Sådan arbejder de med bæredygtighed hos ARDEX

Genbrug er ikke noget man gør fordi man skal, ifølge virksomheden ARDEX, det er noget man gør, fordi det er det rigtige for miljøet. Hverken tid eller penge er nogen forhindring, men det er vigtigt at motivationen og opbakningen er der, ellers bliver det ikke til noget.

Den familieejede virksomhed ARDEX, der ligger på Marielundvej i Herlev, har i over 60 år leveret spartel-, klæbe- og fugemasser til den kvalitetsbevidste håndværker og entreprenør i byggebranchen. ARDEX er i dag et velkendt varemærke i hele verden, og virksomheden arbejder altid på at kombinere tradition og innovation, ved at gøre brug af deres årelange erfaring når de udvikler deres produkter.
ARDEX er også meget optaget af bæredygtighed og der er fokus på at beskytte og skåne miljøet. Det betyder blandt andet at virksomheden arbejder på at udvikle nye formler til deres produkter, der reducerer miljøaftrykket – for eksempel ved at mindske energiforbruget ved fabrikationen, eller når de bruges i byggeri. Produkter fra ARDEX gør det ligeledes muligt at udnytte eksisterende undergulve, underlag og vægge ved hjælp af genopretning, frem for nedrivning. Det reducerer betydeligt brugen af råmaterialer, samtidig med at der bruges mindre energi, og dermed mindskes CO2-udledningen.

Genbrug er det rigtige at gøre

Hos ARDEX er man også opmærksom på affaldssortering og genbrug. Her sorterer man nemlig blandt andet papir, pap, hård og blød plast samt metal. Som Pia Pedersen, der er teknisk rådgiver hos ARDEX, fortæller, så bruger virksomhedens medarbejdere meget af deres tid på arbejdspladsen, og det betyder at meget af affaldet opstår her. Derfor giver det mening at de ansatte sorterer deres affald på arbejdspladsen, ligesom de ville gøre derhjemme.
For at gøre sorteringen nem, har virksomheden placeret tydeligt markerede genbrugsbeholdere ved f.eks. kopimaskiner og i køkkener. I starten kunne der godt ske fejlsorteringer, men efterhånden som affaldssorteringen er blevet en vanesag, og fordi de ansatte som udgangspunkt gerne ville sortere deres affald, blev det hurtigt bedre.

Det er ikke tid eller penge, der sætter en stopper for genbrug hos ARDEX

Pia Pedersen forklarer at der er lidt mere tid forbundet med at sortere affald, end hvis det hele bare røg i én skraldespand. For rengøringsmedarbejderen betyder det, at flere genbrugsbeholdere skal tømmes, og at sækkene skal i forskellige containere. Derudover skal medarbejderne sørge for at affaldet er helt rent, inden det ryger til genbrug. Det skal de, fordi der stilles større krav til affaldets renhed, end hvis kommunen hentede og bortskaffede det – f.eks. skal plastikaffald være helt fri for madrester før det smides ud.
Der kan også komme lidt flere omkostninger, når affaldet sorteres. Blandt andet skal der lidt flere containere til. Men fordi ARDEX betaler pr. kilo affald, der skal bortskaffes, så gør det ikke den store forskel, om det affald virksomheden skal af med, er blandet eller sorteret. Hverken det ekstra tidsforbrug, eller de ekstra omkostninger, var en forhindring for, at ARDEX ville sortere deres affald, og sende det til genbrug.

Vigtigt med opbakning fra ansatte og ledelse

Til sidst har Pia Pedersen et godt råd til virksomheder, som overvejer at genbruge deres affald. Hvis det skal blive en succes, er det vigtigt, at de ansatte og ledelsen er motiverede, og bakker op om ideen. Hvis der ikke støtte til projektet, kommer man ikke så langt.