Folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet den 1. juni 2022

Onsdag den 1. juni 2022 afholdes der folkeafstemning om forsvarsforbeholdet. Afstemning finder sted mellem kl. 08.00 - 20.00.

Her på siden kan du læse om, hvilke muligheder du har for at stemme til Folkeafstemning om forsvarsforbeholdet. 

Få svar på dine spørgsmål
På 1juni.dk findes en oversigt over de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med afstemningen: Hvad vi skal stemme om, og hvad konsekvenserne bliver, hvis vi stemmer ja eller nej.

Du kan også finde oplysninger om partiernes holdninger og oplysninger om, hvem der kan stemme, hvornår og hvordan.

Hjemmesiden er udarbejdet af Udenrigsministeriet, som varetager regeringens oplysningsindsats i forbindelse med folkeafstemningen. 

Siden opdateres løbende...

Brevafstemning

Hvis du er forhindret i at stemme på valgdagen, kan du brevstemme, hvis du møder personligt op i en hvilken som helst kommune i landet.
Husk at medbringe legitimation.
Du kan brevstemme i perioden den 20. april – 28. maj 2022.

 

Det er ikke muligt at brevstemme på følgende dage:

St. Bededag fredag den 13. maj 2022

Kristi Himmelfartsdag torsdag den 26. maj 2022

 

I Herlev Kommune foregår afstemningen i Borgerservice i rådhusets åbningstid:

Mandag kl. 09.00 - 14.00

Tirsdag kl. 09.00 - 14.00

Onsdag kl. 09.00 - 14.00

Torsdag kl. 13.00 - 18.00

Fredag kl. 09.00 - 14.00

 

Borgerservice holder ekstraordinært åbent for brevstemmeafgivning på følgende dage:

Lørdag den 14. maj 2022, kl. 10.00 - 14.00

Lørdag den 21. maj 2022, kl. 10.00 - 14.00

Fredag den 27. maj 2022, kl. 10.00 - 14.00 

Lørdag den 28. maj 2022, kl. 10.00 - 16.00 

Hvis du er syg eller indlagt

Er du indlagt på sygehus eller lignende, har du mulighed for at brevstemme, der hvor du er indlagt.

Brevstemme i eget hjem

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet på selve valgdagen, og ikke kan brevstemme på institution eller boform m.v., kan du kontakte Folkeregistret på Herlev Rådhus via folkeregister@herlev.dk eller tlf. 4452 7060 og bede om den særlige blanket, ”Anmodning om adgang til at afgive stemme i hjemmet”.

Den udfyldte blanket skal være Folkeregistret i hænde senest fredag den 20. maj 2022, kl. 18.00. Brevstemmeafgivningen i hjemmet vil foregå i overværelse af to tilforordnede vælgere.

Ønske om andet afstemningssted

En vælger kan efter ansøgning afgive sin stemme på valgdagen på et andet afstemningssted i sin bopælskommune end det, vælgeren er tilknyttet i henhold til valglisten, såfremt ændringen af afstemningssted er begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed.

Ansøgning om ændret valgsted skal indgives til Herlev Kommune senest tirsdag den 24. maj 2022 kl. 12.00.

Hjælpemidler der stilles til rådighed for vælgere med særlige behov

På alle brevafstemningssteder er der:

  • En LED-lampe med regulerbar lysstyrke og lysfarve
  • En sort filtpen til brug ved udfyldelse af stemmesedlen
  • En ikke håndholdt lup
  • En overlægsplade

I Borgerservice samt på et valgsted er der desuden:

  • Et hæve-/sænkebord med fri benplads, så en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet.
  • Et CCTV (forstørrelses apparat)

Yderligere spørgsmål

Har du spørgsmål vedrørende valget, er du meget velkommen til at kontakte valgsekretariatet på tlf. 4452 7114 eller pr. mail: valg@herlev.dk

Kontakt Valgsekretariatet
Du er velkommen til at kontakte Herlev Kommunes Valgsekretariat på tlf. 4452 7114 eller på mail valg@herlev.dk