Honorarer og hverv

Se her honorarbelagte hverv, hvor kommunalbestyrelsen har indstillet/valgt indehavere.

 • Beboerklagenævnet (formand):
  Jacob Lundgaard: 30.000 kr.
   
 • Herlev Almennyttige Boligselskab (bestyrelsesmedlem):
  Lars Mann Pedersen: 9.110 kr.
  Michele Møller Amundsen (næstformand) 13.665 kr.
   
 • Boligselskabet AKB, Herlev (bestyrelsesmedlem):
  René Brohammer: 2.900 kr.
   
 • Boligselskabet Sortemosen (bestyrelsesmedlem):
  René Brohammer: 2.268 kr.
   
 • Herlev Boligselskab (bestyrelsesmedlem):
  Bo Zabel: 6.716 kr.
   
 • Herlev Gymnasium (bestyrelsesmedlem):
  Michele Møller Amundsen: 3.900 kr.
   
 • Huslejenævnet (formand):
  Jacob Lundgaard: 500 kr. i timen.
   
 • Vestforbrænding I/S (bestyrelsesmedlem):
  Bo Zabel: 23.728 kr.
   
 • HOFOR Vand Holding A/S (bestyrelsesmedlem):
  Thomas Gyldal Petersen: 125.000 kr.
   
 • BIOFOS Holding A/S (bestyrelsesmedlem):
  Marianne Dithmer: 10.942,24 kr.
   
 • Novafos Måløv Rens (bestyrelsesmedlem):
  René Brohammer: 20.000 kr.
   
 • Skatteankenævnet (medlem):
  Connie Mankov: 10.000 kr. Hertil kommer et variabelt vederlag i forhold til antal afgjorte sager på årsbasis pr. medlem.
   
 • Vurderingsankenævn (medlem):
  Michele Møller Amundsen: 47.400 kr.
  Jacob Aagesen: 47.400 kr.
   

Herudover modtager Thomas Gyldal Petersen som

 • Menigt medlem af KLs bestyrelse: 69.999 kr.
 • Formand for KLs Børne- og Uddannelsesudvalg: 233.331 kr. (inkl. udvalgshonorar)