Herlev og elleve andre kommuner i samarbejde om solceller

Publiceret 21-03-2024

Herlev Kommune vil sammen med HOFOR og 11 andre kommuner samt Region Hovedstaden undersøge muligheden for at danne et selskab, der kan opsætte solceller på kommunernes egne bygninger. Det tværkommunale selskab vil være det første af sin art – og sætte fart på Danmarks grønne omstilling.

Fra venstre mod højre: Allan S. Andersen borgmester (A) i Tårnby Kommune, Michael Ziegler borgmester (C) Høje-Taastrup Kommune, Thomas Gyldal Petersen borgmester (A) i Herlev Kommune, Sophie Hæstorp Andersen borgmester (A) i Københavns Kommune, Susanne Juhl formand for HOFORs bestyrelse, Britt Jensen borgmester (A) i Rødovre Kommune, Kent Max Magelund borgmester (A) i Brøndby Kommune, Thomas Rohden næstformand (R) i Region Hovedstaden og Jesper Würtzen borgmester (A) i Ballerup Kommune. Fem af kommunerne, der deltager i samarbejdet, er ikke repræsenteret på billedet.

Når du tænder lyset i klasselokalet eller starter opvaskemaskinen på plejehjemmet, så skal det være med lokal, grøn strøm.

Solceller på skoler, plejehjem og idrætshaller, der sikrer grøn strøm i stikkontakten. Det er ønsket bag et nyt ambitiøst samarbejde, som 12 kommuner og Region Hovedstaden har indledt sammen med HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab. Kommunerne bag ambitionen om samarbejdet er: Ballerup, Brøndby, Dragør, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Rødovre, Vallensbæk, Tårnby og Region Hovedstaden.

”Med det her samarbejde vil vi styrke den grønne omstilling i Danmark – og det gør vi ved at tage et lokalt ansvar og gøre vores bygninger mere grønne. Sammen med HOFOR og en række andre kommuner i hovedstadsområdet og Region Hovedstaden går vi helt nye veje. Vi vil undersøge mulighederne for at danne et selskab, som kan sætte solceller op på tagene på vores egne bygninger. HOFOR har erfaringer med solenergi, og med et fælles selskab kan vi udnytte viden på tværs og få stordriftsfordele,” siger Herlevs borgmester Thomas Gyldal Petersen.

Meget skal falde på plads

Udfordringen har tidligere været, at hvert eneste solcelleanlæg skulle oprettes som et selvstændigt selskab, hvilket krævede meget arbejde for kommunerne og regionerne. Men nye regler gør det nu muligt for kommuner at oprette ét selskab til at håndtere solceller på egne tagarealer og bygninger. Regler og regulering gør det dog stadig svært at få regnskabet til at balancere.

Herlev Kommune er med sin klimahandlingsplan klar i startblokken. Derfor er Herlev Kommune også i dialog med HOFOR om at blive en af de første kommuner, hvor man laver et konkret testprojekt.

” Vores forvaltning er i gang med en kortlægning af relevante bygninger, der kan lægge tag til et testprojekt. Alle kommuner, der indgår i samarbejdet, er meget optaget af at få mere grønne bygninger. Men vi har oplevet, at reglerne har været bøvlede. Nu ser det ud til, at nye regler kan give muligheder, men der er meget, der skal falde på plads både juridisk og finansielt, inden vi er oppe at køre. Nu undersøger vi, hvad der er muligt, men drivkraften er viljen til at arbejde for mere lokal grøn strøm i vores bygninger”, siger Thomas Gyldal Petersen.

Ideen er at danne sig fælles erfaringer med det nye selskab, og derfor er der dialog om at opstarte pilotprojekter, hvor der sættes solceller på kommunalt ejede bygninger – så man kan samle praktiske erfaringer, inden modellen bliver rullet ud i alle de involverede kommuner og regionen.

Ambitionen er, at rammerne for selskabet vil være på plads senere i år, og at HOFOR med pilotprojekterne kan begynde at sætte de første solceller op senest i 2025.

Med dette initiativ ønsker kommunerne og regionen i hovedstadsområdet at tage et lokalt ansvar for den grønne omstilling, at gå foran og sende et signal om, at vi alle må bidrage til at passe på miljøet af hensyn til fremtidige generationer.

Stort potentiale i solceller på tage
Ifølge DTU udgør energiforbruget i bygninger næsten 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug, og bygninger spiller derfor en vigtig rolle i målet om at få mere grøn energi.

”Vi skal have mere fart på den grønne omstilling og udnytte alle muligheder, så det er helt oplagt at udnytte mulighederne i de mange tage, som står ubenyttet hen. Sætter vi solceller op, kan vi dække strømforbruget med lokal grøn strøm. Det vil både skabe en lokal grøn omstilling og gøre bygningernes klimamæssige aftryk grønnere” siger Susanne Juhl, der er formand for HOFORs bestyrelse,” siger Susanne Juhl, formand for HOFORs bestyrelse.

Derudover er danskerne meget positive overfor solceller på tage. Cirka ni ud af ti danskere er positive overfor solceller på industritage, det viser en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse gennemført for DTU i 2022.

Fakta om solcelle-samarbejdet

Disse kommuner og regioner er med i samarbejdet:

 • Ballerup Kommune, borgmester Jesper Würtzen (A)
 • Brøndby Kommune, borgmester Kent Max Magelund (A)
 • Dragør Kommune, borgmester Kenneth Gøtterup (C)
 • Glostrup Kommune, borgmester Kasper Damsgaard (A)
 • Herlev Kommune, borgmester Thomas Gyldal Petersen (A)
 • Hvidovre Kommune, borgmester Anders Wolf Andresen (F)
 • Høje-Taastrup Kommune, borgmester Michael Ziegler (C)
 • Ishøj Kommune, borgmester Merete Amdisen (A)
 • Københavns Kommune, overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (A)
 • Rødovre Kommune, borgmester Britt Jensen (A)
 • Vallensbæk Kommune, borgmester Henrik Rasmussen (C)
 • Tårnby Kommune, borgmester Allan S. Andersen (A)
 • Region Hovedstaden, næstformand Thomas Rohden (R)

Om HOFORs solprojekter
HOFOR A/S er Danmarks største lokale forsyner, der sørger for vand, varme, bygas, fjernkøling og afledning af spildevand for flere end 1 million mennesker i hovedstadsområdet. Vi opfører vindmøller og solcelleparker, der leverer energi til et grønnere Danmark. Sammen med vores otte ejerkommuner skaber vi bæredygtige byer med fokus på skybrudsprojekter, energioptimering og udvikling af fremtidens forsyningsløsninger. Vi tager ansvar og arbejder tæt sammen med vores kunder, universiteter, erhvervsliv og myndigheder. Vi har over 150 års erfaring, 1.500 ansatte og en årlig omsætning på over 6 milliarder kroner.

HOFOR har etableret solceller i mindre omfang på egne anlæg, som fx vandværker i hovedstadsområdet. HOFOR har herudover planer om en mindre solcellepark på en industrigrund på Parkstien ved København.  De større solcelleparker er mere effektive, men også mere pladskrævende og derfor ofte placeret uden for hovedstadsområdet på Sjælland og i resten af Danmark:

 • Fjenneslev ved Sorø – hvor HOFOR har en stor solcellepark på vej, der vil kunne producere- 204.000 MWh grøn strøm per år, der svarer til 50.000 husstandes forbrug
 • Kikkenborg nær Holstebro – står der solpaneler på 26 hektar jord, der kan producere 20.000 MWh grøn el pr. år, svarende til godt 4.000 husstandes forbrug.
 • Vust Holme nær Fjerritslev - står der solpaneler på knap 48 hektar jord. der kan producere 36.000 MWh grøn strøm, hvilket svarer til cirka 9.000 husstandes forbrug.

Uanset hvor solcelleparkerne ligger, vil strømmen – ligesom fra HOFORs vindmøller – indgå i det fælles danske elnet og bidrage til, at den nationale CO2-udledning reduceres.

LINKS:  

Her har vi vindmøller og solceller - HOFOR

Nye vind- og solprojekter på vej - HOFOR