Lægebesøg

Læs om retningslinjer for tjenestefrihed ved lægebesøg

Hvis en medarbejder har brug for en lægekonsultation, tid hos tandlægen og/eller en lægeordineret undersøgelse skal det i videst muligt omfang placeres uden for arbejdstiden. Hvis det er udelukket, kan lægebesøg lægges på et tidspunkt, der er mindst muligt forstyrrende for arbejdet, hvor der gives tjenestefrihed i den del af arbejdstiden.

Forebyggende undersøgelser, som ikke er lægeordineret skal altid lægges uden for almindelig arbejdstid. Det kan f.eks. tilbagevende forebyggende tilbud fra regionen f.eks. screeningsprogrammer eller regelmæssige tandlægebesøg. Begrundelsen herfor er, at der ikke er tale om sygdom i disse situationer.

Personale og Arbejdsmiljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev

personale@herlev.dk