Er der penge og klimagevinster i genbrug af IT-udstyr?

Genbrug batter på klimakontoen, men det kan faktisk også give et plus på bundlinjen. Herlev-virksomheden BuybackIT opkøber brugt IT-udstyr og giver det nyt liv. Men det skal være nemt, lyder konklusionen, ellers kommer det aldrig til at ske.

På Gammel Klausdalsbrovej arbejder Herlev-virksomheden BuybackIT for at gamle computere, servere og andet IT-udstyr får nyt liv. Visionen er at genbruge frem for at kassere, når virksomheder og offentlige institutioner rundt om i landet udskifter deres hardware. 

Virksomhedens CEO Geo Bjerregaard forklarer, at virksomhedens forretningsidé bygger på lige dele økonomisk og miljømæssigt bæredygtighed: 

”Mange virksomheder vil gerne styrke deres CSR profil og skifte IT-udstyret til mere energivenlige produkter. Men hvis det gamle udstyr ikke genbruges, er udskiftningen ikke noget, der batter på klimakontoen. Faktisk er det i produktionen af en computer, at 80 procent af maskinens CO2 udledning sker. Så den største CO2-gevinst sker ved at genbruge eller forlænge livet for produkterne.  Ofte er der også en del værdi i de gamle maskiner – så genbrug er godt for både bundlinjen og klimaet,” siger Geo, der startede BuybackIT for seks år siden. 

BuybackIT opkøber gammelt udstyr og renser det for data og genkendelighed. Og genbruget stopper ikke ved IT-udstyr: ”Vi har lige sikret genbrug af 24 kaffeautomater fra HK, der nu kommer andre kaffehungrende medarbejdere til gode, i stedet for at blive smidt ud” siger Geo Bjerregaard. BuybackIT fandt aftagerne til kaffemaskinerne og fortjenesten blev delt mellem virksomheden og HK. Men selvom kaffemaskinerne gav en fortjeneste, var Geos primære motivation de miljømæssige fordele og at hjælpe en god kunde. 

Virksomheden er dermed et godt eksempel på en overskudsgivende forretning baseret på ”cirkulær økonomi” – en tilgang hvor bl.a. genbrug eller ”upscaling” af produkter er i fokus, frem for ”brug og smid væk”.  Men genbrug er ikke altid lige til. En barriere for mange virksomheder, der gerne vil genbruge er, at de ikke altid ved, hvem de skal gå til med deres aflagte produkter og det hjælper BuybackIt med. Derfor kommer de fleste ordrer også i hus fra eksisterende kunder eller nye kunder, der har fået virksomheden anbefalet. For BuybackIT har det været et stort arbejde at oplyse kunderne om fordelene ved genbrug. 

Genbrug skal være nemt og datasikkerheden i top

Genbrug koster ofte tid. Derfor er det en vigtig del af BuyBackITs service at gøre det så nemt som muligt for kunderne. BuyBackIT kommer derfor ud til kunderne og afmonterer og pakker gammelt udstyr ned. ”Genbrug skal være let for kunderne, ellers bliver det ikke til noget” siger Geo Bjerregaard. 

Efter afhentning afrenser BuyBackIT udstyret, sletter alt data og sikrer at alle GDPR-regler  og krav fra Datatilsynet overholdes. Udstyret renses også for logoer og kan ikke spores tilbage til kunden. Derfor har BuybackIT også en række certificeringer i forhold til datasikkerhed.

Sådan bliver din virksomhed grønnere 

Går du også med tanker om at styrke dele af din virksomheds grønne profil, anbefaler Geo Bjerregaard at du tænker hele din virksomhed igennem. ”for os har det været vigtigt at tænke hele virksomheden igennem - både vores produkter og hvordan vi selv agerer. Det betyder, at vi har fokus på alt fra genbrug af batterier til mindre madspild. Og at vi selv køber ordentlige ting, der holder, samt at vi affaldssorterer. Det grønne skal ikke klinge hult, når kunderne besøger os – det grønne gennemsyrer os hele vejen rundt.” 

En af de barrierer, som virksomheden ofte støder på i deres arbejde med grøn omstilling ude hos kunderne, er behovet for forankring i hele organisationen. Geo Bjerregaard forklarer: ” Du kan godt sidde og få en grøn ide på ledelsesgangen, men hvis du ikke har medarbejderne på gulvet med, så når du ingen vegne - det er dem, der gør forskellen.” 

Afslutningsvis anbefaler Geo Bjerregaard andre virksomheder at kigge på, om de kan købe brugte produkter. ”Ofte kan du får samme garanti og reklamationsret, hvis du køber gennem certificerede forhandlere. Der kan man som virksomhed hurtigt gøre en grøn forskel – samtidig med at man sparer penge” forklarer han.

 

•    Læs mere om BuybackIT og deres køb af brugt udstyr. Virksomheden driver også GeoIT, hvor du selv kan købe genbrugt IT-udstyr. 

•    Vil du selv være månedens grønne casevirksomhed – så send en mail til erhverv@herlev.dk og beskriv din virksomhed og hvordan I arbejder med grøn omstilling.