Sygedagpenge

Du kan få sygedagpenge, hvis du har en sygdom, som bevirker, at du ikke kan varetage et arbejde og derudover opfylder betingelserne i sygedagpengeloven. Du kan som hovedregel få sygedagpenge i op til 22 uger.

Når du har fået sygedagpenge i 22 uger, tager jobcentret stilling til, om du er omfattet af mulighederne for at få forlænget din ret til sygedagpenge. Hvis du ikke kan få forlænget sygedagpengene efter forlængelsesreglerne, men fortsat er uarbejdsdygtig, overgår du til et jobafklaringsforløb og modtager ressourceforløbsydelse.

Når du har fået sygedagpenge i 22 uger, fortsætter udbetalingen af sygedagpengene ikke automatisk. Det er jobcentret, som tager stilling til, om du er omfattet af mulighederne for at få forlænget din ret til sygedagpenge.

Hvis du ikke kan få forlænget sygedagpengene efter forlængelsesreglerne, men fortsat er uarbejdsdygtig, vil du blive tilbudt et jobafklaringsforløb , hvor du vil modtage ressourceforløbsydelse.

Du kan læse mere om sygedagpenge og reglerne for at få sygedagpenge udbetalt på borger.dk.

Jobcenter Herlev

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Tlf. 44 52 86 00
jobcenter@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag lukket  - lukket
Torsdag 09-15:00  - 15:30-17
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -
Kontanthjælp, pension og andre ydelser

Tlf. 44 52 86 51
ydelse@herlev.dk