Månedens grønne casevirksomhed: Carl Ras vil være CO2-neutral i 2030

Publiceret 22-05-2023

Carl Ras har i flere år arbejdet målrettet med bæredygtighed med det formål at skubbe byggebranchen i en grønnere retning

Den landsdækkende engrosvirksomhed Carl Ras blev etableret i 1932 og har siden 2000 haft hovedkontor på Mileparken i Herlev. Her sælger de værktøj, beslag og arbejdstøj til professionelle håndværkere. På lokationen i Herlev er der både butik, lager og administration, og det er herfra alle varer distribueres ud til Carl Ras’ 20 butikker og kunder over hele landet. 

Carl Ras har i flere år arbejdet målrettet med bæredygtighed med det formål at skubbe byggebranchen i en grønnere retning. Arbejdet med den bæredygtige agenda blev for alvor sat i gang i 2015 og Carl Ras var dermed nogle af de første til at skubbe til agendaen i branchen. I ErhvervsNyt har man tidligere kunne læse om, hvordan inddragelse af medarbejdere og samarbejde med kunder og leverandører har været centrum for Carl Ras’ arbejde med bæredygtighed. 

Siden da er der sket meget. Carl Ras har blandt andet oprustet med en bæredygtighedschef, sat en konkret målsætning for CO2-reduktion og klimaneutralitet og lavet nye bæredygtige investeringer.  

Opruster med bæredygtighedschef 

Den 1. april 2022 blev salgsudviklingschef hos Carl Ras Jan Brevadt udnævnt til bæredygtighedschef for koncernen. Jan fortæller, at han som bæredygtighedschef er ansvarlig for arbejdet med bæredygtighed både internt i organisationen og eksternt i forhold til kunder og leverandører. Her skal han arbejde videre med de indsatser der allerede er igangsat og sætte nye ambitiøse mål og strategiske indsatser i gang. 

60% CO2-reduktion i egen drift

En af de første opgaver for den nyudnævnte bæredygtighedschef, har været at sætte et konkret mål for klimaindsatsen. Jan fortæller, at Carl Ras har fastsat en målsætning om, at reducere udledningen af CO2 i egen drift med 60%, således at virksomheden bliver CO2-neutral senest i 2030 (Scope 1 og 2 - se faktaboks). Det skal blandt andet ske ved at se på transport- og energiområdet. 

På energiområdet handler det først og fremmest om, at få skabt et overblik over forbruget. Derfor har Carl Ras indkøbt et energiovervågnignssystem, som måler på energiforbruget på virksomhedens forskellige lokationer 24 timer i døgnet. Systemet skal bruges til at kortlægge energiforbruget og belyse hvor der kan være muligheder for energibesparelser. 

Jan fortæller, at Carl Ras til at starte med har fokus på at nedbringe udledninger fra scope 1 og scope 2, men at planen på længere sigt er, at se på udledninger fra scope 3 også, det vil sige de indirekte udledninger fra værdikæden.

Bæredygtige investeringer skal skubbe markedet i en grønnere retning

Udover arbejdet med bæredygtighed internt i organisationen, har Carl Ras også fokus på ekstern bæredygtighed, hvor de arbejder for at skubbe markedet i en grønnere retning. Jan fortæller, at Carl Ras i 2021 købte sig ind i Havnens Hænder - et byggemarked som udelukkende sælger biobaserede byggematerialer. Derudover har Carl Ras også i slutningen af 2022 købt sig ind i Genbyg, der er Danmarks største genbrugsbyggemarked. Jan fortæller, at formålet med investeringerne er at skubbe markedet i en grønnere retning ved at øge tilgængeligheden af bæredygtige materialer.

Målsætninger indenfor klima, miljø og social bæredygtighed

Carl Ras arbejder også målrettet med den miljømæssige og sociale bæredygtighed. Jan fortæller, at man på miljøområdet har en målsætning om at gennemføre to projekter hvert år. For eksempel har Carl Ras indgået en aftale med en dansk virksomhed, som kan aftage brugt arbejdstøj og bruge det til enten direkte genbrug eller sørge for, at stoffet bliver optrevlet og brugt i nyt garn. Et andet projekt er en fast værktøjsindsamling i alle Carl Ras’ butikker, hvor brugt værktøj doneres til velgørende formål som for eksempel Ukraine, Røde Kors eller Ingeniører Uden Grænser.

Vigtigt at sætte sig ind i scope 1, 2 og 3

Jan slutter af med et par gode råd til andre virksomheder, som vil arbejde med bæredygtighed. Ifølge Jan, er det vigtigt at sætte sig ind i hvad scope 1-, 2- og 3-udledninger dækker over, for det er forskellige indsatser der skal til, alt efter hvor udledningerne sker henne. Derudover anbefaler Jan, at man starter med at sætte nogle konkrete målsætninger op for reduktioner og herefter ser på hvilke indsatser, der skal sættes i gang for at komme i mål. Desuden er det afgørende at få det forankret i virksomheden og at få ledelsen med ombord.

Læs mere om Carl Ras’ arbejde med bæredygtighed på deres hjemmeside

Scope 1-, 2- og 3-udledninger

Scope 1: Direkte udledninger fra virksomhedens drift for eksempel fra energiforbrug i bygninger, transport og industrielle processer. 

Scope 2: Indirekte udledninger forårsaget af importeret energi fra forsyningsnettet til blandt andet el- og varme. 

Scope 3: Indirekte udledninger fra værdikæden for eksempel importerede varer, som fødevarer eller andre produkter. 

Kilde: CONCITO