Og vinderen af erhvervsprisen er…

Publiceret 06-10-2023

Herlev Kommune var vært for Dialogmøde for erhvervslivet 2023. Her var besøg og samtale med erhvervsminister Morten Bødskov, og så blev vinderen af Grøn Erhvervspris og Herlev Erhvervspris kåret.

Et bredt udsnit af Herlevs erhvervsliv var repræsenteret i Herlev medborgerhus onsdag eftermiddag. Her kunne deltagerne blandt andet høre Marie Gad, underdirektør for Global Udvikling og Bæredygtighed i Dansk Industri fortælle, hvorfor ESG bliver Erhvervslivets nye ABC. ESG står for Environment, Social og Governance. ESG er en analysemetode, der bruges til at evaluere virksomheders præstation i forhold til bæredygtigheder og socialt ansvar. De skærpede krav til ESG er bestemt af EU.

Det er noget, der for alvor kommer til at fylde noget fra 2024. Kravene øges til hvordan virksomheder skal rapportere om bæredygtighed. I første omgang er det større virksomheder, som ikke kun skal redegøre for egne aktiviteter, men også for resten af værdikæden. Det vil sige, at underleverandører også bliver inddraget. Derfor vil små og mellemstore virksomheder også blive påvirket af kravene allerede fra 2024.

I den efterfølgende samtale med Erhvervsminister Morten Bødskov (S) var ESG også et varmt emne. Generelt var der en bekymring blandt deltagende virksomheder med hensyn til indberetning af ESG data, og de mange forskellige standarder og krav, virksomhederne møder fra kunde.

Ifølge Morten Bødskov er der et standardiseret digitaliseret indberetningssystem på trapperne. Det vil gøre det nemmere og mere ensartet at rapportere ESG præstationer.

Grøn omstilling og socialt ansvar

Vinderen af Grøn Erhvervspris blev i 2023 Eltel Networks. Her kunne COO og HR direktør Jonas Vidar Kristiansen modtage prisen, fordi Eltel Networks har forpligtet sig til konkrete reduktionsmål for CO2-udledninger i egen drift. Priskomiteen vurderer, at det kan inspirere andre virksomheder, og at Eltel Networks bidrager til den grønne omstilling af samfundet med deres ydelser.

Vinder af Herlev Erhvervspris blev Netto i Hækmosen. Her mødte butikschef Marianne Hedegaard op og modtog prisen. Netto i Hækmosen får årets erhvervspris, fordi de tager et socialt ansvar og bidrager positivt til beskæftigelsen i Herlev. Butikken har et rigtig godt samarbejde med Herlev Jobcenter og har været overordentligt god til at stille faciliteter og ressourcer til rådighed for ledige herlevborgere. Det gælder både i forhold til ordinært arbejde og opkvalificerende virksomhedspraktikker, løntilskud samt rådighedsafprøvning. Virksomheden har også taget imod ukrainere i praktik, som senere er ført til fastansættelser.