

Se referater, dagsordener og bilag

Oversigt over møder i kommunalbestyrelsen

Udvalgsposter

 • Økonomi- og Planlægningsudvalget (formand)
 • KL Repræsentantskab (formand)
 • KL Delegerede (formand)
 • Valgbestyrelse til Kommunal- og Regionsrådsvalg (formand)
 • Valgbestyrelse til folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg (formand)
 • Grundlisteudvalget (formand)
 • Kredsråd for Københavns Vestegns Politikreds
 • Beredskab Øst (formand)
 • Overtaksationskommissionen for offentlige veje
 • Herlev Erhvervsråd (formand)
 • Trafikselskabet Movia (repræsentant)
 • Bestyrelsen for HOFOR Vand Holding A/S
 • Bestyrelsen for HOFOR Spildevand A/S
 • Bestyrelsen Vestforbrænding I/S (personlig suppleant)

Kontakt

Udvalgsposter

 • Økonomi- og Planlægningsudvalget (næstformand)
 • Miljø-, Klima- og Teknikudvalget (næstformand)
 • Sundheds- og Voksenudvalget
 • Børn og Unge-udvalget (næstformand)
 • KL Repræsentantskab (personlig stedfortræder)
 • KL Delegerede
 • Valgbestyrelse til Kommunal- og Regionsrådsvalg
 • Valgbestyrelse til folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg (personlig stedfortræder)
 • Valgstyrerformand Herlev Hallerne
 • Skatteankenævnet (suppleant)
 • Kredsrådet for Københavns Vestegns Politikreds (personlig stedfortræder)
 • Herlevkollegiets bestyrelse
 • Bestyrelsen for Herlev Almennyttige Boligselskab
 • Trafikselskabet Movia (stedfortræder)
 • Delegerede til I/S Vestforbrændings generalforsamling
 • Bestyrelsen for Kachotten
 • Handicaprådet

Kontakt

Udvalgsposter

 • Arbejdsmarkedsudvalget
 • Familie- og Forebyggelsesudvalget
 • Sundheds- og Voksenudvalget (formand)
 • Børn og Unge-udvalget (personlig stedfortræder)
 • KL Delegerede
 • Valgbestyrelse til Kommunal- og Regionsrådsvalg (personlig stedfortræder)
 • Handicaprådet (formand)
 • Bestyrelsen for Kagshuset

Kontakt

Udvalgsposter

 • Økonomi- og Planlægningsudvalget
 • Familie- og Forebyggelsesudvalget (næstformand)
 • Børne- og Uddannelsesudvalget (formand)
 • § 17, stk. 4-udvalg - Udvalg for Klimahandleplan for Herlev Kommune
 • Valgstyrer Herlev Hallerne
 • Skolerådet (formand)
 • Skolebestyrelsen Lindehøjskolen
 • Valgbestyrelse til skolebestyrelsesvalg – Lindehøjskolen
 • Dialogforum (formand)

Kontakt

Udvalgsposter

 • Kultur- og Fritidsudvalget (formand)
 • KL Delegerede (stedfortræder)
 • Vurderingsankenævnet
 • Valgstyrerformand Herlev Medborgerhus
 • Taksationskommissionen for offentlige veje
 • Hjortespringkollegiets bestyrelse
 • Bestyrelsen for Herlev Almennyttige Boligselskab
 • Bestyrelsen for Herlev Boligselskab (suppleant)
 • Bestyrelsen for Kantatehuset
 • Ungdomsskolebestyrelsen (formand)
 • Bestyrelsen for Herlev Gymnasium og HF
 • Idrætsforum (formand)
 • Kulturmetropolens politiske styregruppe

Kontakt

Udvalgsposter

 • Arbejdsmarkedsudvalget (formand)
 • Børne- og Uddannelsesudvalget
 • Valgbestyrelse til Kommunal- og Regionsrådsvalg (personlig stedfortræder)
 • Valgstyrer Kildegårdhallen
 • Skatteankenævnet
 • Skolerådet
 • Dialogforum
 • Bestyrelsen for Børneinstitutionen Lindehøj
 • Handicaprådet (personlig stedfortræder)

Kontakt

Udvalgsposter

 • Arbejdsmarkedsudvalget
 • Miljø-, Klima- og Teknikudvalget
 • Sundheds- og Voksenudvalget
 • Børn- og Ungeudvalget (formand)
 • Valgstyrerformand Kildegårdhallen
 • Hegnsynet (suppleant)
 • Taksationskommissionen for offentlige veje
 • Ekspropriationskommission efter ekspropriationsprocesloven
 • Fredningsnævnet (suppleant)
 • Bestyrelsen for Herlev Boligselskab
 • Bestyrelsen Vestforbrænding I/S
 • Bestyrelsen for Hjulmandens Hus (formand)
 • Handicaprådet (personlig stedfortræder)

Kontakt

Udvalgsposter

 • Miljø-, Klima- og Teknikudvalget
 • Børne- og Uddannelsesudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Bestyrelsen for Boligselskabet AKB, Herlev
 • Bestyrelsen for Boligselskabet Sortemosen
 • Bestyrelsen for Novafos Måløv Rens A/S
 • Skolerådet
 • Skolebestyrelsen Gl. Hjortespringskole
 • Valgbestyrelse til skolebestyrelsesvalg – Gl. Hjortespringskole
 • Dialogforum
 • Bestyrelsen for Æblehuset
 • Ungdomsskolebestyrelsen (stedfortræder)
 • Idrætsforum
 • Bestyrelsen for Herlev Musikskole 

Kontakt

Udvalgsposter

 • Familie- og Forebyggelsesudvalget
 • Miljø-, Klima- og Teknikudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Idrætsforum

Kontakt

Udvalgsposter

 • Økonomi- og Planlægningsudvalget
 • Børne- og Uddannelsesudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • § 17, stk. 4-udvalg - Udvalg for Klimahandleplan for Herlev Kommune
 • Grundlisteudvalget
 • Valgbestyrelse til Kommunal- og Regionsrådsvalg
 • Valgbestyrelse til folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg
 • Hegnsynet (suppleant)
 • Bestyrelsen for Herlev Almennyttige Boligselskab (suppleant)
 • Bestyrelsen for Herlev Boligselskab (suppleant)
 • Skolerådet
 • Dialogforum

Kontakt

Udvalgsposter

 • Arbejdsmarkedsudvalget
 • Sundheds- og Voksenudvalget
 • KL Delegerede (personlig stedfortræder)
 • Valgbestyrelse til Kommunal- og Regionsrådsvalg (personlig stedfortræder)
 • Valgbestyrelse til folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg (personlig stedfortræder)
 • Handicaprådet (personlig stedfortræder)

Kontakt

Udvalgsposter

 • Arbejdsmarkedsudvalget
 • Miljø-, Klima- og Teknikudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Herlev Erhvervsråd
 • Ungdomsskolebestyrelsen (stedfortræder)
 • Idrætsforum

Kontakt

Udvalgsposter

 • Familie- og Forebyggelsesudvalget
 • Sundheds- og Voksenudvalget
 • Valgstyrer Kildegårdhallen

Kontakt

Udvalgsposter

 • Familie- og Forebyggelsesudvalget (formand)
 • Børne- og Uddannelsesudvalget (næstformand)
 • Sundheds- og Voksenudvalget
 • Valgbestyrelse til Kommunal- og Regionsrådsvalg
 • Valgbestyrelse til folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg (personlig stedfortræder)
 • Skolebestyrelsen Herlev Byskole
 • Valgbestyrelse til skolebestyrelsesvalg – Herlev Byskole
 • Dialogforum
 • Bestyrelsen for Kachotten
 • Idrætsforum
 • Handicaprådet

Kontakt

Udvalgsposter

 • Økonomi- og Planlægningsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget (næstformand)
 • Miljø-, Klima- og Teknikudvalget
 • § 17, stk. 4-udvalg - Udvalg for Klimahandleplan for Herlev Kommune (formand)
 • KL Delegerede (personlig stedfortræder)
 • Valgbestyrelse til Kommunal- og Regionsrådsvalg (personlig stedfortræder)
 • Valgbestyrelse til folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg
 • Valgstyrer Kildegårdhallen
 • Grundlisteudvalget
 • Fredningsnævnet
 • Handicaprådet (personlig stedfortræder)

Kontakt

Udvalgsposter

 • Økonomi- og Planlægningsudvalget
 • Miljø-, Klima- og Teknikudvalget (formand)
 • Sundheds- og Voksenudvalget (næstformand)
 • KL Delegerede (personlig stedfortræder)
 • Valgbestyrelse til Kommunal- og Regionsrådsvalg (personlig stedfortræder)
 • Valgbestyrelse til folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg
 • Valgstyrer Herlev Hallerne
 • Taksationskommissionen efter ekspropriationsprocesloven
 • Bestyrelsen for BIOFOS Holding A/S
 • Delegeret til I/S Vestforbrændings generalforsamling
 • Handicaprådet

Kontakt

Udvalgsposter

 • Arbejdsmarkedsudvalget
 • Børne- og Uddannelsesudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget (næstformand)
 • § 17, stk. 4-udvalg - Udvalg for Klimahandleplan for Herlev Kommune
 • Valgbestyrelse til Kommunal- og Regionsrådsvalg
 • Valgbestyrelse til folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg (personlig stedfortræder)
 • Grundlisteudvalget
 • Dialogforum
 • Bestyrelsen for FGU Nord
 • Kulturmetropolens politiske styregruppe (suppleant) 

Kontakt

Udvalgsposter

 • Familie- og Forebyggelsesudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Herlev Erhvervsråd
 • Bestyrelsen for Kantatehuset

Kontakt

Udvalgsposter

 • Økonomi- og Planlægningsudvalget
 • Familie- og Forebyggelsesudvalget
 • Børne- og Uddannelsesudvalget
 • Børn- og Unge-udvalget (personlig stedfortræder)
 • KL Delegerede
 • Skolerådet
 • Skolebestyrelsen Kildegårdskolen
 • Valgbestyrelse til skolebestyrelsesvalg – Kildegårdskolen
 • Dialogforum
 • Handicaprådet

Kontakt

Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsens møder er åbne for offentligheden kl. 19.00, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen.