Øvrige sundhedstilbud

Her finder du uddybende information om vores øvrige sundhedstilbud

Diætistvejledning

Den kliniske diætist tilbyder rådgivning og vejledning til dig, hvor ændringer i kosten kan forebygge eller hindre udvikling i livsstilsbetinget sygdom.
Du kan henvises til diætistvejledning fra din praktiserende læge eller fra hospital. Tilbuddet er gratis.

Du kan henvises til diætistvejledning, hvis du har:

 • Type 2 diabetes
 • Glukoseintolerance
 • Forhøjet kolesteroltal
 • KOL
 • Iskæmisk hjertesygdom eller hjertesvig
 • Svær overvægtig med en BMI på +30 (Vægt i kg/(højde i m x højde i meter)).
 • Cancer

Indhold i vejledningen

I fællesskab med den kliniske diætist kombineres det, du kan lide at spise med de retningslinjer, der ligger for den enkelte tilstand. Du er dermed medbestemmende med hensyn til, hvilke kostændringer du vil arbejde med. Hvis du tager vægttabsmedicin anbefales det, at du har løbende samtaler med en diætist.

Et forløb indeholder som udgangspunkt seks samtaler med ca. en måneds mellemrum og tilrettelægges i samarbejde med dig.

Du kan kontakte diætisten på telefon 4452 7105. Diætisten er en del af Sundhedsfremme, som har adresse på Tvedvangen 196, 2730 Herlev.

Motionscafe

Tilbuddet er til dig, som har lyst til at gå sammen med andre i et gå-fællesskab. Det er gratis og uforpligtende.

Mødested og tid

Mandag klokken 13:00 mødes holdet ved den gamle biograf, Herlev Bygade 30.

Gådistancer

Vi er ofte en gruppe på 8-12 personer som mødes. Gruppen starter sammen, og når vi har gået ca. 1½ km., er der nogen, som vender om, fordi deres bentøj bedst kan klare 2-3 km. Resten forsætter lidt længere og kommer gerne op på 5-6 km i alt.

Sundhedssamtale

En sundhedssamtale er en samtale for dig, der ønsker hjælp til at kickstarte din sundhed. Du kan gennem en henvisning fra egen læge eller ved selv at kontakte Sundhedsfremme få en samtale med en sundhedsprofessionel.

Omdrejningspunktet er altid en snak om det, du ønsker hjælp til og som er vigtig for dig. Du vil få informationer om, hvad du selv aktivt kan gøre for din sundhed. Du kan yderligere få indsigt i både kommunale og frivillige tilbud, som du kunne være i målgruppe for.

Hvis det vurderes, at du har brug for en rådgivning om livsstilsændringer, kan du får tilbudt et forløb med flere samtaler. Du kan kun visiteres til forløb, hvor du lever op til henvisningskriterierne.

Samtalen kan ske ved fysisk fremmøde eller telefonisk og varer ca. en time.

Kontakt sundhedsfremme på: 44 52 63 00.

Tilbud til voksne med et BMI over 30

Motion Plus tilbyder gratis holdtræning til dig med et BMI over 30. 

Motion Plus noget for dig, hvis du:

 • Ikke har følgesygdomme af overvægt, som vil forhindre dig i at deltage i træningen.
 • Kæmper med for mange kilo
 • Ønsker hjælp til træning og livsstilsændringer
 • Ønsker at få overskud i din hverdag 
 • Er klar til at gøre en indsats 

Beregn dit BMI her

Kontakt din læge for at blive henvist til Motion Plus. Derefter inviteres du til en visiterende samtale i Sundhedsfremme under Herlev Kommune. Her vurderes det, om tilbuddet er velegnet for dig, eller om du skal have en anden form for motionsvejledning.

Vi starter nye hold  medio august og medio januar.  Der er træning to gange om ugen: tirsdag og torsdag kl. 7.20 – 9.00. Du kommer til at træne sammen med andre i samme situation som dig.

Vi træner med smil på læben og godt humør. Vi glæder os til at møde dig.

Du kan kontakte Motion Plus på telefon 29321583. Motion Plus er en del af Sundhedsfremme, som har adresse på Tvedvangen 196, 2730 Herlev: Sundhedsfremme, Tvedvangen 196, 2730 Herlev

Forebyggende hjemmebesøg

Det er frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet. Du får besøg af en forebyggende medarbejder, der har et bredt kendskab til social- og sundhedsmæssige forhold i Herlev Kommune.

Hvornår og hvem tilbydes forebyggende hjemmebesøg

Det år du fylder

 • 70 år tilbydes du besøg, hvis du er registret som aleneboende og ikke modtager hjemmehjælp til personlig pleje.
 • 75 år tilbydes du Inspirationsmøde og besøg, hvis du ikke modtager hjemmehjælp til personlig pleje.
 • 80 år tilbydes du besøg, hvis du ikke modtager hjemmehjælp til personlig pleje.
 • fra dit 82 år tilbydes du besøg én gang årligt, hvis du ikke modtager hjemmehjælp til personlig pleje.

Borgere i alderen 65-81 år, som er i særlig risiko for at få sociale, psykiske eller fysiske problemer, og som bor i eget hjem, kan tilbydes forebyggende hjemmebesøg.

Ekstra besøg kan tilbydes borgere, som er i en svær situation, eksempelvis nylige enker/enkemænd, eller borgere på hvem der er modtaget en ”bekymringshenvendelse”.

Om besøget

Samtalen er din personlige samtale

Med baggrund i din hverdag kan vi inspirere og vejlede dig i at afklare nogle af de aldersbetingede overvejelser, som du kan have i forhold til din trivsel, din færden og dine aktiviteter, således at du fortsat kan bevare din livskvalitet og tryghed.

Årligt inspirationsmøde for 75 årige

På inspirationsmødet kan du dels høre om forebyggende hjemmebesøg og dels få nogle input til, hvad du skal være særligt opmærksom på som +75årig, og hvad der findes af aktiviteter i Herlev Kommune.

Seniorrådgivning

Seniorrådgivningen er for seniorer uden for arbejdsmarkedet og deres pårørende.

Seniorrådgivningen giver råd og vejledning omkring forskellige temaer, såsom:

 • Håndtering af hverdagen
 • Fysisk aktivitet for seniorer
 • Aktivitetsmuligheder i klubber og foreninger
 • Boligskifte - hvornår, hvordan?
 • Demens - hvad, hvor går man hen, hvad gør man?
 • Hvor henvender jeg mig, hvis…?

Seniorrådgivningen kan kontaktes på

Tlf. 44 52 62 72. Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30-9.30

Mail: forebyggendeteam@herlev.dk

Tilbud til veteraner

For at sikre, at veteraner med alvorlige følger af deres udsendelse får den nødvendige hjælp fra Herlev Kommune, er der udpeget en særlig tovholder, som skal sikre sammenhæng i de sager, hvor veteranen som følge af udsendelsen er i problemer, der gør, at en særlig indsats er nødvendig.

Tovholder-funktionen er placeret i Center for Job, Uddannelse og Borgerservice Herlev og kan kontaktes på mailadressen: veteran@herlev.dk.

Har du brug for akut hjælp?

Veterancentret, der varetager Forsvarets indsats for veteraner, er én indgang til veteranområdet. Veterancenteret tilbyder støtte til soldater, veteraner og pårørende. Har du brug for én at tale med, og er du soldat, veteran eller pårørende, kan du ringe til Veterancentrets døgntelefon 7281 9700. Her kan du søge hjælp, uanset hvornår på døgnet du ringer.

Læs mere på Veterancentrets hjemmeside

Rammer for netværk mellem Veteraner

Mange veteraner vil gerne holde kontakt til og mødes med andre veteraner. Herlev Kommune har derfor stillet lokaler på Hækmosen 81 til rådighed for den lokale veteranforening VETHO, der er en netværksforening for veteraner i hovedstaden og omegn. 

Flagdag for Veteraner

Herlev Kommune afholder hvert år ’Flagdag for veteraner’. Det sker årligt den 5. september. Der sendes personlig invitation ud til alle kommunens veteraner.

Formålet med Flagdagen er at hædre de personer, der er eller har været udsendt på en mission af Danmark på baggrund af en beslutning truffet af regering, Folketing eller en minister. Dagen omfatter alle, der er eller har været sendt ud fra Udenrigsministeriet, Forsvaret, Redningsberedskabet, Politi og Sundhedsvæsenet.

Flagdagen er en anledning til at udtrykke anerkendelse for den fremragende og professionelle indsats, som Danmarks udsendte yder og har ydet i en række af verdens konfliktområder.

Særlige tilbud og rabatter på motion

Veteraner bosiddende i Herlev tilbydes mulighed for at dyrke motion i Herlev Kommunes faciliteter til samme priser som pensionister. Tilbuddet gælder indgang til Hjortespringbadet og deltagelse i Trivsel, Idræt og Motion (TIM). TIM er et tilbud til Herlev borgere som er uden for arbejdsmarkedet, det kan være efterlønsmodtagere, pensionister, borgere med en kronisk lidelse eller arbejdsledige.

Se priser for Hjortespringbadet

Veteraner legitimerer sig med deres personlige veterankort og sygesikringsbevis for at opnå de særlige rabatter og tilbud. Læs om veterankortet nedenfor.

Veterankortet

Veterankortet udstedes af forsvaret og sendes til nuværende og tidligere medarbejdere, der har været udsendt i forsvarets internationale operationer. Veterankortet kan bruges til at legitimere sig som veteran og er først og fremmest et synligt tegn på anerkendelse for tjenesten i brændpunkterne.

Læs mere om Veterankortet

Lær at tackle

For dig som har brug for redskaber til at tackle din livssituation f.eks. angst og depression, tilbydes hjælp gennem Lær at tackle kurser.

Du vil gennem Herlev kommunes koordinator kunne få adgang til at deltage i online kurser. Der vil periodevis kunne arrangeres fysiske kurser, og de vil blive annonceret på Herlev kommunes hjemmeside og i Herlev bladet.

Koordinator kontaktes på sund@herlev.dk, hvor du skal oplyse dit navn og telefonnummer, hvorefter du bliver kontaktet.

Kontakt

Sundhedsfremme

Tvedvangen 196
2730 Herlev 
 
T: 44526300
E. sundhed@herlev.dk
Åbningstider
Man-tirs 8.30-9.30
Tors-fre 8.30-9.30

 

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på natur, kultur, byliv og alt det, der betyder noget for dig i Herlev.

Felter med (*) skal udfyldes