Lægeerklæring

Læs om brug af lægeerklæringer i forbindelse med sygdomsopfølgning

Hvis en medarbejder bliver ude af stand til at udføre sit arbejde på grund af sygdom, må medarbejderen melde sig syg efter de retningslinjer, som gælder på arbejdspladsen. Under et sygefravær kan ledelsen have behov for at få dokumenteret, at der er tale om sygdom, og for en lægelig vurdering af, hvor længe sygefraværet forventes at vare. Til det formål kan leder bede den ansatte om at aflevere en lægeerklæring. Det kan enten være en fri attest eller en mulighedserklæring.

Mulighedserklæring

Mulighedserklæringen er en lægeerklæring, som skal hjælpe arbejdspladsen med at bringe syge medarbejdere tilbage til arbejdet. Erklæringen anvendes i de tilfælde, hvor lederen har behov for at få afdækket mulighederne for en gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen. Attestens forside udfyldes sammen med medarbejderen, og der skal tales om begrænsninger og muligheder samt arbejdsgivers forslag til evt. mindre belastende opgaver, som kan indgå i en tilbagevendingsplan. Mulighedserklæringen giver også mulighed for at få lægens angivelse af fraværets forventede varighed.

Det er optimalt, at parterne taler sig frem til en mulig plan. Hvis leder og medarbejder ikke er helt enige om muligheder, kan man skrive både leders forslag og medarbejders forslag, som lægen derefter forholder sig til. Der kan være situationer, hvor der ikke er muligheder, fordi medarbejderen ikke er i stand til at møde frem.

Udfyldelse af mulighedserklæring

Medarbejder indkaldes til en sygefraværssamtale med henblik på udfyldelse af mulighedserklæringen. Medarbejderen har pligt til at deltage i samtalen. Hvis medarbejderen er for syg til at deltage i et fysisk møde kan mødet gennemføres på Teams eller pr. telefon. Lederen har ikke krav på at få oplyst diagnosen, men alene oplysninger om funktionsbegrænsninger i forhold til arbejdet.

Når samtalen er færdig og de relevante felter på mulighedserklæringen er udfyldt, modtager medarbejderen erklæringen og går til sin praktiserende læge, for at få lægens bemærkninger til indholdet. Der er ingen regler for, hvor tidligt i et sygdomsforløb leder må tage en samtale med sin medarbejder med henblik på udfærdigelse af en mulighedserklæring. Mulighedserklæringen kan således benyttes både ved lange, korte og gentagne sygeforløb. På den måde kommer man tidligt i dialog om fraværet og årsager til fraværet.
Mulighedserklæringen kan du se her

Friattest

Leder kan kræve lægelig dokumentation for at en medarbejders fravær skyldes sygdom samt fraværets forventede varighed. I de tilfælde skal lægen udfylde en friattest. Ved anmodning om friattest skal leder anvende Herlev Kommunes blanket. Vær opmærksom på, at en friattest udelukkende er lægelig dokumentation for fraværet. Overvej derfor om det i virkeligheden er en mulighedserklæring du skal bede om. Læs mere om mulighedserklæringen i afsnittet herover.

En friattest giver mulighed for, at der kan spørges eller informeres på en anden måde end mulighedserklærings faste skema åbner for. En friattest har ingen form. Det kan f.eks. være, at det i relation til indhentelse af en lægeerklæring vil være relevant at beskrive for lægen, hvilke arbejdsopgaver medarbejderen varetager. Det kan have betydning for, hvordan lægen vurderer fraværets varighed. Friattesten fordrer, at lægen skriver selv. I den digitale skabelon Herlev Kommune bruger, er der mulighed for at indsætte de tilføjelser, som måtte være relevante.

Hvilken attest vælges?

  • Hvis det er åbenlyst, at der p.t. ikke er udsigt til at medarbejderen kan starte en gradvis tilbagevenden, vil man oftest vælge en friattest.
  • Hvis der er muligheder – også selv om leder og medarbejder ikke er enige – vil man oftest vælge mulighedserklæringen.
Bilag Størrelse
 Anmodning om friattest 71.91 KB
Kontakt

Stab for HR

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev

personale@herlev.dk