Tale-hørekonsulenterne ved PPR

Hvad arbejder tale-hørekonsulenten med?

Tale-hørekonsulenterne i Herlev arbejder bl.a. med at

 • rådgive og vejlede forældre, pædagoger og lærere, som omgiver et barn med sproglige og/eller kommunikative vanskeligheder
 • undersøge og afdække børns sprog og kommunikative kompetencer
 • undervise børn med udtalevanskeligheder i samarbejde med forældrene
 • vejlede og nogle gange undervise i forbindelse med stammen
 • sprogvurdere børn, som taler et andet sprog end dansk i hjemmet, i samarbejde med barnets pædagog
 • vejlede i forbindelse med hørehandicap
 • vejlede i dagtilbud om udviklingen af sprogfremmende miljø

Hvem kan få hjælp af tale-hørekonsulenten?

Børn med en forsinket eller på anden måde bekymrende sprogudvikling.
Det kan fx være bekymring vedrørende barnets

 • manglende sprogforståelse (receptivt sprog)
 • manglende evne til selv at bruge sproget verbalt (produktivt sprog)
 • vanskeligheder med at opbygge ordforråd
 • udtalevanskeligheder (fonologiske vanskeligheder)
 • vanskeligheder med at kommunikere (pragmatiske vanskeligheder)
 • andet ved barnets sprog eller tale som bekymrer de voksne omkring barnet (fx stammen eller stemme)
   

Vi anbefaler, at børn har været til ørelæge inden indstillingen, så det er afklaret, om barnet
har væske i ørerne eller der er andre høre-vanskeligheder. Ved bekymring for et barns
sproglige udvikling eller talevanskeligheder kontaktes PPR.

Hvad sker der på det indledende møde?

På det første møde deltager forældrene og pædagog/lærer. (Andre faggrupper fra PPR
kan også deltage, når det er relevant).
På mødet fortælles bl.a. om barnets:

 • vanskeligheder
 • styrkesider og interesser
 • hidtidige sproglige udvikling, samt omgivelsernes bekymring
   

Deltagerne kan derefter sammen beslutte, om barnet skal indstilles til tale-hørekonsulent.

Hvordan kan en talepædagogisk vurdering foregå?

 • samtale med barnets omgivende voksne
 • observation af barnet i dagtilbuddet
 • testning af barnet
 • samtale og leg med barnet
   

Efter undersøgelsen skrives en talepædagogisk vurdering med forslag til foranstaltninger.
Vurderingen og forslagene gennemgås på et tilbagemeldingsmøde.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Forældre, børn og unge i Herlev Kommune er altid velkomne til at kontakte PPR telefonisk eller på mail.

Kontor- og telefontid
PPR har også åbent på skolefridage og i skoleferier (undtagen i juleferien).

 

44 52 56 50

Åbningstider
Mandag 9:00 - 12:00  - 12:30 - 14:00
Tirsdag 9:00 - 12:00  - 12:30 - 14:00
Onsdag 9:00 - 12:00  - 12:30 - 14:00
Torsdag 9:00 - 12:00  - 12:30 - 17:00
Fredag 9:00 - 12.00  - 12:30 - 13:00
Lørdag  -
Søndag  -