Genoptræning

Læs om tilbud om genoptræning, hvis du har været indlagt på hospitalet eller på anden måde er svækket efter sygdom.

Der er mange forskellige slags skader eller sygdomme, som kræver genoptræning. Derfor varierer genoptræningen fra person til person. Nogle skal fx genoptræne muskulaturen i benet efter en knæskade, og andre skal træne hukommelse og koncentration.

Personalet, der står for genoptræningen, er sundhedsfagligt personale, som fx ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Genoptræningstilbuddene er gratis. Hvis du trænes på døgnplads skal du betale for måltiderne.

Almen genoptræning foregår efter indlæggelse på hospital og varetages af kommunen.

Hvis du har været indlagt på hospital, og lægen vurderer, at du har brug for genoptræning udarbejder hospitalet en Genoptræningsplan. Planen får du med hjem, og hospitalet sender et eksemplar til genoptræningsafdelingen i Herlev Kommune og til din læge.

Hvis du ikke har fået en genoptræningsplan med hjem og er i tvivl om du skal have træning, er det lægen eller afdelingen på hospitalet, du skal rette henvendelse til.

Når genoptræningsafdelingen har modtaget din genoptræningsplan, får du et brev med en bekræftelse og vil snarest blive kontaktet m.h.p. at aftale en tid.

Den første gang, du kommer undersøges du, og du sætter mål sammen med terapeuten, i forhold til hvad du gerne vil opnå med din genoptræning. Samtidig lægges en plan for dit genoptræningsforløb.

Genoptræningen varetages af ergo- og fysioterapeuter og foregår individuelt eller på hold afhængig af dit behov. Træningen foregår ambulant på Lærkegaard Center eller på Herlevgaard Center, på døgnplads på Lærkegaard Center og i nogle tilfælde i eller omkring dit hjem.

Når genoptræningen er slut udarbejder terapeuterne en status, der sendes til dig og til din læge.

Genoptræningen tager udgangspunkt i Sundhedsloven § 140.

Specialiseret genoptræning foregår efter udskrivelse fra hospital og varetages af hospitalet.

Hvis hospitalet vurderer, at du har brug for specialiseret genoptræning, foregår dette på hospitalet. Hospitalet kan evt. senere vurdere, at du kan overgå til almen genoptræning i kommunen.

Genoptræningen tager udgangspunkt i Sundhedsloven § 140.

Hvis du har fået et pludseligt fald i funktionsniveau i forbindelse med f.eks. langvarig sygdom eller fald og du ikke har været indlagt på hospital, kan du søge om at få bevilliget genoptræning.

Du, dine pårørende, din læge, hjemmesygeplejersken eller hjemmeplejen kan henvende sig til Genoptræningsafdelingen. Du vil herefter blive kontaktet m.h.p. aftale om en visitationssamtale hjemme hos dig eller på Lærkegaard Center.

Hvis du er visiteret til genoptræning bliver du kontaktet snarest muligt med henblik på start af træning. Den første gang du kommer, undersøges du, og sammen med terapeuten sætter I mål for, hvad du gerne vil opnå med din genoptræning. Samtidig bliver der lagt en plan for dit genoptræningsforløb.

Genoptræningen varetages af ergo- og fysioterapeuter og foregår individuelt eller på hold, afhængig af dit behov. Træningen foregår ambulant på Lærkegaard Center eller Herlevgaard Center, i sjældne tilfælde på døgnplads på Lærkegaard Center, og i nogle tilfælde i eller omkring eget hjem.

Når genoptræningen er slut udarbejder terapeuterne en status, der sendes til dig og til din læge

Genoptræningen tager udgangspunkt i Serviceloven § 86.

Hvis du pga. nedsat mobilitet ikke har mulighed for at være selvtransporterende til genoptræning, kan du efter en individuel konkret vurdering visiteres til befordring, indtil du evt. har generhvervet den fornødne mobilitet til at transportere dig selv. 

Kontakt genoptræning

Lærkegaard Center
Persillehaven 28
2730 Herlev
4452 6265

hjm-genop@herlev.dk

Kontakt til trænings terapeut

44 52 62 42

 
Åbningstider
Hverdage 09:00-10.30