Tolkning

Oplever du sproglige udfordringer pga. høre- og/-eller talehandicap, kan der bestilles en tolk til møder med kommunen

Hvis der skal benyttes tolk til møder med kommunen, kan der bestilles en tolk til oversættelse af samtalen. Hvis du ønsker en tolk, skal du meddele dette til den medarbejder, du skal have samtalen med. Medarbejderen vil herefter bestille en tolk, og det er gratis for dig. Du kan ikke selv bestille en tolk.

Hvis du har brug for døvetolkning, bestiller den medarbejder, som du skal tale med, tolken. Det er også muligt at benytte skrivetelefonen.