Nyttige informationer

Her er en række nyttige informationer og links for dig, der har psykiske vanskeligheder, et handicap eller er pårørende.

Tilbudsportalen

Tilbudsportalen kan hjælpe dig med at danne dig et overblik over alle de forskellige tilbud der er for udsatte børn og unge, handicappede og socialt udsatte i Herlev Kommune.

Du kan vælge forskellige søgekriterier, herunder geografisk placering og målgruppe.

Tilbudsportalen

Tolkning

Oplever du sproglige udfordringer på grund af høre- og/-eller talehandicap, kan der bestilles en tolk til møder med kommunen. Hvis du ønsker dette, skal du meddele dette til den medarbejder, du skal have samtalen med. Medarbejderen vil herefter bestille en tolk, og det er gratis for dig. Du kan ikke selv bestille en tolk.

Hvis du har brug for døvetolkning, bestiller den medarbejder, som du skal tale med, tolken. Det er også muligt at benytte skrivetelefonen.

Ledsageordning

Hvis du er mellem 12 og 67 år og har problemer med at bevæge dig rundt uden hjælp, kan du få en ledsager stillet til rådighed op til 15 timer om måneden. Hjælpen gives alene til ledsagelse og forbundne praktiske opgaver, som hjælp til at tage overtøj af eller på og skubbe kørestol.

Hvis du har fået hjælp fra ledsageordningen, inden du fyldte 67 år, kan du fortsætte med ordningen.

Du kan læse mere om ordningen og udfylde et ansøgningsskema elektronisk på borger.dk

Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance

Håndbogen giver dig generelle retningslinjer omkring praksis i Herlev Kommune, og du kan finde henvisninger til andre offentlige instanser, hvor du kan få råd og vejledning.

Håndbogen er tænkt som en hjælp til dig, der har fået bevilliget en BPA i henhold til Servicelovens § 96, stk. 1 og 2. Med en BPA modtager du tilskud til selv at ansætte handicaphjælpere. Det er et krav, at du selv kan varetage arbejdslederrollen, men du har mulighed for at overdrage arbejdsgiveropgaven til en anden part, og herved blive aflastet for en lang række administrative opgaver.

Læs BPA-håndbogen

Det overordnede formål med en BPA er at skabe fleksible ordninger. Ordningen tager udgangspunkt i din medbestemmelse og kan tilpasses dine ønsker og behov. Dermed kan du have mulighed for at få eller opretholde en selvstændig tilværelse, med mulighed for deltagelse i samfundet på lige vilkår med andre borgere. Formålet er også at skabe mulighed for sammenhængende og helhedsorienteret hjælp til dig, som har et omfattende hjælpebehov.