Tilskud til frivilligt socialt arbejde (§18 midler)

Læs mere om, hvordan du søger tilskud til frivilligt socialt arbejde. Midlerne kaldes også §18 midler.

 Der ydes støtte til det frivilligt sociale arbejde, der bidrager til at skabe fællesskab for borgere i Herlev Kommune – både som brugere og frivillige. Det kan være fællesskaber, som styrker borgernes muligheder for et mere indholdsrigt liv samt fællesskaber som defineret i Herlev Kommunes fire politikker – Sundhedspolitikken, Ældrepolitikken, Handicappolitikken og Idrætspolitikken.

Der ydes også støtte til opbygning af bæredygtige organisationer og foreninger ved at have fokus på rekruttering og fastholdelse af frivillige.

Aktiviteterne skal enten foregå i Herlev Kommune eller, hvis aktiviteterne foregår uden for kommunen eller online/telefonisk have en brugergruppe på minimum ti borgere bosat i Herlev Kommune (inkl. frivillige).


Der ydes ikke støtte til:

  • Lønmidler 
  • Huslejetilskud
  • Organisationer/klubber som modtager tilskud efter Servicelovens § 79

 
Frivilligt socialt arbejde er:

  • Arbejde der udføres for andre end familie og slægt, og uden at nogen kan stille krav om det.
  • Ulønnet og udføres til gavn for mennesker med særlige behov.
  • Arbejde der gennemføres inden for rammerne af en organisation, forening eller et projekt. Formålet må ikke være at skabe overskud.

Ansøgningsproces

Datoer for at ansøge om midler til brug i 2025 udmeldes her og i Herlev Bladet.

Betingelser for tilskud

For bevilget tilskud gælder det at:

  • Tilskuddet må ikke anvendes til andet end det angivne i bevillingen. Hvis dette alligevel sker, kan beløbet kræves tilbagebetalt.
  • Enhver forening der modtager støtte efter Servicelovens § 18 fra Herlev Kommune, skal udfylde og indsende en tro- og loveerklæring på at den vil indhente/har indhentet børneattester på alle frivillige, som har direkte kontakt med børn og unge under 15 år. Denne erklæring skal udfyldes under henvisning til ”Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.” og bekendtgørelser herunder. Blanketten skal underskrives elektronisk ved brug af foreningens eller privat NemID.

Udfyld erklæring

  • Så snart aktiviteten/projektet er afsluttet - eller senest den 1. januar 2025 – skal der indsendes en skriftlig tilbagemelding om, hvorledes aktiviteten/projektet er forløbet, og hvordan tilskuddet er brugt.

Udfyld evalueringsskemaet

Krav om CVR-nummer og Nemkonto 

Frivillige foreninger der modtager tilskud eller vil søge tilskud fra kommunen eller en anden offentlig myndighed, skal have CVR-nummer og en Nemkonto. 

Læs evt. mere om CVR-nummer

Sekretariat for Velfærd

Dildhaven 43
2730 Herlev
44 52 71 10

Telefontider
Man - fre 11 - 14

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på natur, kultur, byliv og alt det, der betyder noget for dig i Herlev.

Felter med (*) skal udfyldes