Underretning

Har du kendskab til et barn eller en ung i vanskeligheder i forhold til sine daglige omgivelser, har du pligt til at underrette.
Du har pligt til at underrette Center for Børn, Unge og Familier, hvis du får kendskab til, at et barn eller en ung i vanskeligheder i forhold til sine daglige omgivelser, lever under utilfredsstillende forhold eller har behov for særlig støtte.

Hvis du er bekymret for et barn eller en ung under 18 år

Alle har pligt til at underrette kommunen, hvis de får kendskab til, at et barn eller ung har vanskeligheder i forhold til sine daglige omgivelser, lever under utilfredsstillende forhold - eller har behov for særlig støtte.

Utilfredsstillende forhold kan være omsorgssvigt som f.eks. misbrugende forældre eller mangler i den basale omsorg (mad, tøj, hygiejne m.v.). Det kan også være mistanke om overgreb som f.eks. fysisk eller psykisk vold eller seksuelle krænkelser, eller andet, som gør dig bekymret for, om barnets eller den unges forhold er i orden.

Du underretter elektronisk via en af de to røde bjælker øverst på denne side - alt efter om underretningen skal ske ikke-anonymt eller anonymt.

Hvad er en underretning?

Når du henvender dig til kommunen med bekymring om et barn eller en ung, laver du en såkaldt underretning. Underretningen skal, så vidt muligt, bygge på faktiske, konkrete iagttagelser, hvad man har set, hørt osv.

Der ligger ingen formelle krav til, hvordan underretningen skal ske, en underretning kan være skriftlig, telefonisk, personligt eller via e-mail.

Hvordan underretter jeg?

Du kan underrette Børne-, Unge- og Familierådgivningen på flere måder:

Underretninger kan ske anonymt. Ønsker du at være anonym skal du ikke oplyse navn, telefonnummer eller andre personlige data. Har du gjort det, kan du ikke være anonym.

  • Du underretter elektronisk via en af de to røde bjælker øverst på denne side - alt efter om underretningen skal ske ikke-anonymt eller anonymt.
  • Send underretningen som et brev til:
    Børne-, Unge- og Familierådgivningen, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev.
  • Underret telefonisk ved at kontakte Børne-, Unge- og Familierådgivningen på tlf. 44 52 71 29 
  • Underret personligt på Herlev Rådhus, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev.
  • Underret akut uden for rådhusets åbningstid til Vestegnens Politi på tlf. 43 86 14 48. Politiet kontakter herefter Rådighedsvagten.

Når underretningen er givet

Når du har underrettet forvaltningen, vil du modtage en kvitteringsskrivelse inden seks dage. Du vil ikke kunne få oplyst, hvad forvaltningen gør i den konkrete situation på grund af forvaltningens tavshedspligt. Hvis du underretter anonymt modtager du ikke en kvitteringsskrivelse.

Når Børne-, Unge- og Familierådgivningen modtager en underretning om et barn eller en ung, kontaktes forældrene og sagsbehandleren vurderer, om der skal iværksættes en socialfaglig undersøgelse efter servicelovens regler. Forældrene deltager i videst muligt omfang. En underretning vil indgå i barnets eller den unges sag. Forældrene og unge over 15 år vil blive informeret om underretningen, og de har ret til aktindsigt i underretningen.

Der vil ske en vurdering af underretningen senest 24 timer efter modtagelsen af en underretning. Børne-, Unge- og Familierådgivningen vil vurdere, om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge.

Beredskabsplan 2019-2023 ved mistanke om overgreb mod børn eller unge

Center for Børn, Unge og Familier

Send Digital Post til Center for Børn, Unge og Familier

Du kan ringe til os mandag-fredag mellem kl. 9.00-14.00. Du skal bestille tid, hvis du vil have et fysisk møde.

 

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 71 29