Skoledistrikter

Beskrivelse af opdelingen i skoledistrikter og frit skolevalg

Fastsættelse af skoledistrikterne

Til hver skole hører et skoledistrikt, hvis grænser ved hvert skoleårs begyndelse kan fastsættes af kommunalbestyrelsen. Ændringer i distrikterne kan foretages under hensyn til forandringer af børnetallet i de forskellige dele af kommunen og til længden og farligheden af elevernes skoleveje.

Det overordnede mål med skoledistrikterne

Skoledistrikterne skal medvirke til en klassedannelse, hvor man kommer så tæt som muligt på 21 elever pr. klasse, og samtidig sikrer eleverne en god, trafikforsvarlig skolevej. Det gøres ved, at distrikterne følger de store hovedfærdselsårer i kommunen, så ingen elever skal krydse disse veje uden for trafiklys eller gangbroer.

Frit skolevalg

  • Der er frit skolevalg både indenfor og udenfor kommunegrænsen. Det betyder, at der er mulighed for frit at vælge, hvilken skole et barn skal gå på i bopælskommunen eller i en anden kommune. Dette betyder, at der også gives ret til optagelse i skolefritidsordning på den valgte skole.
  • Ønske om optagelse på enten distriktsskolen eller en anden skole sker ved at rette henvendelse til den ønskede skole. Skolen kan afvise elever fra andre skoledistrikter, hvis antallet af elever i den ønskede klasse er 21 eller derover.
  • Klassestørrelsen på Gl. Hjortespring Skole er fastsat til 8 elever pr. klasse . Der er 1 klasse pr spor.
  • I 10. klasse på Kildegårdskolen vest er rammen 3 klasser med en kvotient på 23 elever.
  • Hvis der er ønske om skoleskift forelægges det først for skolens leder på barnets nuværende skole.

Skoleindskrivning ved skolestart

Indskrivning til skole administreres i henhold til politisk beslutning, så der etableres bæredygtige klasser ud fra en ideel klassestørrelse på 21 elever (+/- 3 elever).

Kriterier for imødekommelse

Hvis der kan imødekommes nogle, men ikke alle, ønsker om anden skole end distriktsskolen, anvendes følgende kriterier: Først indskrives distriktets børn samt søskende og de børn der går på en dagsinstitution, som er tilknyttet skolen. Dernæst børn fra de daginstitutioner, hvorfra hovedparten af børnegruppen går til samme skole, dernæst andre børn fra kommunen - og såfremt der er ledig plads indskrives børn fra andre kommuner.

Se skoler og skoledistrikter

Her får du en oversigt over skoler og skoledistrikter.

Indtast en adresse og se hvilket skoledistrikt den ligger i, se nærmeste skole - klik på signaturforklaringen hvis du ønsker at se temaforklaring 

 

 

Læs mere om folkeskoler i Herlev kommune her