Tilskud til frivilligt socialt arbejde (§18 midler)

Læs mere om, hvordan du søger tilskud til frivilligt socialt arbejde. Midlerne kaldes også §18 midler.

Midlerne for 2023 er nu uddelt. Det vil være muligt at søge igen i efteråret 2023.

Nye foreninger, grupper eller initiativer har mulighed for at søge om tilskud fra akutpuljen. Akutpuljen har ingen ansøgningsfrist, men kan søges løbende hele året.

I 2023 kan der ydes støtte til

 • Aktiviteter der bidrager til at modvirke ensomhed for borgere i Herlev Kommune.
 • Aktiviteterne skal foregå i Herlev Kommune eller, såfremt aktiviteterne foregår uden for kommunen eller online/telefonisk, skal aktiviteterne have en målgruppe på minimum 10 herlevborgere (inkl. frivillige herlevborgere).
 • Lokale aktiviteter og projekter, der har til formål at inkludere ensomme borgere i Herlev Kommune i et givende fællesskab, som kan styrke deres muligheder for et mere indholdsrigt liv i Herlev.

Der ydes ikke støtte til

 • Lønmidler
 • huslejetilskud
 • organisationer/klubber som modtager tilskud efter Servicelovens § 79

Frivilligt socialt arbejde er

 • arbejde der udføres for andre end familie og slægt, og uden at nogen kan stille krav om det
 • ulønnet og udføres til gavn for mennesker med særlige behov
 • arbejde der gennemføres inden for rammerne af en organisation, forening eller et projekt. Formålet må ikke være at skabe overskud.

 
For bevilget tilskud gælder at

 • Tilskuddet må ikke anvendes til andet end det angivne i bevillingen. Hvis dette alligevel sker, kan beløbet kræves tilbagebetalt.
 • Enhver forening der modtager støtte efter Servicelovens § 18 fra Herlev Kommune, skal udfylde og indsende en tro- og loveerklæring på at den vil indhente/har indhentet børneattester på alle frivillige, som har direkte kontakt med børn og unge under 15 år. Denne erklæring skal udfyldes under henvisning til ”Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.” og bekendtgørelser herunder. Du finder og udfylder erklæringen her. Du kan underskrive blanketten elektronisk ved brug af foreningens eller privat NemID.
 • Der skal så snart aktiviteten/projektet er afsluttet - eller senest den 1. januar året efter den modtagne støtte - indsendes en skriftlig tilbagemelding om, hvorledes de støttede aktiviteter er forløbet, og hvordan tilskuddet er brugt. Du udfylder det digitale regnskabs- og evalueringsskema her

Sådan søger du

Akutpuljen for 2023 er uddelt og kan ikke længere søges.

Midlerne for 2023 er nu uddelt. Det vil være muligt at søge igen i efteråret 2023.

I 2023 kan der ydes støtte til

 • Aktiviteter der bidrager til at modvirke ensomhed for borgere i Herlev Kommune.
 • Aktiviteterne skal foregå i Herlev Kommune eller, såfremt aktiviteterne foregår uden for kommunen eller online/telefonisk, skal aktiviteterne have en målgruppe på minimum 10 herlevborgere (inkl. frivillige herlevborgere).
 • Lokale aktiviteter og projekter, der har til formål at inkludere ensomme borgere i Herlev Kommune i et givende fællesskab, som kan styrke deres muligheder for et mere indholdsrigt liv i Herlev.

 
Der ydes ikke støtte til

 • Lønmidler 
 • huslejetilskud
 • organisationer/klubber som modtager tilskud efter Servicelovens § 79

 
Frivilligt socialt arbejde er

 • arbejde der udføres for andre end familie og slægt, og uden at nogen kan stille krav om det
 • ulønnet og udføres til gavn for mennesker med særlige behov
 • arbejde der gennemføres inden for rammerne af en organisation, forening eller et projekt. Formålet må ikke være at skabe overskud.

 
Sådan søger du

Midlerne for 2023 er uddelt. Det vil være muligt at søge igen i efteråret 2023.

Sundheds- og Voksenudvalget beslutter den endelige fordeling af midlerne på udvalgets møde i december 2022. Tilskuddet udbetales primo 2023.
 
For bevilget tilskud gælder at

 • Tilskuddet må ikke anvendes til andet end det angivne i bevillingen. Hvis dette alligevel sker, kan beløbet kræves tilbagebetalt.
 • Enhver forening der modtager støtte efter Servicelovens § 18 fra Herlev Kommune, skal udfylde og indsende en tro- og loveerklæring på at den vil indhente/har indhentet børneattester på alle frivillige, som har direkte kontakt med børn og unge under 15 år. Denne erklæring skal udfyldes under henvisning til ”Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.” og bekendtgørelser herunder. Du kan finde og udfylde erklæringen her. Du kan underskrive blanketten elektronisk ved brug af foreningens eller privat NemID.
 • Der skal så snart aktiviteten/projektet er afsluttet - eller senest den 1. januar året efter den modtagne støtte - indsendes en skriftlig tilbagemelding om, hvorledes de støttede aktiviteter er forløbet, og hvordan tilskuddet er brugt. Du udfylder det digitale regnskabs- og evalueringsskema her.

Krav om CVR-nummer og Nemkonto 

Frivillige foreninger der modtager tilskud eller vil søge tilskud fra kommunen eller en anden offentlig myndighed, skal have CVR-nummer og en Nemkonto. Læs mere om frivillige foreninger på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Akutpulje

Nye foreninger, grupper eller initiativer har mulighed for at søge om tilskud fra akutpuljen. Ved ansøgninger gælder de samme kriterier som ovenfor, og der anvendes samme ansøgningsskema.
Akutpuljen har ingen ansøgningsfrist, men kan søges løbende hele året. Der er afsat 5 % af det samlede beløb til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18.
 

Direktionssekretariatet – Team Udvikling

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 60 25
udvikling@herlev.dk

 
Åbningstider
Mandag 08:00  - 15:15
Tirsdag 08:00  - 15:15
Onsdag 08:00  - 15:15
Torsdag 08:00  - 17:00
Fredag 08:00  - 14:15