Tillæg, særlig støtte og hjælp i særlige tilfælde

Udover din faste ydelse kan du i nogle tilfælde få ekstra økonomisk hjælp. Her kan du læse mere om tillæg, særlig støtte og hjælp i særlige tilfælde.

Aktivitetstillæg

Hvis du er under 30 år, kan du have ret til et aktivitetstillæg i forbindelse med tilbud om aktivering. Herlev Kommune afgør, om du kan få aktivitetstillæg.

Tal med din rådgiver i Jobcenter Herlev, hvis du har spørgsmål om aktivitetstillæg.

Særlig støtte

Hvis du har høje boligafgifter eller en stor forsørgerbyrde, har du mulighed for at søge om særlig støtte hos Herlev Kommune

Kontakt Team Ydelse på tlf. 44 52 86 51 eller skriv en mail til ydelse@herlev.dk med eventuelle spørgsmål.

Hjælp i særlige tilfælde

Du kan søge Herlev kommune om hjælp til at afholde udgifter, som er rimelige og helt nødvendige for, at du kan klare dig selv.

Derfor gælder:

 • Hvis du kan få hjælp efter anden lovgivning, skal denne mulighed udnyttes først
 • Du kan ikke få en enkeltydelse, hvis den direkte kompenserer for en sanktion i f.eks. din kontanthjælp eller uddannelseshjælp
 • Du kan som hovedregel ikke få dækket udgifter, som du allerede har betalt for. Køb derfor ikke noget inden du ansøger om hjælp i særlige tilfælde
 • Det er ikke muligt at yde hjælp til betaling af gæld til det offentlige, hvis du f.eks. skylder penge til SKAT, ikke har betalt til daginstitution eller ikke har betalt bøder

Vi kan desuden yde efterlevelseshjælp, hvis din ægtefælle eller samlever er afgået ved døden.

Tilskud til enkeltudgifter er skattefrie.

Du kan læse mere om økonomiske tilskud fra kommunen på borger.dk.

Særlige regler for pensionister

Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist under gammel ordning (før 2003), kan du søge om personligt tillæg og helbredstillæg.

Læs mere om personligt tillæg på borger.dk.

Læs mere om helbredstillæg på borger.dk.

Ansøgning om økonomisk hjælp

Hvis du vil ansøge om økonomisk hjælp, skal du udfylde et ansøgningsskema, hvor du oplyser om:

 • Hvad du søger om
 • Din begrundelse for at søge
 • Dine forsikringsforhold
 • Din formue, plus eventuel ægtefælles/samlevers
 • Dine indtægter, plus eventuel ægtefælles/samlevers
 • Dine udgifter, plus eventuel ægtefælles/samlevers

Find og udfyld ansøgningsskema på borger.dk. Husk at vælge Herlev som kommune.

Obs. For at vi kan behandle din ansøgning, er det nødvendigt, at du vedlægger relevant dokumentation.

Husk – regler for ansøgning om økonomisk hjælp

Som hovedregel kan du ikke få hjælp til udgifter, du har påtaget dig, inden du søger kommunen om hjælp – derfor er det vigtigt, at du søger om hjælp, inden du påtager dig nye udgifter.

Når vi i Herlev Kommune tager stilling til, om du kan få bevilliget hjælp, lægger vi vægt på:

 • Dine muligheder for selv at afholde udgiften, herunder lån i banken
 • Dine indtægter og udgifter
 • Din opsparing og formue
 • Din familiesituation
 • Din mulighed for at have kunnet forudsige udgiften
 • Typen af udgift
 • Om udgiften falder ind under en anden lovgivning

Hvis du er gift eller samlevende, indgår din ægtefælles/samlevers forhold også i den samlede vurdering af din situation.

Hvordan klager du?

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, kan du klage til Ankestyrelsen. Du skal klage, inden der er gået 4 uger, efter du har modtaget afgørelsen. Du kan kontakte Ankestyrelsen på telefon 33 41 12 00 eller skriv en mail til sikkermail.aalborg@ast.dk

Borgerservice

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 70 60
borgerservice@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag lukket  - lukket
Torsdag 09-15:00  - 15:30-18
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -
Kontanthjælp, pension og andre ydelser

Tlf. 44 52 86 51
ydelse@herlev.dk