12. apr 2022

Hvordan skal skolerne udvikle sig?

Kom til digitalt dialogmøde mandag den 25. april kl. 17-18, hvor du kan høre om skolernes værdier og visioner, stille spørgsmål til skolelederne og komme med dine input.

Det digitale dialogmøde er en del af Herlev Kommunes arbejde med en ny udviklingsplan for skolerne. Det er en inddragende proces, hvor alle skolernes lokale eksperter - nemlig alle der har deres gang på skolerne til daglig - kan give deres viden, input og ideer.

Vi har allerede talt med elever, lærere, pædagoger, PPR og andre fagprofessionelle. Vi har også brug for dit forælderperspektiv til den videre udvikling af Herlevs skoler. Ambitionen med udviklingsplanen er at skabe et stærkt fundament for hverdagen i det lokale skole- og fritidsliv.

Vi håber, at du har lyst til at deltage i mødet den 25. april kl. 17-18 via linket her: Deltag i mødet om udviklingen af folkeskolen ved at klikke her