Afdelinger med 1. års kontorelever

Nedenfor beskrives de afdelinger, hvor du som 1. års kontorelev kan komme hen og tilbringe det første år af din elevtid.

Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet er en stab med 5 teams, som servicerer borgmester, direktion og det politiske niveau. Vi samarbejder på tværs i organisationen og servicerer borgerne og eksterne samarbejdspartnere.

Som førsteårselev i Direktionssekretariatet vil du blandt andet få selvstændigt ansvar for opgaver i Outlook, referatskrivning ved ugentlige teammøder samt opgaver forbundet med mærkedage til borgere.

Derudover vil du stifte bekendtskab med vielsesområdet, interne jubilæer og håndtering af borgerhenvendelser og aktindsigter. Endvidere vil der være lettere ad hoc opgaver for stabschefen.

Stab for IT, Personale og Økonomi

I Stab for IT, Personale og Økonomi er du primært placeret i Finans og Opkrævning, hvor du får du et bredt og tværgående kendskab til kommunens organisatoriske opdeling, vores økonomisystem, debitorsystem og kontoplan. Da økonomisystemet er omdrejningspunkt for hele kommunens økonomi, og du får et godt indblik de i forskellige økonomirelaterede opgaver, det kan være økonomiopfølgning, ejendomsskat, lån til betaling af ejendomsskat, opkrævninger, borgerbetjening, fakturering m.m. Du får et bredt kendskab til kommunen og kontakt til både kollegaer fra andre afdelinger og borgere og virksomheder.

 Opgaverne er alsidige og spændende, og vi arbejder målrettet på, at elever bliver i stand til selvstændigt at udføre opgaver og hurtigt får ansvar for egne opgaver.

 

Teksterne er senest revideret januar 2024

Kontakt

Stab for HR

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev

personale@herlev.dk