Trafiksikkerhed styrkes ved Herlev Byskole afd. Eng

Publiceret 09-03-2023

Herlev Kommune har besluttet at lukke Sønderlundsvej for gennemkørsel, efter forældre og ansatte har udtrykt bekymring.

Kommunen har modtaget mange henvendelser fra forældre, skolebestyrelse og ansatte, som er bekymrede for den øgede trafik på skolevejen i forbindelse med letbanebyggeriet. På den baggrund har kommunen undersøgt forskellige løsninger for at forbedre de trafikale forhold ved skolen.

Borgmester Thomas Gyldal Petersen håber, at vejlukningen vil forbedre sikkerheden og trygheden for børn og forældre:

”Det er vigtigt for os at passe på vores børn og unge. Skolevejen ved Herlev Byskole afdeling Eng har på det seneste været udfordret af voldsom pendlertrafik i området, og det har skabt utryghed hos børn og forældre. Vi forventer, at vejlukningen vil gøre det mere trygt at færdes omkring skolen og håber, at flere vil gå eller cykle til skole. Lukningen af Sønderlundvej vil være til stor gene for nogle, og vi håber på forståelse for, at skolebørnenes sikkerhed prioriteres højest”.

Politiet ser positivt på forsøget

Det er kommunens vurdering, at en vejlukning vil være mest effektiv i forhold til at forhindre bilister i at benytte Sønderlundvej som alternativ til Herlev Hovedgade. Sønderlundvej bliver derfor lukket på forsøgsbasis for gennemkørsel vest for Stumpedal i tre måneder. Afspærringen opsættes i løbet af uge 12. Det er fortsat muligt at færdes til fods og på cykel som hidtil.

Der vil være indkørsel til Engløbet fra Herlev Hovedgade, men kommunen opfordrer til, at så mange som muligt går eller cykler til skole. Forældre som afleverer deres børn i bil kan med fordel parkere ved Herlev Rådhus, hvor der er pladser til midlertidig parkering. Derfra er der kun en kort gåtur til skolen.

Vejlukningen bliver løbende evalueret af kommunen for at sikre de bedst mulige forhold i området. Politiet har været med i drøftelserne om lukning af vejen og ser positivt på trafikforsøget.