Regulativ for erhvervsaffald

Her kan du læse det nyeste erhvervsaffaldsregulativ for Herlev Kommune

Regulativet for erhvervsaffald fastsætter regler for håndtering af affald fra virksomheder i Herlev Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

 

Affaldsteamet i Center for Teknik og Miljø

 

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44526443
affald@herlev.dk

 
Åbningstider
Man-Fre 09:00 - 14:00