Psykolog

Herunder kan du læse mere om hvordan psykologerne på PPR i Herlev arbejder og hvordan et forløb kan startes op

Hvad er psykologernes opgave?

Psykologerne yder psykologisk og specialpædagogisk rådgivning og hjælp til børn og unge i vanskeligheder.
Hjælpen er rettet mod børnene, de unge samt deres forældre, dagtilbud eller skole.

Hvad er målet med rådgivningen og hjælpen?

Vores mål er at skabe de bedst mulige udviklingsbetingelser for børn og unge i Herlev.

Indsatsen kan begynde på forskellige stadier. Der kan være tale om en  

  • forebyggende indsats, som støtter barnets generelle udvikling  
  • foregribende indsats, som hjælper med at tage begyndende vanskeligheder i opløbet
  • indgribende indsats, som afhjælper eller kompenserer for konkrete og oplevede vanskeligheder

Hvordan arbejder psykologen?

En rådgivningsindsats med psykologen starter med et møde. Det kan være et sundhedsteammøde eller et møde, som psykologen indkalder til. Med på mødet er barnets forældre, pædagoger og lærere. Barnet kan eventuelt også være med på mødet. På mødet fortæller forældrene og de professionelle omkring barnet om deres bekymring eller problematikken, de oplever. Psykologen hjælper med at klarlægge problemstillingerne. Når problemstillingerne er afklaret, aftales det, hvordan barnets omgivende voksne hver især kan hjælpe med til at styrke barnets positive udvikling.

Andre muligheder for samarbejde med familien

Hvis der er behov for yderligere samarbejde med psykologen, kan det fx bestå i, at psykologen

  • holder løbende konsultationer med eller giver supervision af de professionelle omkring barnet
  • deltager i barnets gruppe eller klasse for at belyse de sociale relationer
  • foretager en egentlig udredning af de problematikker barnet er i

PPR’s kriseteam

PPR’s kriseteam består af en gruppe psykologer med viden og efteruddannelse inden for krisepsykologi og krisehåndtering i pædagogiske sammenhænge. I samarbejde med daginstitutionens og skolens faste PPR-psykologer kan vi bistå med hjælp og vejledning efter alvorlige ulykker eller dramatiske hændelser.

Læs mere om kriseteamets arbejde her

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Forældre, børn og unge i Herlev Kommune er altid velkomne til at kontakte PPR telefonisk eller på mail.

Kontor- og telefontid
PPR har også åbent på skolefridage og i skoleferier (undtagen i juleferien).

 

44 52 56 50

Åbningstider
Mandag 9:00 - 12:00  - 12:30 - 14:00
Tirsdag 9:00 - 12:00  - 12:30 - 14:00
Onsdag 9:00 - 12:00  - 12:30 - 14:00
Torsdag 9:00 - 12:00  - 12:30 - 17:00
Fredag 9:00 - 12.00  - 12:30 - 13:00
Lørdag  -
Søndag  -