Specialrådgivningen for børn og unge med handicap

Specialrådgivningen er målrettet familier, der har børn under 18 år med nedsat funktionsevne - hvilket vil sige børn og unge under 18 år med en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Familier med et barn eller en ung med nedsat funktionsevne vil ofte have behov for rådgivning og vejledning. Eksempelvis om hvilken betydning den nedsatte funktionsevne har i dagligdagen for både for familien og barnet/ den unge. I Herlev Kommune tilbyder børne- og ungehandicaprådgiverne i Specialrådgivningen råd og vejledning angående familiens situation samt råd og vejledning om kommunens forskellige serviceydelser og støttetilbud.

Det er målet, at forældre får den nødvendige rådgivning på det rigtige tidspunkt. Herunder er der fokus på overgangen til voksenlivet ved det fyldte 18. år.

Børnehandicaprådgiverne varetager blandt andet sagsbehandling af:

  • Dækning af nødvendige merudgifter jf. Barnets Lov § 86
  • Dækning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Barnets Lov § 87
  • Ledsageordninger jf. Barnets Lov § 89
  • Aflastning til forældre jf. servicelovens § 84 jf. § 44

Herlev Kommune har pligt til at rådgive og vejlede. Sammen kan du, din familie og kommunens rådgiver se på hele jeres samlede situation og måske finde andre former for hjælp end de nævnte ovenfor.

Du er velkommen at kontakte Specialrådgivningen på mail eller tlf. 21 58 27 61.

Guide til hjælp og støtte. Forældre til børn med funktionsnedsættelse

Herlev Kommune skal genoptage sager for forældre, der har haft en sag om tabt arbejdsfortjeneste og bidrag til pensionsordning efter den 31. marts 2010 og frem til nu.

Vi har desværre ikke selv mulighed for at finde de relevante sager, og derfor beder vi berørte borgere om at kontakte os for at få genoptaget deres sager.

Det er en principafgørelse fra Ankestyrelsen, der betyder, at pensionsbidraget muligvis skal beregnes på en anden måde.

Kontakt

Hvis du ønsker din sag om pension i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste genoptaget, så send en mail herlev@herlev.dk . Du kan også ringe på 20 11 56 73, hvis du har spørgsmål.

Forældelse

Selvom vi gerne vil i kontakt med forældre, der har haft en sag tilbage til den 31. marts 2010, vil mange af disse sager være forældede, så en mulig ekstraydelse ikke kan blive udbetalt. Det skyldes, at borgeren efter tre år ikke længere har krav på at få udbetalt en ydelse, som han eller hun ellers havde ret til. De tre år gælder fra den dag, hvor borgeren skulle have haft beløbet.

Kontakt

Børne- og ungerådgivningen

Dildhaven 43
2730 Herlev
21 58 27 61

Send Digital Post

Telefontider
Man - fre 9-14