Miljøhøring af kommende byudviklingsprojekt på Rådhusgrunden

Publiceret 10-11-2023

Har du interesse i det kommende byggeri på Rådhusgrunden? Du har nu mulighed for at dele dine kommentarer eller spørgsmål med kommunen.

Når Herlev Kommune flytter ud af Herlev Bygade 90 og ind i Herlev Bymidte, skal rådhusgrunden omdannes til boligområde. Visionen for det kommende byggeri, som kommunalbestyrelsen vedtog i september 2022, er at skabe en rød tråd til Herlevs historie, samt skabe en smuk og indbydende forlængelse af Herlev Hovedgade med små pladser og bynatur. 

Bliv klogere på projektet

Du kan tage et kig i miljørapporten, projektbeskrivelsen eller skitseprogrammet, hvor du kan læse meget mere om projektet. Skitseprogrammet indeholder konkrete tegninger og skitser, der viser de overordnede principper for den kommende byudvikling.

Miljørapporten tager fat på en lang række emner, som bygherre og myndigheder skal sikre, er i orden under byggeprocessen. Dette inkluderer forhold som støj, trafik, samt beskyttede dyre- og plantearter. Miljørapporten og høringssvar vil blive brugt i den videre proces med lokalplanlægningen, som kommunalbestyrelsen netop har besluttet at påbegynde i november 2023.

Miljørapporten viser også, at både kommunen og bygherren vil være opmærksomme på trafikforholdene ud mod Vindebyvej. Desuden vil et lidt højere byggeri ud mod Herlev Bygade mindske støjniveauet på de kommende nye pladser samt reducere trafikstøj hen mod Saxbo.

Se miljørapport 

Se projektbeskrivelse 

Se skitseprogram

Miljørapporten er i høring fra den fra den 9. november 2023 til og med den 7. december 2023. Indsigelser til miljørapporten indsendes via borger.dk eller på fpk@byplan.dk

Læs mere om høringen

Fremtidig proces

  • Input fra miljøhøring vil blive brugt i lokalplanen, som vil være tilgængelig for offentlig høring i 8 uger i sommeren 2024.
  • Kommunen sælger grunden ved  et grundsalgsudbud.