Budgetaftale 2024

Samlet kommunalbestyrelse i Herlev står bag budget uden velfærdsbesparelser

Publiceret 19-09-2023

Der er løft til ældreområdet, skolerne, de sociale indsatser og grønne tiltag i budgettet for 2024, som alle partier i Herlevs kommunalbestyrelse står bag. Ældreområdet tilføres 17 mio. kr. og det specialiserede børne- og unge område 13 mio. kr.

Tirsdag aften faldt budgetaftalen på plads med alle seks partiers underskrift.

Det er lykkedes politikerne i Herlev Kommune at finde penge til at investere i de områder, hvor udfordringerne er størst. Partierne bag budgetaftalen, der er landet her til aften tirsdag 19. september, er Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, SF-Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance.

Det er bemærkelsesværdigt, at ældreområdet tilføres 17 mio. kr. for at sikre serviceniveauet. Med pengene følger samtidig et krav om styring af områdets udgifter og ikke mindst en nytænkning af området under overskriften ”Nye veje til velfærd”.

For at imødekomme udfordringerne med flere børn og unge med særlige behov er aftaleparterne enige om at tilføre området 13 mio. kr.

Børn og skole

Budgetaftalen indeholder en lang række tiltag på børne- og skoleområdet. Blandt andet øges puljen til vedligehold af skoler, samt til en såkaldt kapacitetstilpasning, der hvor der er stigende børnetal.

Derudover løftes den økonomiske ramme på skolerne med en 1 mio. kr.

Solcelleselskab skal løfte klimaindsatsen

For at sikre ambitionerne i Herlev Kommunes klimahandleplan bliver gennemført har aftaleparterne valgt at tilføre 3 millioner kroner til grønne investeringer.

Der er i kommunens Klimahandleplan 2050 fastsat mål om etablering af lokale solcelleanlæg. For at indfri det mål etableres i 2024 et solcelleselskab enten i samarbejde med andre kommuner eller af Herlev Kommune på egen hånd.

Kultur og idræt

Idræt og kulturområdet får også et løft, der understøtter kommunens aktive fællesskaber. Fra det område kan nævnes, at blandt foreningerne har et nyt sportsgulv i Herlev Hallen været et stort ønske. Her har kommunalbestyrelsen fundet 1,25 mio. kr. ekstra så projektet kan realiseres.

Læs hele budgetaftalen her.

For yderligere information kontakt:

Thomas Kokholm
Presse- og kommunikationskonsulent

Team Kommunikation
Herlev Kommune
Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Tlf: 21383465
Email: HK55981@herlev.dk