Sundhedsplejen

Sundhedsplejen tilbyder børn, unge og familier råd og vejledning om sundhed og udvikling i alderen 0-18 år.

Gratis tilbud for dig og din familie i Herlev kommune.

Forældre der venter barn

Graviditet 

Graviditetsbesøg tilbydes omkring 30. graviditetsuge ved særlige behov.

Gravide

Graviditetsbesøget er en god start på et langt samarbejde, hvor du kan lære din sundhedsplejerske at kende inden fødslen, og hvordan din sundhedsplejerske kan støtte dig bedst muligt efter fødslen. Du får mulighed for bl.a. at drøfte dine forestillinger og forventninger til den nye rolle som forælder, evt. udfordringer under graviditeten, fødslen, det nyfødte barn, amning og pleje samt din tilknytning til dit barn. Din partner er velkommen i graviditetsbesøget.

Du henvises af din jordemoder.

Har dit barn særlige behov kan sundhedsplejersken, efter forudgående aftale med dig, inddrage andre faggrupper på det pædagogiske område samt social -og sundhedsområdet. Sundhedsplejersken har journal- samt tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger til andre, uden at informere dig om det.

Er du gravid og har brug for råd og vejledning omkring fx graviditet, forældreskab og den første tid efter fødslen, kan du læse mere her GRAVID eller downloade appen GRAVID

Fædre

For at barnet får den bedste omsorg og udvikling, er det vigtigt at inddrage begge forældre i sundhedsplejen. Er du kommende far, nybagt far eller har du som far brug for råd eller vejledning, så kan du læse mere her FAR eller downloade appen FAR

Her finder du links til gode råd i graviditeten:

Alkohol - og stofmisbrug (gratis behandling)

Amning / råd om amning (video)

Bækkenbund - knibe-øvelser (video)

En god start på livet - Røde Kors

Far for livet  / Far - Frivillighuset i Herlev - for mænd / Foreningen Far

Familierådgivningen i Herlev kommune

Folsyre for gravide / Sund kost for gravide

Graviditet og fødsel / Første tid efter fødslen / Tryg med barn (video)

God kemi / Kend kemien / Tjek kemien (app)

Hygiejne

Prævention / Baby på vej

Røgfri baby

Røgfri graviditet / Rygestop / Stopkurser

Screening af nyfødte

Sikkerhed for dit barns skyld

Sunde børn - english / english / english

Sunde vaner - english

SkærmFRI-tid

Forældre på barsel

Spæd -og småbørnsundhedspleje

Du bliver kontaktet af din sundhedsplejerske efter fødslen/udskrivelsen fra hospitalet.

Der tilbydes hjemmebesøg, når dit barn er:

 • 4-6 dage (ved indlæggelse over 72 timer, får I besøg senest 7 dage efter udskrivelse)
 • 10-14 dage
 • 3-4 uger
 • 2-3 måneder
 • 4-6 måneder 
 • 9-11 måneder

Når du er kommet hjem fra hospitalet og får besøg af din sundhedsplejerske, kan du drøfte alt hvad der berører dit barns trivsel fx amning / måltider, søvn, stimulation / social kontakt / sprog, fysisk udvikling / motorik, sundhed / sygdom også andre emner som fx psykisk trivsel eller forældreskab.

Sundhedsplejersken vil bidrage med sin viden og erfaring i det omfang, du ønsker det. Sundhedsplejerken har journalpligt samt tavsheds -og underretningspligt.

I hjemmebesøgene anvender sundhedsplejersken metoder som ADBB og PUF til at vurdere dit barns fysiske, sociale og mentale udvikling. Sundhedsplejersken taler også med dig om barnets generelle sundhed og udvikling. Sundhedsplejersken har særlig fokus på psykisk trivsel og vil tilbyde dig spørgeskemaet EPDS/GMDS, som benyttes til at opspore fødselsdepression. Læs mere om fædre med fødselsdepression.

Ved særlige behov tilbyder sundhedsplejersken ekstra hjemmebesøg.

Ved sygdom meldes afbud til din sundhedsplejerske.

Har dit barn særlige behov kan sundhedsplejersken, efter forudgående aftale med dig, inddrage andre faggrupper på det pædagogiske område samt social -og sundhedsområdet.

I særlige tilfælde, vil sundhedsplejersken tilbyde at deltage i opstartsmøder med personale fra dagtilbud, for at være med til at støtte overgangen fra hjem til dagtilbud.

Alle nybagte forældre tilbydes at deltage i en barselsgruppe.

Fædre

For at barnet får den bedste omsorg og udvikling, er det vigtigt at inddrage begge forældre i sundhedsplejen. Er du kommende far, nybagt far eller har du som far brug for råd eller vejledning, så kan du læse mere her FAR eller downloade appen FAR 

Find Fars Legestue her

Har I brug for viden, råd og vejledning omkring fx amning, motorik eller søvn, kan I downloade appen MIN BABY og/eller appen LILLE MENNESKE

Præmaturitet (født før uge 37)

Hvis du har født før uge 37, får du besøg ud fra samme besøgsprofil som ovenstående. Derudover tilbydes ekstra besøg efter behov.

Helbredelsesundersøgelsen (5-uger) hos praktiserende læge, anbefales kort efter udskrivelsen fra hospitalet.
Børn der er født for tidligt (præmature) følger normalt børnevaccinationsprogrammet fra deres fødselsdato (3, 5 og 12 måneders vaccination tilbydes løbet af det første år).

Når et præmaturt barn udvikler sig motorisk, kognitivt og sprogligt går vi ud fra barnets korrigeret alder som er barnets terminsdato. Fx et barn født uge 32 er altså først 2 måneder i korrigeret alder når det er 4 måneder fra fødslen.

Læs om: Vitaminer for børn født før uge 37 og fødselsvægt under 2500

Her finder du links til gode råd i barslen:

1. hjælp (spædbørn) / 1.hjælp på Herlev bibliotek

Aktiv leg og bevægelse for 0-4 år for 1-4år - english

Alkohol -og stofmisbrug (gratis behandling)

Amningamning - tryg start / råd om amning(video)

Astma og allergi / Baktusserne holder fest

Baby i trafikken

Bækkenbundsøvelser / Kvindekrop / Gyn-zone (video)

Børnelægernes børnetips / Sygdom - hva' så / Forlænget gulsot (over 14 dage)

Børnevaccinationsprogrammet - english 

D-vitamin

En god start på livet - Røde Kors

Far for livet  / Far - Frivillighuset i Herlev - for mænd / Foreningen Far

Familierådgivningen i Herlev kommune

Forebyggelse af skævt / fladt hovedfacon

Forebyggelse af vuggedød

Forstå dit barn (følelsesmæssig og social kontakt) / video

Graviditet og fødsel / Første tid efter fødslen / Tryg med barn (video)

Hygiejne

Inititum (inspiration til dit barns udvikling de første 1000 dage)

Kend kemien / Tjek kemien (app)

Mad til små (fra mellem 4-6 mdr til 1 år) måltider til små (til inspiration) / Den første skemad(video) / Kostoplæg på Herlev bibliotek

Motorik (0-6 mdr.)Motorik (7-12 mdr.) / Stimulering af det lille barn (video) / Babymassage på Herlev bibliotek / Sansemotorik på Herlev bibliotek

Opdragelse med hjertet / Grænsesætning / Mentalisering - Sund psykisk udvikling

Præmaturitet (tidlig fødsel) / Præmaturforeningen

Prævention

Ren luft til ungerne / Rygestop / RygestopStopkurser

Sikkerhed

SkærmFRI-tid / Sangtid

Sprog (Herlev Bibliotek)

Sunde børn - english / english

Søvn

Tjek bleen

Tryg med barn

Tryg start i dagtilbud

TandfrembrudTænder og tandbørstning

Udeophold i kulden

Vegetarisk/vegansk kostVegatarisk kost / Økologi

Vuggedød / english

Forældre til børn i dagtilbud

En tryg start i dagtilbud for småbørn

De første 1000 dage af et barns liv har afgørende betydning for barnets udvikling, trivsel og muligheder senere i livet. 
En betydningsfuld begivenhed i løbet af de første 1000 dage er for de fleste børns vedkommende, at de starter i vuggestue/dagpleje. De første 8-10 måneder af barnets liv, har det etableret en grundlæggende tilknytning til omsorgspersoner/forældre. Det kan være, for nogle børn, et stort, omvæltende skift, derfor er det vigtigt at dit barn får en tryg start i et dagtilbud.

I særlige tilfælde, vil sundhedsplejersken tilbyde at deltage i opstartsmøder med personale fra dagtilbud, for at være med til at støtte overgangen fra hjem til dagtilbud.

Du kan skrive dit barn op til et dagtilbud på herlev.dk (pladsanvisningen) eller via borger.dk

Tværfagligt samarbejde mellem sundhedsplejen, dagtilbud og skoler 

Sundhedsplejen udfører opgaver i private hjem, på skoler, i daginstitutioner og i den kommunale dagpleje. Alle sundhedsplejersker er tilknyttet et dagtilbud og har en rådgivende funktion målrettet det pædagogiske personale, et årligt hygiejnetilsyn, bl.a. børn med søvnproblemer og børn med overvægt.

For at tilgodese børn og unge med særlige behov, er der i hver daginstitution, dagpleje og skole et tværfagligt team i Herlev Kommune. 

Det tværfaglige team skal sikre, at barnets og den unges trivsel, udvikling og sundhed fremmes. Det skal også sikre, at der i samarbejde med forældrene formidles evt. kontakt til en relevant samarbejdspartner. Drøftelsen i det tværfaglige team har til formål at afklare, hvorvidt en bekymring skal give anledning til et særligt tiltag over for barnet/den unge. Læs om SOS-modellen her

I daginstitutioner (0-6år):

 • Leder / souschef
 • Sagsbehandler
 • Sundhedsplejerske
 • PPR-psykolog

 

På skoler (fra 6år -):

 • Skoleleder
 • Lederen af skolens specialcenter
 • SFO-ledere
 • Afdelingsleder fra klub Herlev
 • Skoletandlæge
 • Sagsbehandler
 • Sundhedsplejerske
 • PPR-psykolog

 

Andre samarbejdspartnere kan indkaldes efter behov, som fx pædagogisk konsulent, tale/høre-pædagog, fysioterapeut, ergoterapeut, kontaktperson, klasselærer og praktiserende læge.

De almindelige regler for tavsheds -og underretningspligt er gældende.

Læs mere på herlev.dk

 

Her finder du links til gode råd for dit barn i dagtilbud:

Alkohol -og stofmisbrug (gratis behandling)

Aktiv leg og bevægelse for 0-4 år for 1-4år - english / Bevægelse i Herlev

Astma og allergi / Baktusserne holder fest

Ble-afvænning/Renlighedstræning

Børnelægernes børnetips

Børnesygdomme / Sygdom - hva' så

Børnevaccinationsprogrammet (engelsk)

Børnevacciner / Influenzavaccination (video)

Børn i bilen

Børns sikkerhed

En god start på livet - Røde Kors (0-2 år)

Familierådgivningen i Herlev kommune

Fri for mobberi

Hygiejne

Indkøbsguide

GiftlinienKend kemien

Gratis anonym alkohol -og stofmisbrug behandling

Mad til småbørn (8 mdr til 3 år) - engelsk

Madpakke / Mellemmåltider / Mælksunde opskrifter

Motorik (1-2 år)Motorik (2-3 år) / Sansemotorik (3 år) / Sansemotorik på Herlev bibliotek / Rytmik på Herlev bibliotek

Opdragelse med hjertet / Grænsesætning / Mentalisering - Sund psykisk udvikling

Overvægt (Gratis behandling for børn og unge med overvægt i Herlev kommune (fra 3 år)

Ren luft til ungerne / Rygestop / Rygestop / Stopkurser

Solbeskyttelse

Sprog (Herlev BibliotekStimuler dit barns sprog / Sprogstimulering / Sprorgstimulering / Sporgpakken - Sangtid

Styr på skærmen / Skærmtid / Skærmvaner / Fællestid fremfor skærmtid

Søvn

Tryg start i dagtilbud

Tænder og tandbørstning 

Forældre til børn i skole

Skolesundhedspleje for skolebørn

Skolesundhedsplejersken følger dit barns sundhed og udvikling gennem hele skoleforløbet.

Elever og forældre, lærere og andre samarbejdspartnere er altid velkomne til at kontakte skolesundhedsplejersken, hvis der ud over de fastlagte samtaler og aktiviteter er spørgsmål eller behov for vejledning om barnets sundhed og trivsel.

Kontakt din skolesundhedsplejerske, hvis du har spørgsmål, der berører dit barns sundhed og trivsel. Det kan fx være:

 • Måltider
 • Bevægelse
 • Søvn - sovetid / skærmtid
 • Pubertet / seksuel sundhed
 • Mental sundhed
 • Børnesygdomme/vacciner

Skolesundhedsplejersken indkalder dit barn og dig til samtaler og undersøgelser 4 gange i løbet af skoleforløbet – i 0., 1., 5., og 8. klasse. Indkaldelsen sker via AULA

Indskolingssamtalen i 0. klasse 
Her bliver du og dit barn inviteret til sundhedssamtale -og undersøgelse. Sammen vurderer vi dit barns helbred og trivsel. Skolesundhedsplejersken støtter og vejleder jer i de forhold, der er relevante for dit barns sundhed. For dit barn vil der være høretest og synstest, vejning samt måling af højde og motorisk vurdering. Sundhedsamtalen -og undersøgelsen varer ca. 45 min, og på forhånd skal du have udfyldt et spørgeskema inkl. give samtykke for hele skoleperioden. 

1., 5. og udskolingssamtale i 8. klasse
Sundhedssamtalerne er individuelle samtaler med skolesundhedsplejersken. Som forælder modtager du et brev som digital post med evt opfølgning/henvisning. Ved akutte opmærksomhedspunkter bliver du kontaktet telefonisk. 

Ved behov tilbyder skolesundhedsplejersken ekstra konsultationer. 

Skolesundhedsplejersken samarbejder med andre faggrupper, og på hver skole er der et tværfagligt team. Det tværfaglige team drøfter, hvordan et barn, der vækker bekymring, bedst kan hjælpes i samarbejde med forældrene. Læs om SOS-modellen her (Signs of Safety)

Skolesundhedsplejersken træffes på skolen og kan kontaktes via AULA

Sundhedsundervisning

Skolesundhedsplejersken tilbyder undervisning i pubertet i 5. klasse. Undervisningen kan foregå i klassen i samarbejde med klasselæreren eller i mindre grupper på sundhedsplejerskens kontor på skolen. 

Mulighed for fravalg 
Skolesundhedsplejen er et gratis og frivilligt tilbud fra Herlev Kommune. De fleste forældre tager imod tilbuddet, fordi det er godt for børn og forældre, men du har ret til ikke at benytte dig af det. 

Ønsker du ikke tilbuddet bedes du skrive til  skolesundhedsplejersken.

Her finder du links til gode råd for børn og unge

Alt om stoffer / Tal med en voksen / Alkohol - når forældre drikker for meget

Bedre Psykiatri i Herlev kommune

Cyberhus.dk

Er du for sød?

Familierådgivningen i Herlev kommune

Fri for mobberi

Girl-Talk i Herlev

HPV-vaccine

Lege-databasen / Naturoplevelser

MadpakkeKostrådscirklen / sunde opskrifter

Mellemmåltider / Mælk

"Når kroppen siger fra" (funktionelle lidelser)

Sunde opskrifter / Overvægt (Gratis behandling for børn og unge med overvægt i Herlev kommune (fra 3 år)

Sund psykisk udvikling

Prævention

Pubertet

Rygning / Gratis Stopkurser / Nikotin er farligt for dit barn! / Nikotin skader hjernenEnergidrikke er ikke for børn! / Gratis anonym alkohol -og stofmisbrug behandling

Sikker i trafikken

Styr på skærmen / Skærmtid / Skærmvaner / Fællestid fremfor skærmtid / Dit barns digitale liv

Sorggruppe i Herlev kommune / Sorgcentersorg (app)

Solbeskyttelse / Solarie

GoHerlev (sport) / Move4Fun / Bevægelse i Herlev

Syn

Teenguiden

Tænder / tandbørstning

Ufrivillig vandladning / Ufrivillig afføring hos børn

Ung i Herlev / Klauzdal / Samtaleklub på Herlev bibliotek

Ungerådgivningen i Herlev kommune

Ammeklinik

Har du vanskeligheder med amningen, kan du i Ammeklinikken få individuel ammerådgivning af en uddannet ammekonsulent (sundhedsplejerske med IBCLC, Komiteen for sundhedsoplysning). Ammevejledningen varer ca. 60 min. (mandag formiddage).

Du skal henvises af din sundhedsplejerske.

Babyklinik

Baby-fysioterapi i Babyklinikken er for dit barn, der har brug for et babytjek for, fx fejlstillinger, skævheder, spændinger og låsninger. Børnefysioterapeuten laver en individuel vurdering mhp. tidlig opsporing af motoriske vanskeligheder og med fokus på den bedste start for dig og dit barn.

Vejledningen varer ca. 30 min (mandag formiddage).

Du skal henvises af din sundhedsplejerske.

Børnesundhedscenter

Gratis behandling af børn og unge med overvægt (fra 3 år op 18 år)

Vi tilbyder behandling af børn og unge, der ønsker hjælp til et sundere liv. Vi er uddannet i Holbæk-modellen, hvor hele familien styrkes og medvirker til et sundere liv. 

Behandlingen er evidensbaseret og en nem mulighed for at styrke barnets/den unges fysiske og mentale trivsel. Behandlingen er baseret på Holbæk-modellen, som er udviklet af overlæge Jens-Christian Holm. Erfaring viser, at syv ud af ti børn reducerer deres overvægt og opnår bedre trivsel ved hjælp af Holbæk-modellen. Vigtigst af alt er, at behandlingen fjerner skyld, skam og selvbebrejdelse. Flere opnår bedre livskvalitet, større selvværd samt mindre mobning og stress. Desuden reduceres risikoen for følgesygdommme som bl.a. forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, type 2 diabetes. Læs mere her om Holbæk-modellen.  

Overvægt i barndoms -og ungdomsårene øger risikoen for at blive overvægtig som voksen. Det kan være svært at se, om et barn har overvægt. Jo før man tager hånd om en uhensigtsmæssig vægtudvikling, jo lettere er det at komme på rette spor. Kontakt jeres sundhedsplejerske og få en vurdering, hvis du/I er i tvivl.

Vi yder individuel vejledning, støtte og hjælp til at begrænse en uhensigtsmæssig vægtudvikling. Målet er at barnet/den unge trives bedre, bliver gladere og får mere selvtillid. I sidste ende skal barnet/den unge føle sig tryg ved at deltage aktivt i sociale fællesskaber med andre børn/unge. 

Vi laver en individuel behandlingsplan med 15-20 punkter, som familien lever efter, og som hjælper barnet/den unge til et sundere liv. Arbejdspunkterne er klare og realistiske aftaler om bl.a. antal af måltider, sukkerholdige drikke, søde sager, spiseøvelser, motion og tidsforbrug ved tv/computer.

I vil få hjælp og vejledning til at klare de udfordringer og problemer, som I møder undervejs i forløbet. Sundhedsteamet som består af sundhedsplejerske Nihan, sundhedsplejerske Susanne, diætist Tine og familiebehandler Dorthe, vil være tilgængelige for jer.  

Ved forundersøgelsen (den første samtale) aftales det videre forløb med opfølgningssamtaler ca. hver 2-3.måned. Omfanget er ca. 6 årlige samtaler (ca.60 min), som foregår i Børnesundhedscenteret. Til samtalerne deltager både barnet/den unge og forældre. Det forventes derfor også, at aftaler overholdes, og udebliver man to gange fra samtalerne, afsluttes behandlingstilbuddet. 

Ved sygdom skal der også hurtigst muligt meldes afbud til behandleren.

Vil du/ I vide mere? Kontakt en behandler:

Sundhedsplejerske

Nihan Halitoğlu - tlf.: 21 33 13 23

Sundhedsplejerske

Susanne Plum - tlf.: 30 94 53 48

Diætist

Tine Bjerre tlf.: 44 52 71 05

Adressen til Børnesundhedscenter(Sundhedsfremme): Tvedvangen 196, 2730 Herlev

Gruppeaktivitet

Forældregrupper

Forældre på barsel, tilbydes at deltage i en gruppeaktivitet

 • Barselsgruppe - som et supplement til sundhedsplejens hjemmebesøg, opretter sundhedsplejen grupper for forældre på barsel. Grupperne starter typisk op når børnene er omkring 6-8 uger. Formålet er, at familierne kan få mulighed for at udveksle erfaringer, drøfte problemer samt lære andre familier i området at kende.
 • Evt. engelske barselsgruppe.
 • Unge-forældre barselsgruppen er for unge gravide og unge familier med små børn op til 1 år. Her mødes jævnaldrende forældre hver 2. torsdag i Åbent Hus, hvor der er plads og rum til at udveksle ideer og erfaringer. Derudover er der mulighed for at få råd og vejledning i forhold til barnets udvikling. Du/I kan møde sundhedsplejerske Tina og ressourcepædagog Gitte, der deltager i unge-forældre barselsgruppen.
 • Ved særlige behov kan du deltage Spædbarnsgruppen i Familiehuset i Herlev. Du/I kan møde psykolog Pernille og psykolog Anne i gruppen.

Du skal henvises af din sundhedsplejerske.

Kostoplæg

Kostoplæg for spæd -og småbørn er for dig, der skal til at opstarte dit barn eller er startet dit barn op på fast føde. Kostoplægget handler om, hvordan du bedst hjælper dit barn med en god start på skemad og det videre forløb med mad frem til barnet er ca. 1 år.

Kostoplægget er gratis og afholdes af sundhedsplejerske Susanne og sundhedsplejerske Grethe hver anden måned kl 10:30-12 på Herlev Bibliotek / Biblioteket Kilden (husk at tilmelde jer).

Læs mere på Herlev Bibliotek

Motorikvejledning

Motorikvejledning er et tilbud for småbørnsfamilier. Motorikvejleder og sundhedsplejerske Susanne, tilbyder individuel motorikvejledning.

Vejledningen skal:

 • Afklare barnets grundmotoriske færdigheder
 • Give værktøjer til hjemmetræning - træningen giver barnet et godt fundament for dets motoriske udvikling.

 

Du kan selv henvende dig eller blive henvist af din sundhedsplejerske.

Motorikvejledning i Åbent Hus finder sted første onsdag i måneden kl. 9-10 (lukket alle helligdage).

Adressen til Åbent hus: Peberhaven 1 (indgang på bygningens bagside) 2730 Herlev 

Åbent Hus

Åbent Hus er et tilbud for småbørnsfamilier, hvor du har mulighed for at få råd og kort individuel vejledning og få dit barn vejet af en sundhedsplejerske.

Sundhedsplejen holder Åbent Hus hver onsdag i tidsrummet 10-12 (lukket alle helligdage).

Adressen til Åbent hus: Peberhaven 1 (indgang på bygningens bagside) 2730 Herlev 

Kontakt din sundhedsplejerske

Sundhedsplejersker er uddannet sygeplejersker.

Specieluddannelsen til sundhedsplejerske er en praktisk og teoretisk efteruddannelse for sygeplejersker, der har bred erfaring indenfor arbejde med børn, unge og familier i sundhedsvæsnet.

Sundhedsplejersken vejleder og rådgiver ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger/vejledninger om forebyggende og sundhedsfremmende sundhedsydelser til børn og unge.

Sundhedsplejersken har journalpligt, tavshedspligt samt skærpet underretningspligt. Desuden samarbejder sundhedsplejersken med andre faggrupper.

Du kan kontakte din sundhedsplejerske om dit barns sundhed og udvikling fx

 • Amning/måltider
 • Motorik/bevægelse
 • Søvn/skærmtid
 • Social og følelsesmæssig kontakt/sprog
 • Børnesygdomme/vacciner
 • Søskendejalousi
 • Opdragelse/grænsesætning
 • Pubertet/seksuel sundhed
 • Mental sundhed
 • Forældreskab
 • Graviditet

Du kan også kontakte

Familierådgivningen eller Ungerådgivningen

Ledende sundhedsplejerske:

Lotte Finseth tlf. 50 94 07 07

 

Sundhedsplejersker i Herlev kommune:

Chanette Jakobsen40 16 18 31 (Kildegårdskolen Vest/Øst samt tilhørende distrikt)

Gitte Feil 29 46 12 88 (Kildegårdskolen Vest samt tilhørende distrikt)

Grethe Abildskov51 31 60 59 (Lindehøjskolen samt tilknyttet distrikt)

Hannah G. Nielsen30 94 53 46 (Herlev Byskole afd. Elverhøj samt tilknyttet distrikt)

Lillian Mørch21 34 39 94 (Herlev Byskole afd. Eng samt tilknyttet distrikt)

Nihan Halitoğlu 21 33 13 23 (Lindehøjskolen samt tilknyttet distrikt)

Susanne Plum30 94 53 48 (Gl. Hjortespring samt tilknyttet distrikt)

Tina Stenberg30 94 53 41 (Herlev Privatskole samt distrikt)

 

Adressen til Sundhedsplejen og Børnetræningen:

Herlev Rådhus - Herlev Bygade 90 - 2730 Herlev

Sundhedsplejen og Børnetræning

Herlev Bygade 90
2730 Herlev