Ejendomsskat

Som ejer af fast ejendom betaler du ejendomsskat til Herlev Kommune.

Beskatningsgrundlag

Ejendomsskat/grundskyld beregnes på baggrund af den ansatte grundværdi (minus fradrag for forbedringer) eller grundskatteloftværdien.
Vurderingerne fastsættes af SKAT, og henvendelse angående ejendomsvurdering skal ske til SKAT, læs mere på www.skat.dk.

Ejendomsskattebilletten

Ejendomsskattebilletten for det kommende år udsendes hvert år i november/december.

På ejendomsskattebilletten fremgår din opkrævning til kommunen vedr. ejendomsskat/grundskyld samt bidrag. Herlev Kommune opkræver bidrag for renovation, skorstensfejer og rottebekæmpelse. Ejendomsskattebilletten sendes til dig som digital post, medmindre du er fritaget - så modtager du ejendomsskattebilletten som papirpost.

Ejendomsskattebilletten udsendes til alle ejere af en ejendom. Det betyder at én ejer modtager den originale ejendomsskattebillet, og alle øvrige ejere modtager en kopi af ejendomsskattebilletten til orientering.

 

Har du brug for en kopi af ejendomsskattebilletten?

Hvis du får brug for en kopi af din ejendomsskattebillet, kan du som borger hente en kopi af din ejendomsskattebillet for nuværende og tidligere år på Borger.dk under fanen "Se din ejendomsskattebillet".

Betaling af ejendomsskat

Ejendomsskat/grundskyld og bidrag betales i to rater: 1. rate den 1. januar og 2. rate den 1. juli.

Er ejendommen ikke er tilmeldt PBS vil du modtage girokort til betaling af raterne ca. 10 dage før forfaldsdatoen. Girokort udsendes til ejer som modtager original ejendomsskattebilletten.

Efter sidste rettidige indbetalingsdato beregnes renter med 0,4 % per påbegyndt måned og opkrævningen overgår til Herlev Kommunes Opkrævning.

Vi anbefaler at du tilmelder ejendomsskatten til betalingsservice, hvis du ikke allerede er tilmeldt. Tilmeldingen skal ske via dit pengeinstitut, og de oplysninger du skal bruge til tilmeldingen fremgår af de girokort du modtager til indbetaling.

Midlertidig indefrysningsordning for grundskyld 2018 - 2020

Dækningsafgift af erhvervsejendomme

Herlev Kommune udskyder dækningsafgift til 2021.

Kommunalbestyrelsen har i april besluttet at følge regeringens opfordring om at udskyde betalingen af dækningsafgiften af erhvervsejendomme.

Betalingen af 2. rate udskydes fra den 1. juli 2020 til betaling i to lige store rater den 1. januar 2021 og den 1. juli 2021. Der sendes de kommende dage korrigerede ejendomsskattebilletter 2020 ud til alle ejere, som er opfattet.

Virksomheder, som fortsat ønsker at betale raten i juli 2020, skal kontakte Finans og Opkrævning på okonomi@herlev.dk eller som sikkerpost til sikkerpostokonomi@herlev.dk.

Ejendomsskat

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 64 07
okonomi@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag Lukket  - Lukket
Torsdag 09:00  - 17:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -
Opkrævning

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 70 75
Okonomi@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag Lukket  - Lukket
Torsdag 09:00  - 17:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -