Sundhedsplejen

Gratis råd og vejledning - for dig og din familie (0-18 år)

En sund start på livet

Forældre der venter barn

Graviditet 

Ved særlige behov tilbydes graviditetsbesøg omkring 30. graviditetsuge

Gravide

Graviditetsbesøget er en tryg start på et langt samarbejde, hvor du kan lære din sundhedsplejerske at kende inden fødslen, og hvor din sundhedsplejerske kan støtte dig bedst muligt efter fødslen. Du får mulighed for bl.a. drøfte emner som dine forestillinger om dit kommende barn,  dine forventninger til den nye rolle som forælder og din tilknytning til dit nyfødte barn - det kan også være om evt.udfordringer under graviditeten og/eller fødslen, amning og pleje. Din partner er velkommen i graviditetsbesøget.

Du henvises af din jordemoder

Har dit barn særlige behov kan sundhedsplejersken, efter forudgående aftale med dig, inddrage andre faggrupper på det pædagogiske område samt social -og sundhedsområdet. Sundhedsplejersken har journal- samt tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger til andre, uden at informere dig om det.

Er du gravid og har brug for råd og vejledning om fx graviditet, forældreskab eller den første tid efter fødslen, kan du læse mere her GRAVID eller downloade appen GRAVID

Fædre

For at dit barn får den bedste start - omsorg og udvikling, er det vigtigt at inddrage jer, forældre i sundhedsplejen. Du opfordres til at deltage så vidt muligt i samtalerne i hjemmebesøgene. Du er også velkommen i Fædrerummet i Herlev - læs mere her

Er du kommende far, nybagt far eller har du som far brug for råd eller vejledning, så kan du læse mere her FAR eller downloade appen FAR

Ved særlige tilfælde kan din sundhedsplejerske tilbyde behovsbesøg. For nogle forældre kan graviditeten være fyldt med overvældende tanker og følelser - det kan være svært at være gravid. Du kan altid kontakte din sundhedsplejerske Læs om fødselsdepression her / mor / far

Du kan kontakte Akuttelefonen hvis du har brug for psykisk krisehjælp

 

Her finder du links til gode råd i graviditeten:

Alkohol - og stofmisbrug (gratis behandling)

Amning / Råd om amning (video)

Bækkenbund/Knibe-øvelser (video)

Den første tid efter fødslen

En god start på livet (0-2 år) - Røde Kors

Far for livet  / Far - Frivillighuset i Herlev - for mænd / Foreningen Far / Fædrerummet i Herlev - Fædrerummet i Herlev 

Familierådgivningen i Herlev kommune

Folsyre for gravide / Sund kost for gravide

Forebyggelse af vuggedød / english

Fødselsforberedelse / Fødslen / Bliv klar til fødslen

Graviditet og fødsel / Første tid efter fødslen

God kemi / Kend kemien / Tjek kemien (app)

Hygiejne / Rådet for Bedre hygiejne

Prævention / Baby på vej

Røgfri graviditet / Rygestop / Rygestop /  Gratis stopkursus i Herlev

Screening af nyfødte (PKU/hælprøve)

Sikkerhed for dit barns skyld

Sunde børn - english / english 

Sunde vaner - english

SkærmFRI-tid (video)

Tryghed og samspil (video)

Forældre på barsel

Spæd -og småbørnsundhedspleje

Du bliver kontaktet af din sundhedsplejerske efter fødslen/udskrivelsen fra hospitalet

Der tilbydes hjemmebesøg, når dit barn er:

 • 4-6 dage (ved indlæggelse over 72 timer, får I besøg senest 7 dage efter udskrivelse)
 • 10-14 dage
 • 3-4 uger
 • 2-3 måneder
 • 4-6 måneder 
 • 9-11 måneder

Når du er kommet hjem fra hospitalet og får besøg af din sundhedsplejerske, kan du drøfte alt hvad der berører dit barns sundhed og trivsel fx amning, måltider, søvn eller motorik også andre emner som fx mental sundhed eller forældreskab. Sundhedsplejersken vil bidrage med sin viden og erfaring i det omfang, du ønsker det. 

I hjemmebesøgene anvender sundhedsplejersken metoder som ADBB og PUF til at vurdere dit barns fysiske, sociale og mentale udvikling. Sundhedsplejersken taler også med dig om barnets generelle sundhed og udvikling.

Sundhedsplejersken har særlig fokus på psykisk trivsel og vil tilbyde dig spørgeskemaet EPDS/GMDS, som benyttes til at opspore fødselsdepression (screening) (læs mere her) / mor / far - fædre med fødselsdepression

Har dit barn særlige behov kan sundhedsplejersken, efter forudgående aftale med dig, inddrage andre faggrupper på det pædagogiske område samt social -og sundhedsområdet. Sundhedsplejersken har journalpligt samt tavsheds -og underretningspligt.

For at støtte overgangen fra hjem til dagtilbud,  kan sundhedsplejersken, i særlige tilfælde, tilbyde en opstartssamtale sammen med det pædagogiske personale fra dagtilbuddet, opstartssamtalen vil foregå hjemme hos jer.

Alle nybagte forældre tilbydes at deltage i en forældre-barselsgruppe

I særlige tilfælde tilbyder sundhedsplejersken behovsbesøg

Ved sygdom bedes du melde afbud til din sundhedsplejerske

Du kan kontakte Akuttelefonen hvis du har brug for psykisk krisehjælp

Fædre

For at dit barn får den bedste start - omsorg og udvikling, er det vigtigt at inddrage jer, forældre i sundhedsplejen. Du opfordres til at så vidt muligt deltage i samtalerne, i hjemmebesøgene. Du er også velkommen i Fædrerummet.

Er du kommende far, nybagt far eller har du som far brug for råd eller vejledning, så kan du læse mere FAR eller downloade appen FAR 

Find Fars Legestue her - Fædrerummet i Herlev

Har du brug for viden, råd og vejledning omkring fx amning, motorik eller søvn, kan du downloade appen MIN BABY og/eller appen LILLE MENNESKE

Præmaturitet (født før uge 37)

Hvis du har født før uge 37, får du besøg som ovenstående. Derudover tilbydes ekstra besøg efter behov.

Helbredelsesundersøgelsen (5-uger) hos praktiserende læge, anbefales kort efter udskrivelsen fra hospitalet.

Børn der er født for tidligt (præmature) følger normalt børnevaccinationsprogrammet fra  fødselsdatoen (3, 5 og 12 måneders vaccination tilbydes løbet af det første år).

Når et præmaturt barn udvikler sig motorisk, kognitivt og sprogligt er det ud fra barnets korrigeret alder som er barnets terminsdato. Fx et barn født uge 32 er altså først 2 måneder i korrigeret alder når det er 4 måneder fra fødslen.

Vitaminer for børn født før uge 37 og med fødselsvægt under 2500g

Her finder du links til gode råd i barslen:

1. hjælp (video) / 1.hjælp på Herlev bibliotek

Aktiv leg og bevægelse for 0-4 år for 1-4år - english

Alkohol -og stofmisbrug (gratis behandling)

AmningAmning - tryg start / Råd om amning (video) - E-læringskursus i amning

Astma og allergi / Baktusserne holder fest

Baby i trafikken

Bækkenbundsøvelser / Kvindekrop / Gyn-zone (video)

Børnelægernes børnetips / Sygdom - hva' så / Forlænget gulsot (over 14 dage)

Børnevaccinationsprogrammet - english 

D-vitamin / D-vitamin

En god start på livet (0-2 år) - Røde Kors

Far for livet  / Far - Frivillighuset i Herlev - for mænd / Foreningen Far / Fædrerummet i Herlev / Fædrerummet i Herlev

Familierådgivningen i Herlev kommune

Forebyggelse af skævt / fladt hovedfacon

Forebyggelse af vuggedød / english

Forstå dit barn (sociale og følelsesmæssige udvikling) / video

Graviditet og fødsel / Første tid efter fødslen

Hygiejne / Rådet for Bedre hygiejne

Inititum (inspiration til dit barns udvikling de første 1000 dage)

Kend kemien / Tjek kemien (app) / Kemi i dit barns hverdag

Mad til små (fra mellem 4-6 mdr. til 1 år) måltider til små (til inspiration) / Den første skemad (video) / Kostoplæg på Herlev bibliotek

Motorik (0-6 mdr.)Motorik (7-12 mdr.- video) / Stimulering af det lille barn (video) / Babymassage / Sansemotorik Herlev bibliotek

Opdragelse med hjertet / Mentalisering / Sund psykisk udvikling

Præmaturitet (tidlig fødsel) / Præmaturforeningen

Prævention

Ren luft til ungerne / Rygestop / RygestopGratis stopkurser i Herlev

Sikkerhed

SkærmFRI-tid (video) / Sangtid

Sprog (Herlev Bibliotek)

Sunde børn - english / english

Søvn / Baby og søvn

Tjek bleen

Tryg start i dagtilbud

Tryghed og konflikter /Tryghed og samspil  / Tryghed og selvstændighed / Tryghed og selvværd / Tryghed og telefoner (video)

TandfrembrudTænder og tandbørstning

Udeophold i kulden

Vegetarisk/vegansk kostVegatarisk kost / Økologi

Forældre til børn i dagtilbud

En tryg start i dagtilbud for småbørn

De første 1000 dage af et barns liv har afgørende betydning for barnets sundhed, trivsel og udvikling samt muligheder senere i livet. En betydningsfuld begivenhed i løbet af de første 1000 dage er for de fleste børns vedkommende, at de starter i vuggestue/dagpleje. De første 9-10 måneder af barnets liv, har det etableret en grundlæggende tilknytning til omsorgspersoner/forældre. Det kan være, for nogle børn, et stort, omvæltende skift, derfor er det vigtigt at dit barn får en tryg start i et dagtilbud.

I særlige tilfælde, vil din sundhedsplejerske tilbyde at deltage i opstartsmøde i hjemmet, med personale fra dagtilbuddet - det er for at støtte overgangen fra hjem til dagtilbud.

Du kan skrive dit barn op til et dagtilbud på herlev.dk (pladsanvisningen) eller via borger.dk

Hvis dit barn ikke er startet i dagtilbud endnu, er du og dit barn velkommen i Fædrerummet

Du kan altid kontakte din sundhedsplejerske, hvis du har spørgsmål, der berører dit barns sundhed, trivsel og udvikling. Det kan fx være: børnesygdomme, børnevaccinationsprogrammet, måltider, motorik, psykisk udvikling, renlighedstræning, sprog eller søvn 

Du kan kontakte Akuttelefonen hvis du har brug for psykisk krisehjælp

Tværfagligt samarbejde mellem sundhedsplejen, dagtilbud og skoler 

Sundhedsplejen udfører opgaver i private hjem, på skoler, i daginstitutioner og i den kommunale dagpleje. Alle sundhedsplejersker der tilknyttet et dagtilbud, deltager i KCM og har en rådgivende funktion målrettet det pædagogiske personale, et årligt hygiejnetilsyn, særlig fokus på fx børn med spiseproblemer, søvnudfordringer og børn med uhensigtsmæssig vægtudvikling.

For at tilgodese børn og unge med særlige behov, er der i hver daginstitution, dagpleje og skole et tværfagligt team i Herlev Kommune. 

Det tværfaglige team skal sikre, at barnets og den unges sundhed, trivsel og udvikling fremmes. Det skal også sikre, at der i samarbejde med forældre formidles evt. kontakt til en relevant samarbejdspartner. Drøftelsen i det tværfaglige team har til formål at afklare, hvorvidt en bekymring skal give anledning til et særligt tiltag over for barnet/den unge SOS-modellen (Signs of Safety - med fokus på barnets/den unges trivsel og sikkerhed)

Det tværfaglige team i dagtilbud kan bestå af (0-6år): leder/souschef, sagsbehandler/socialrådgiver, familiebehandler, sundhedsplejerske og PPR-psykolog.

Andre samarbejdspartnere kan indkaldes efter behov, som fx pædagogisk konsulent, tale/høre-pædagog, fysioterapeut, ergoterapeut, kontaktperson, klasselærer, praktiserende læge osv.

De almindelige regler for tavsheds -og underretningspligt er gældende.

Læs mere på herlev.dk

Her finder du links til gode råd for dit barn i dagtilbud:

Alkohol -og stofmisbrug (gratis behandling)

Aktiv leg og bevægelse for 0-4 år for 1-4år - english / Bevægelse i Herlev

Astma og allergi / Baktusserne holder fest

Ble-afvænning/Renlighedstræning

Børnelægernes børnetips / øjenbetændelse

BørnesygdommeSygdom - hva' så / Smitsomme børnesygdomme

Børnevaccinationsprogrammet (english)

Børnevacciner / Influenzavaccine

Børn i bilen

Børns sikkerhed

D-vitamin

En god start på livet (0-2 år) - Røde Kors

Et barn med udviklingshandicap

Familierådgivningen i Herlev kommune

Fri for mobberi

Fædrerummet i Herlev

Hygiejne / Rådet for Bedre hygiejne

GiftlinienKend kemien / Kemi i dit barns hverdag

Lege-databasen / Naturoplevelser / Børn i Byen

Mad til småbørn (8 mdr til 3 år) - english

Madpakke / Mellemmåltider / Mælksunde opskrifter / Indkøbsguide

Motorik (1-2 år)Motorik (2-3 år) / Sansemotorik (3 år) / Sansemotorik og rytmik på Herlev bibliotek

Opdragelse med hjertet / Mentalisering / Sund psykisk udvikling

Overvægt / Holbækmodellen i Herlev

Ren luft til ungerne / Rygestop / Rygestop / Gratis stopkurser i Herlev

Solbeskyttelse / Solcreme

Sprog (Herlev BibliotekStimuler dit barns sprog / Sprogstimulering / Sprorgstimulering / Sporgpakken - Sangtid

Styr på skærmen / Skærmtid / Skærmvaner / Fællestid fremfor skærmtid

Søvn / Baby og søvn

Tryghed og konflikter / Tryghed og samspil / Tryghed og selvstændighed / Tryghed og selvværd /  Tryghed og telefoner (video)

Tryg start i dagtilbud

Tænder og tandbørstning 

Forældre til børn i skole

Skolesundhedspleje for skolebørn

Skolesundhedsplejersken følger dit barns sundhed, trivsel og udvikling gennem hele skoleforløbet.

Elever og forældre, lærere og andre samarbejdspartnere er altid velkomne til at kontakte skolesundhedsplejersken, hvis der ud over de fastlagte samtaler og aktiviteter er spørgsmål eller behov for vejledning om barnets sundhed og trivsel.

Kontakt din skolesundhedsplejerske, hvis du har spørgsmål, der berører dit barns helbred, trivsel og udvikling. Det kan fx være fysisk aktivitet, vacciner, måltider, mental sundhed, pubertet, seksuel sundhed, skærmtid, søvn eller uhensigtsmæssig vægtudvikling

Skolesundhedsplejersken indkalder dit barn og dig til samtaler og undersøgelser 4 gange i løbet af skoleforløbet – i 0., 1., 5., og 8. klasse. Indkaldelsen sker via AULA

Indskolingssamtalen i 0. klasse 
Her bliver du og dit barn inviteret til sundhedssamtale -og undersøgelse. Sammen vurderer vi dit barns helbred og trivsel. Skolesundhedsplejersken støtter og vejleder jer i de forhold, der er relevante for dit barns sundhed. For dit barn vil der være høretest og synstest, vejning samt måling af højde og motorisk vurdering. Sundhedsamtalen -og undersøgelsen varer ca. 45 min, og på forhånd skal du have udfyldt et spørgeskema inkl. samtykke (som gælder for hele skoleperioden).

1., 5. og udskolingssamtale i 8. klasse
Sundhedssamtalerne er individuelle samtaler med skolesundhedsplejersken. Som forælder modtager du et brev som digital post med evt opfølgning/henvisning. Ved akutte opmærksomhedspunkter bliver du kontaktet telefonisk.

Skolesundhedsplejersken kan tilbyde ekstra konsultationer ved behov

Skolesundhedsplejersken samarbejder med andre faggrupper, og på hver skole er der et tværfagligt team. Det tværfaglige team drøfter, hvordan et barn, der vækker bekymring, bedst kan hjælpes i samarbejde med forældrene. Læs her om SOS-modellen(Signs of Safety - med fokus på barnets/den unges trivsel og sikkerhed)

Skolesundhedsplejersken træffes på skolen og kan kontaktes via AULA og/eller e-Boks.

BørnUngeLiv anvendes fra skoleåret 2023-24

Sundhedsundervisning

Skolesundhedsplejersken tilbyder undervisning i pubertet i 5. klasse. Undervisningen kan foregå i klassen i samarbejde med klasselæreren eller i mindre grupper på sundhedsplejerskens kontor på skolen. 

Mulighed for fravalg 
Skolesundhedsplejen er et gratis og frivilligt tilbud fra Herlev Kommune. De fleste forældre tager imod tilbuddet, fordi det er godt for børn/unge og forældre, men du har ret til ikke at benytte dig af det. 

Ønsker du ikke tilbuddet bedes du kontakte  skolesundhedsplejersken

Tværfagligt samarbejde mellem sundhedsplejen, dagtilbud og skoler 

For at tilgodese børn og unge med særlige behov, er der i hver daginstitution, dagpleje og skole et tværfagligt team i Herlev Kommune.

Skolesundhedsplejersken der er tilknyttet  skolen, indgår i det tværfaglige team og deltager i KCM. Det tværfaglige team skal sikre, at barnets og den unges sundhed, trivsel og udvikling fremmes. Det skal også sikre, at der i samarbejde med forældre formidles evt. kontakt til en relevant samarbejdspartner. Drøftelsen i det tværfaglige team har til formål at afklare, hvorvidt en bekymring skal give anledning til et særligt tiltag over for barnet/den unge SOS-modellen (Signs of Safety - med fokus på barnets/den unges sikkerhed).

Det tværfaglige team på skoler kan bestå af (fra 6år): skoleleder, mellemleder, klasselærere, sagbehandler/socialrådgiver/familiebehandler, sundhedsplejerske og PPR-psykolog.

Andre samarbejdspartnere kan indkaldes efter behov, som fx pædagogisk konsulent, tale/høre-pædagog, fysioterapeut, ergoterapeut, kontaktperson, skoletandlæge, fritids/klubleder eller praktiserende læge.

De almindelige regler for tavsheds -og underretningspligt er gældende.

Læs mere på herlev.dk

Her finder du links til gode råd for børn og unge

Alt om stoffer / Tal med en voksen / Alkohol - når forældre drikker for meget

Bedre Psykiatri i Herlev kommune

Cyberhus.dk

Et barn med udviklingshandicap

Familierådgivningen i Herlev kommune

Fri for mobberi

GoHerlev (sport) / Move4FunBevægelse i Herlev / Specialsport / Gratis streetfodbold -Sommerferie-aktiviteter i Herlev kommune 2023

HPV-vaccine

Lege-databasen / Naturoplevelser / Børn i Byen

MadpakkeKostrådscirklen / sunde opskrifter

Mellemmåltider / Mælk / Mad uden gluten (Cøliaki)

"Når kroppen siger fra" (funktionelle lidelser)

Prævention

Pubertet

Nikotin er farligt for børn! / Nikotin skader hjernenEnergidrikke er ikke for børn!

Sikker i trafikken

Styr på skærmen / Skærmtid / Skærmvaner / Fællestid fremfor skærmtid / Dit barns digitale liv / Tryghed og telefoner

Sorggruppe i Herlev kommune (hjemmesiden) / Sorgcenter / Sorg (app)

Solbeskyttelse / Solarie

Sunde opskrifter / Overvægt / Holbækmodellen i Herlev

Sund psykisk udvikling

Syn

Teenguiden

Tryghed og selvværd

Tænder / Tænder og tandbørstning

Ufrivillig vandladning / Ufrivillig afføring hos børn

Ung i Herlev / Klauzdal / Samtaleklub på Herlev bibliotek

Ungerådgivningen i Herlev kommune

Ung og sex

Ammeklinikken

Har du vanskeligheder med amningen, kan du i Ammeklinikken få individuel ammerådgivning af en uddannet ammekonsulent (sundhedsplejerske med IBCLC, Komiteen for sundhedsoplysning) Ammevejledningen varer ca. 60 min. (mandag formiddage)

Du skal henvises af din sundhedsplejerske

Babyklinikken

Baby-fysioterapi i Babyklinikken er for dit barn, der har brug for et babytjek for, fx fejlstillinger, skævheder, spændinger og låsninger. Børnefysioterapeuten laver en individuel vurdering mhp. tidlig opsporing af motoriske vanskeligheder og med fokus på den bedste start for dig og dit barn.

Vejledningen varer ca. 30 min (mandag formiddage)

Du skal henvises af din sundhedsplejerske

Børnesundhedscenter

Gratis behandling af børn og unge med overvægt (fra 3 år op 18 år)

Holbækmodellen i Herlev // Move4Fun

Vi tilbyder behandling af børn og unge, der ønsker hjælp til et sundere liv. Vi er uddannet i Holbæk-modellen, hvor hele familien styrkes og medvirker til et sundere liv. 

Behandlingen er evidensbaseret og en nem mulighed for at styrke barnets/den unges fysiske og mentale trivsel. Behandlingen er baseret på Holbæk-modellen, som er udviklet af overlæge Jens-Christian Holm. Erfaring viser, at syv ud af ti børn reducerer deres overvægt og opnår bedre trivsel ved hjælp af Holbæk-modellen. Vigtigst af alt er, at behandlingen fjerner skyld, skam og selvbebrejdelse. Flere opnår bedre livskvalitet, større selvværd samt mindre mobning og stress. Desuden reduceres risikoen for følgesygdommme som bl.a. forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, type 2 diabetes. Læs mere her om Holbæk-modellen // Holbælk-modellen (video)

Overvægt i barndoms -og ungdomsårene øger risikoen for at blive overvægtig som voksen. Det kan være svært at se, om et barn har overvægt. Jo før man tager hånd om en uhensigtsmæssig vægtudvikling, jo lettere er det at komme på rette spor. Kontakt jeres sundhedsplejerske og få en vurdering, hvis du/I er i tvivl.

Vi yder individuel vejledning, støtte og hjælp til at begrænse en uhensigtsmæssig vægtudvikling. Målet er at barnet/den unge trives bedre, bliver gladere og får mere selvtillid. I sidste ende skal barnet/den unge føle sig tryg ved at deltage aktivt i sociale fællesskaber med andre børn/unge. 

Vi laver en individuel behandlingsplan med 15-20 punkter, som familien lever efter, og som hjælper barnet/den unge til et sundere liv. Arbejdspunkterne er klare og realistiske aftaler om bl.a. antal af måltider, sukkerholdige drikke, søde sager, spiseøvelser, motion og tidsforbrug ved tv/computer.

I vil få hjælp og vejledning til at klare de udfordringer og problemer, som I møder undervejs i forløbet. Sundhedsteamet som består af sundhedsplejerske Nihan, sundhedsplejerske Susanne, diætist Tine og familiebehandler Dorthe, vil være tilgængelige for jer.  

Ved forundersøgelsen (den første samtale) aftales det videre forløb med opfølgningssamtaler ca. hver 2-3.måned. Omfanget er ca. 6 årlige samtaler (ca.60 min), som foregår i Børnesundhedscenteret. Til samtalerne deltager både barnet/den unge og forældre. Det forventes derfor også, at aftaler overholdes, og udebliver man to gange fra samtalerne, afsluttes behandlingstilbuddet. 

Ved sygdom skal der også hurtigst muligt meldes afbud til behandleren

Vil du/ I vide mere? Kontakt en behandler:

Sundhedsplejerske

Nihan Halitoğlu - tlf.: 21 33 13 23

Sundhedsplejerske

Susanne Plum - tlf.: 30 94 53 48

Diætist

Tine Bjerre tlf.: 44 52 71 05

Adressen til Børnesundhedscenter(Sundhedsfremme): Tvedvangen 196, 2730 Herlev

Fædrerummet

Fædrerummet er for dig og dit barn (0-3 år)

Kom og mød andre fædre! 

Du er velkommen til at komme forbi åbningstiden, når det passer dig.
En frivillig tovholder vil sørge for kaffe til dig og legetøj til dit barn. Der er mulighed for at lade barnevognen stå i haven, hvis dit barn sover.

Du kan også møde sundhedsplejerske Gitte, hvis du har spørgsmål der vedrører dit barns sundhed og udvikling eller familielivet.

Åbningstid: Hver torsdag fra kl 10-12 (lukket alle helligdage)

Sundhedsplejersken vil være til rådighed i ca. 1 time, hver gang.

Adressen til Fædrerummet Frivilligcenter og selvhjælp

Herlev Hovedgade 172 - 2730 Herlev

Gruppeaktiviteter

Forældregrupper for forældre på barsel

 • Barselsgruppe - som et supplement til sundhedsplejens hjemmebesøg, opretter sundhedsplejen grupper for forældre på barsel. Grupperne starter typisk op når børnene er omkring 6-8 uger. Formålet er, at familierne kan få mulighed for at udveksle erfaringer, drøfte problemer samt lære andre familier i området at kende. I nogle tilfælde kan der også oprettes en engelsk barselsgruppe
 • Unge-forældre barselsgruppen er for unge gravide og unge familier med små børn op til 1 år. Her mødes jævnaldrende forældre hver 2. torsdag i Åbent Hus, hvor der er plads og rum til at udveksle ideer og erfaringer. Derudover er der mulighed for at få råd og vejledning i forhold til barnets sundhed og udvikling. Du kan møde sundhedsplejerske Tina og ressourcepædagog Gitte, der deltager i unge-forældre barselsgruppen.
 • Ved særlige behov kan du henvises til Familiehusets spædbarnsgruppe, hvor du kan møde to familiebehandlere.

 

Du skal henvises af din sundhedsplejerske

Kostoplæg

Kostoplæg for spæd -og småbørn er for dig, der skal til at opstarte dit barn eller er startet dit barn op på fast føde. Kostoplægget handler om, hvordan du bedst hjælper dit barn med en god start på skemad og det videre forløb med mad frem til barnet er ca. 1 år.

Kostoplægget er gratis og afholdes af sundhedsplejerske Susanne og sundhedsplejerske Grethe hver anden måned kl 10:30-12 på Herlev Bibliotek / Biblioteket Kilden (husk at tilmelde jer) (lukket alle helligdage)

Læs mere på Herlev Bibliotek

Motorikvejledning

Motorikvejledning er et tilbud for småbørnsfamilier. Motorikvejleder og sundhedsplejerske Susanne, tilbyder individuel motorikvejledning.

Vejledningen skal:

 • Afklare barnets grundmotoriske færdigheder
 • Give værktøjer til hjemmetræning - træningen giver barnet et godt fundament for dets motoriske udvikling

 

Du kan selv henvende dig eller blive henvist af din sundhedsplejerske

Motorikvejledning i Åbent Hus finder sted første onsdag i måneden kl. 9-10 (lukket alle helligdage)

Adressen til Åbent hus: Peberhaven 1 (indgang på bygningens bagside) 2730 Herlev 

Åbent Hus

Åbent Hus er et tilbud for småbørnsfamilier, hvor du har mulighed for at få råd og kort individuel vejledning og få dit barn vejet af en sundhedsplejerske.

Sundhedsplejen holder Åbent Hus hver onsdag i tidsrummet 10-12 (lukket alle helligdage)

Adressen til Åbent hus: Peberhaven 1 (indgang på bygningens bagside) 2730 Herlev 

*Kontakt din sundhedsplejerske

Sundhedsplejersker er uddannet sygeplejersker

Specieluddannelsen til sundhedsplejerske er en praktisk og teoretisk efteruddannelse for sygeplejersker, der har bred erfaring indenfor arbejde med børn, unge og familier i sundhedsvæsnet.

Sundhedsplejersken undersøger, vejleder og rådgiver børn, unge og familier ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger og vejledninger.

Sundhedsplejersken har journalpligt, tavshedspligt samt skærpet underretningspligt. Desuden samarbejder sundhedsplejersken med andre faggrupper.

Du kan kontakte din sundhedsplejerske om dit barns helbred, trivsel og udvikling fx måltider, børnevaccinationsprogrammet, fysisk aktivitet, grænsesætning/opdragelse, motorik, mental sundhed, pubertet, seksuel sundhed, social-følelsesmæssig udvikling, sprog, søskendejalousi, søvn eller skærmtid.

 

Leder for sundhedsplejen: Sanne Kjærsgaard Lund
 

Sundhedsplejersker i Herlev kommune:

Chanette Jakobsen40 16 18 31 (Kildegårdskolen Vest/Øst samt tilknyttet distrikt)

Gitte Feil 29 46 12 88 (Kildegårdskolen Vest samt tilknyttet distrikt)

Grethe Abildskov51 31 60 59 (Lindehøjskolen samt tilknyttet distrikt)

Hannah G. Nielsen30 94 53 46 (Herlev Byskole afd. Elverhøj samt tilknyttet distrikt)

Lillian Mørch21 34 39 94 (Herlev Byskole afd. Eng samt tilknyttet distrikt)

Nihan Halitoğlu 21 33 13 23 (Lindehøjskolen samt tilknyttet distrikt)

Susanne Plum30 94 53 48 (Gl. Hjortespring samt tilknyttet distrikt)

Tina Stenberg30 94 53 41 (Herlev Privatskole samt tilknyttet distrikt)

 

Du kan desuden kontakte

Familierådgivningen og/eller Ungerådgivningen i Herlev kommune

 

Adressen til Sundhedsplejen og Børnetræningen:

Rådhus Hjortespring - Dildhaven 43 - 2730 Herlev

Sundhedsplejen og Børnetræning

Dildhaven 43
2730 Herlev