Vitrex Medical har reduceret restaffald med 25% i 2023

Publiceret 13-06-2024

Et sorteringssystem som er tilpasset arbejdsforholdene og inddragelse af kolleager har været afgørende for at lykkes med affaldssortering.

I foråret 2023 deltog herlevvirksomheden Vitrex Medical i Herlev Kommunes projekt om affaldssortering. Her fik de sparring og vejledning fra Herlev Kommune og konsulentvirksomheden Econet, for at imødekomme de nye lovkrav til sortering af husholdningslignende affald.

Siden projektets afslutning har man ikke set sig tilbage hos Vitrex Medical, og her næsten 18 måneder senere, har virksomheden opnået rigtig flotte resultater med affaldssortering.

”I 2023 havde vi ca. 13 ton husholdningslignende affald og heraf udgjorde restaffaldet hele 80%. Vi havde en målsætning om at reducere restaffaldet med 5% og vi endte på hele 25%, så jeg er overordentlig tilfreds med resultatet”, lyder det fra miljøspecialist hos Vitrex Medical, Klaus Steen Hansen.

Et par af de helt store succeser er ifølge Klaus Steen Hansen, kontorpapir og madaffald. Her lykkedes det i 2023 at sortere henholdsvis 500 kg og 1000 kg ud af restaffaldet.

Skræddersyet sorteringssystem og inddragelse af kollegaer har været afgørende

En af de vigtigste indsatser for at lykkes med affaldssortering, har ifølge Klaus Steen Hansen været at få lavet et sorteringssystem, der passer til de arbejdsforhold og produktionsprocesser, der er på virksomheden. For eksempel er sorteringsstationen placeret centralt ved kaffeautomaten eller i produktionen.

"Econet hjalp os med at etablere ordninger for de affaldsressourcer som kan sorteres fra restaffaldet og i dag ”administrerer” vi et stort antal affaldstyper - en del flere end de 10 - og vi er ikke færdige, men forsøger konstant at finde ordninger til ressourcerne fra vores produktion”, fortæller Klaus Steen Hansen.

En anden vigtig indsats for at lykkes, er ifølge Klaus Steen Hansen inddragelse af kollegaer.

”Vi har gjort kollegaerne mere bevidste om, at ressourcerne skal sorteres og ikke smides ud som restaffald. Det har vi gjort ved at lave små nyheder om affald og vores miljømål, samt ved at gøre opmærksom på for eksempel fejlsorteringer ved opslag og guides, og på kvartalsvise fællesmøder” fortæller Klaus Steen Hansen.

Hos Vitrex Medical er medarbejdergruppen desuden sammensat af flere forskellige nationaliteter og derfor har dialog med kollegaerne været vigtigt for at skabe en fælles forståelse for sortering.

Potentiale for mere sortering

Nogle affaldstyper vejer ikke noget, men fylder meget, hvor det for andre typer er det modsatte, der gør sig gældende. Derfor er det også forskelligt hvordan affaldet skal håndteres og hvor ofte det skal afhentes. For eksempel får Vitrex Medical afhentet madaffald hver 3. uge, mens  andre typer, afhentes efter det aktuelle behov et par gange om året. Der er dog visse affaldstyper, som det kan være svært at finde en aftager til.

”Restaffald er en underlig størrelse. Selvom vi arbejder målrettet på at nedbringe den mængde, som går til forbrænding, så kan det være udfordrende at finde en aftager til visse affaldstyper. Hvis det ikke lykkes, ja, så ender det som restaffald, hvilket er dårligt for CO2-aftrykket og vores statistikker”, lyder det fra Klaus Steen Hansen.

Data for sortering bruges i klimaregnskab

Det er endnu ikke muligt at få CO2-data for alle affaldstyper, men ifølge Klaus Steen Hansen viser tal fra 2023, at 3,1 ton genanvendelse svarer til en CO2 besparelse på 3,4 ton. Det er tal som Vitrex Medical kan bruge i deres klimaregnskab.

Hos Vitrex Medical fortsættes det gode arbejde, for at nedbringe mængden af restaffald, og også for 2024 ser det positivt ud:

”Data for de første fire måneder af 2024 viser, i forhold til samme periode 2023, at vores totale affaldsmængde er faldet med 4 ton og mængden af restaffald er faldet med 0,5 ton. Hvis den tendens fortsætter, så er jeg en meget glad miljømand”, lyder det fra Klaus Steen Hansen.