Identifikation

Den enkelte arbejdsplads har til opgave at vurdere, hvor stor risiko der er for krænkende adfærd i relation til arbejdet. Arbejdspladsens beliggenhed, anvendelsen af digitale medier samt i hvilken udstrækning medarbejderne træffer afgørelser, der har betydning for de enkelte borgeres livssituation, kan indgå i den vurdering.

 Arbejdsmiljøgrupperne har til opgave at indberette og analysere hændelser og arbejdsulykker, der involverer krænkende adfærd, så det er vigtigt at give leder eller arbejdsmiljørepræsentant besked, hvis du som medarbejdere oplever krænkende adfærd i relation til dit arbejde.