Affaldssortering hos iGRAIN: Lavpraktiske løsninger og involvering af medarbejdere

Publiceret 17-04-2023

iGRAIN har deltaget i et pilotprojekt om affaldssortering og deler nu deres erfaringer.

iGRAIN leverer overvågnings- og behandlingsteknologi til opbevaring af korn og foder. Virksomheden har siden 2014 haft adresse på Marielundvej 32A i Herlev. Som deltager i Herlev Kommunes projekt om affaldssortering, har iGRAIN fået sparring og vejledning fra Econet og Herlev Kommune, for at kunne imødekomme de nye lovkrav om sortering af husholdningslignende affald. 

Den 21. marts 2023 inviterede iGRAIN til fyraftensmøde, for at dele deres erfaringer med andre lokale virksomheder.

Kortlægning af affald 

Med hjælp fra konsulenterne fra Econet har iGRAIN fået en grundig kortlægning af virksomhedens affaldshåndtering. Her blev det tydeligt hvilke typer af affald der var til stede og hvorhenne.

”Det var en stor hjælp at få Econet til at kortlægge de typer af affald vi producerer. På den måde fik vi et overblik over hvilke affaldsbeholdere samt stationer, der var behov for at etablere. Det gav ydermere anledning til at genoverveje den eksisterende affaldsmåde og se på om vi kunne optimere. Det kunne vi! På kontorerne fjernede vi de individuelle rest-affaldsspande og etablerede kun én affaldsstation. Vi havde en god intern proces ved at inddrage alle medarbejderne og have en åben dialog”, fortæller Mia Ritterband-Rosenbaum fra iGRAIN.

Involvering af medarbejdere

Ved at inddrage virksomhedens medarbejdere i processen, fandt man frem til medarbejdernes individuelle og fælles behov. Eksempelvis stod det klart, at der var forskel på behovet for medarbejderne i produktionen og medarbejderne på kontoret. For medarbejderne i produktionen, var det ikke hensigtsmæssigt at gå langt for at komme af med affaldet. Derfor blev der indkøbt nogle mindre beholdere til sortering fra IKEA, som kunne hænge på restaffaldsspanden.  

I kontorområdet derimod, er skraldespandene fjernet fra de enkelte pladser og i stedet er der opsat en enkelt skraldespand til restaffald samt en beholder til papir og plast. Derudover er der opsat affaldsstationer i køkkenerne på hver etage. På lageret er der opsat beholdere til pap og papir samt en beholder til genstande, der ikke passer i nogle af de etablerede affaldsområder. Det er eksempelvis gips, elpærer, porcelæn og træ. På den måde sikrer man, at det sorteres rigtigt og ikke ender som restaffald.

Gamle papkasser blev til affaldsbeholdere

I stedet for at investere i nye affaldsbeholdere, har iGRAIN benyttet sig af nogle af de eksisterende beholdere i virksomheden som for eksempel papkasser. Mia Ritterband-Rosenbaum fortæller, at de hos iGRAIN ønskede at skabe et overblik over behovet, inden der blev indkøbt nye beholdere:

”Da vi er i en proces, hvor vi fra starten af ikke havde kendskab til hvor meget af diverse fraktioner af skrald vi producerer, gav det mening for os at starte ud med at etablere skraldestationer med papkasser, som vi fandt i vores pakkerum. Vi ønskede ikke at gå ud og investerer i noget stort og dyrt, hvis det viste sig at det ikke var den optimale løsning. Over tid har vi da dannet os et overblik over hvor stor en ”skraldebøtte” der er behov for for fraktionerne”.

Mia Ritterband-Rosenbaum fortæller også, at der har været fokus på, at beholderne ikke må blive for store eller uhåndterbare – særligt ikke for det skrald som i større mængder bliver tungt (f.eks. papir). 

iGRAIN har valgt at indgå en aftale med en indsamler, som har en form for taxaordning, hvor indsamleren kommer forbi efter behov og ikke efter en fast kadence. Når behovet for afhentning er mere velkendt, er det planen at få afhentet affaldet efter en fast kadence. 

Anbefalingen til andre virksomheder, som skal i gang med affaldssortering er, at man går praktisk til værks og sørger for at inddrage medarbejderne i processen:  

”Vi kan anbefale at man går praktisk til værks. Etabler kun én affaldsstation på kontoret og hav en god dialog med de ansatte om hvilket behov, der måtte være i evt. andre områder i virksomheden. Informer gerne medarbejderne forud for ændringer, samt følg op når ændringen er iværksat. Alle sorterer allerede hjemme, så det handler om at få de gode vaner hjemmefra med på arbejdspladsen”, lyder det fra Mia Ritterband-Rosenbaum. 

Læs mere om iGRAIN på deres hjemmeside.

Læs også om erfaringerne fra projektets anden deltager Vitrex Medical.