Rådhusgrunden

Rådhusgrunden skal i fremtiden rumme kvalitetsboliger, nye pladser og grønne byrum. Projektet har fokus på bæredygtighed og referencer til det historiske Herlev og Saxbo.

Bliv klogere på projektet

Når Herlev Kommune flytter ud af Herlev Bygade 90 og ind i Herlev Rådhus Bymidte, skal Rådhusgrunden omdannes til boligområde. 

Kommunalbestyrelsen har den 21. februar 2024 vedtaget at sælge Rådhusgrunden med tilhørende skitseprogram for byudvikling. Udbudsvilkårene er uden forkøbsret.

Projektet har fået arbejdstitlen ’Saxbo Byhave’, som henviser til projektets fokuspunkter. Et af de centrale elementer bliver et strøg, der forlænger Herlev Bygade hen til det tidligere keramikværksted Saxbo, samt to hyggelige pladser til hele Herlevs borgere. Strøget bliver bilfrit og omgivet af bynatur og bebyggelse med tegl, hvilket skaber en stemningsfuld og sammenhængende bydel i det historiske Herlev. Saxbo Byhave bliver en vigtig tilføjelse til Herlev, der kombinerer det historie Herlev med nutidens behov, som vil skabe et levende bybillede med plads til alle Herlevs borgere.

Tegninger for byudviklingen på Rådhusgrunden

Herlev Kommune ønsker, at ejendommen udvikles i overensstemmelse med kommunens visioner, mål og retningslinjer for byens udvikling:

  • Som en naturlig afslutning på Herlev Hovedgade og forbindelse til Bymidtens dynamik og funktioner.
  • Med bebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet, som fortolker stedets egenart, og hvor arven fra Saxbo kan ses og mærkes.
  • Som et varieret og levende boligområde med bygninger og byrum, der understøtter fællesskab og mødesteder på tværs af generationer.
  • Et bæredygtigt byområde, der integrerer bynatur, regnvandshåndtering og energivenlige løsninger. Med et byggeri der skal kunne bæredygtighedscertificeres til DGNB guld

Arkitekter fra Holscher Nordberg har udarbejdet tegninger, der præsenterer de overordnede principper for den kommende byudvikling. Disse tegninger blev offentligt præsenteret på et borgermøde lørdag den 16. september 2023, hvor over 90 borgere deltog. På borgermødet blev projektet positivt modtaget, og flere borgere udtrykte, at det vil styrke fællesskabet i Herlev. Se alle tegningerne her

Skitse af Rådhusgrunden, Herlev Bygade 90 af Holscher Nordberg

Aflevering af tilbud

Er du interesseret i at give et tilbud på Rådhusgrunden? Herlev Kommune skal modtage tilbuddet senest onsdag den 18. april 2024, kl. 10.00.

Tilbuddet skal sendes skriftligt til udbud@herlev.dk, mærket 'Rådhusgrunden, Herlev Bygade 90'. Efter tilbudsfristens udløb sender Herlev Kommune kvittering for de modtagne tilbud.