Sammen om et bæredygtigt Herlev

Et opgaveudvalg arbejdede i perioden fra august 2019 til august 2021 med at gøre Herlev mere bæredygtig. Udvalget bestod af lokale virksomheder, borgere og foreninger på skift.

I perioden august 2019 og to år frem arbejdede et udvalg nedsat af kommunalbestyrelsen, på at rådgive kommunen om indsatser og strategier i forhold til den grønne omstilling – for borgere, civilsamfund, erhvervslivet og kommunen selv. Udvalget fik navnet: "Udvalg om Grøn Strategi og Omstilling".

Udvalget arbejdede faseopdelt. Fra september 2019 til august 2020 arbejdede udvalget i et virksomhedsspor. Fra oktober 2020 til marts 2021 arbejde udvalget i et borgerspor, og fra maj 2021 til august 2021 arbejdede udvalget i et civilsamfundsspor.

Udvalget arbejdede med:

 • konkrete forslag til bæredygtighedsindsatser i Herlev Kommune.
 • input til Herlev Kommunes kommende klima- og energistrategi.
 • målsætninger og forslag til indsatser om bæredygtighed, klimatilpasning og miljø i den kommende fulde revision af kommuneplanen.
 • at inspirere til energioptimerende løsninger i forhold til kommunens bygninger, udstyr og materiel samt inspirere borgere og virksomheder i byen til energioptimeringer.
 • at arrangere et eller flere åbne arrangementer for borgere, virksomheder mv., der sætter fokus på udvalgets arbejde, resultater og/eller konkrete initiativer.

Kommunalbestyrelsen udpegede tre medlemmer, som deltog i alle udvalgets tre faser. Af dem blev Michele Møller Amundsen valgt som fast næstformand i udvalget. Der valgtes desuden en formand blandt udvalgets eksterne medlemmer i hver fase:

 • Michele Møller Amundsen, Socialdemokratiet (A) 
 • Henrik Hilleberg, Det Konservative Folkeparti (C)
 • Ibrahim Benli, Enhedslisten - De Rød-Grønne (Ø)

 

Du kan læse mere om baggrunden for udvalgets arbejde i kommissoriet

Fra september 2019 til august 2020 arbejdede udvalget på et virksomhedsspor. Alle lokale virksomheder med interesse for eller erfaring med grøn omstilling, har haft mulighed for at søge om at komme med i udvalget.

Der deltog otte repræsentanter for virksomheder i udvalget. De otte repræsentanter var udpeget af Økonomi- og Planlægningsudvalget i Herlev Kommune. Herlev Erhvervsråd har endvidere rådgivet kommunen i forhold til sammensætningen af udvalget. 

Udvalget bestod i perioden af:

Fra oktober 2020 til marts 2021 har udvalget arbejdet i et borgerspor. Otte herlevborgere har været en del af udvalget. 

Der blev i vinteren 2020 afholdt en hvervekampagne, hvor alle interesserede herlevborgere med interesse for eller erfaring med grøn omstilling, havde mulighed for at søge om at komme med i udvalget.

Der blev udvalgt otte repræsentanter for borgerne i Herlev til udvalget, hvoraf tre pladser på forhånd var reserveret til unge. Derved bestod udvalget af én repræsentant fra Herlev Ungdomsråd, to fra Herlev Gymnasium & HF, samt fem øvrige repræsentanter. Medlemmerne blev udpeget af Økonomi- og Planlægningsudvalget. 

Borgersporet havde særligt fokus på, hvordan kommunen kan hjælpe borgerne i Herlev til mere klimavenlig adfærd. 

Fra maj 2021 til august 2021 arbejdede udvalget i et civilsamfundsspor. Medlemmerne blev udvalgt af Kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune gennem en direkte udpegning. 

Medlemmerne er udvalgt så de repræsenterer et bredt udsnit af de civilsamfundsforeninger som er tilstede i Herlev og som gennem deres medlemsskare kan være med til at udbrede anbefalingerne fra udvalgets tre spor.

Udvalget fokuserer særligt på:

 • At supplere de allerede foreslåede anbefalinger fra de første to spor.
 • Implementering af anbefalingerne fra borgersporet.
 • Formidling af klimavenlige budskaber til en bred skare af borgere i Herlev.
 • Inddragelse af børn og unge.

 

Udvalget bestod af: 

•    Boligforeningen Hjortegården – ved afdelingsformand Iris Gausbo 
•    Boligforeningen Hedelyngen – ved bestyrelsesmedlem Birgit Hardt Hansen 
•    Grundejerforeningen Højergaard – ved formand Cyril Porsborg Nonberg 
•    Herlev Idrætsforening – ved formand Anne Lise Fenger
•    Boligforeningen Kirkehøj Kædehuse – ved formand Niels-Christian Andersen 
•    Danmarks Naturfredningsforening Herlev – ved formand Inge Marie Pedersen 
•    2. Herlev Spejder Gruppe – ved formand Karen-Margrethe Eegholm 
•    Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev – ved bestyrelsesmedlem Jeanette Sylvest
 

Udvalgets arbejde fokuserer på fire af FN’s 17 Verdensmål:

 • Mål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Mål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
 • Mål 13 - Klimaindsats
 • Mål 17 - Partnerskab for handling.
   

Du kan læse mere om FN's 17 Verdensmål her.

Hvis du har spørgsmål til udvalgets arbejde eller kommentarer er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Birgitte Steenstrup Berchtold på telefon 4032 5955 eller på mail groen@herlev.dk.

Kontakt

Grøn Omstilling og Erhverv

Har du spørgsmål kan du kontakte Grøn Omstilling og Erhverv på groen@herlev.dk