Tvedvangen

Herlev Kommune arbejder med at forbedre trafiksikkerheden på Tvedvangen ved at etablere flere fartdæmpende foranstaltninger. Målet er at sænke hastigheden og skabe øget tryghed for de lette trafikanter på Tvedvangen.

Projekt

Projektet består af flere etaper, hvor der i 2020 blev etableret seks nye vejbump fordelt over hele Tvedvangen, samt et nyt blåt cykelfelt i det nordlige kryds Tvedvangen/Gl. Klausdalsbrovej, 
 
I starten af 2021 vil de to signalanlæg ved Tvedvangen/Borgerdiget og Tvedvangen/Grønsvinget blive lavet om til rødhvileanlæg, som hviler i rødt i alle retninger, og først skifter til grønt, når trafikken nærmer sig krydset.

I foråret 2021 vil arbejdet med at etablere en kys og kør zone ved Lindehøjskolen blive påbegyndt. Samtidig vil der også blive opsat to cykelbomme ved udkørslen til cykelstien overfor Højsletten mellem Herlev Hallerne og Lindehøjskolen. 

Fremkommeligheden på Tvedvangen kan være besværliggjort mens arbejdet står på. Arbejdet vil kun ske i dagtimerne, og så vidt muligt vil det mest forstyrrende arbejde blive udført udenfor myldretiden. 
 

Proces

Borgermøde - 7. september 2020

 

Udarbejde forslag - September 2020

 

Politisk drøftelse og vedtagelse af Miljø-, Klima- og Teknikudvalget - 26. oktober 2020

 

Udbud og anlæg af fartdæmpende foranstaltninger - November - december 2020

 

Dialog med Lindehøjskolen og politi om ny kys og kør zone - December – januar 2021

 

Anlæg af ny kys og kør zone ved Lindehøjskolen - Foråret 2021

Budget

I Budget 2020-2021 blev følgende besluttet:
”… Aftaleparterne er enige om, at den nordlige del af Tvedvangen skal gøres mere sikker og beder forvaltningen udarbejde forslag til dette i 2020.”
Budget for Tvedvangen er på 1,75 mio. kr.
 

Borgermøde 7. september 2020

Borgere fra lokalområderne langs Tvedvangen var inviteret til borgermøde den 7. september 2020 om projektet på Tvedvangen.

Se præsentationen, der blev vist på borgermødet, her.

På borgermødet havde deltagerne mulighed for at komme med bemærkninger og input til løsningsforslag, se alle input her.

Trafikteam - Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
4452 6431
trafik@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag lukket  - lukket
Torsdag 09:00  - 17:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -