Herlev får over 2 mio. kr. til frisættelse af hjemmeplejen

Publiceret 04-05-2023

Herlev Kommune har fået midler fra Socialstyrelsen til projektet "Hjemmehjælp med afsæt i borgerens ønsker og selvbestemmelse".

Projektet har til formål at udvikle tilrettelæggelsen af hjemmehjælp, så den i endnu højere grad tager udgangspunkt i den enkeltes behov. Når en borger har behov for hjemmehjælp, skal vi være i tættere dialog med borgeren og de pårørende om, hvilken hjælp de har behov for, og hvordan hjælpen skal tilrettelægges. Den udvikling skal blandt andet ske gennem opstartsmøder, tilknytning af faste kontaktpersoner og nye visitationspakker. 

Borgmester Thomas Gyldal Petersen glæder sig over muligheden for udvikling: ”Vi skal gå nye veje i det her projekt, hvor vi sætter borgernes ønsker og medarbejdernes faglighed helt i centrum. Tilrettelæggelsen af hjemmehjælp skal i endnu højere grad ske sammen med borgeren med hjælp fra fagpersoner tæt på borgeren. Vi skal spørge borgerne: ”Hvad er vigtigt for dig?”. Og vi skal sætte medarbejderne fri, så de kan tilrettelægge hjælpen mere fleksibelt.” 

Den mere fleksible visitation, hvor borger, visitation og hjemmepleje arbejder tættere sammen, betyder, at roller, strukturer og faglige tilgange skal ændres. Personalet skal være med til at udvikle og forbedre løsningerne undervejs, og det er en målsætning for projektet, at medarbejderne oplever en øget arbejdsglæde med bedre muligheder for fastholdelse og rekruttering. 

Sundheds- og Voksenudvalget vil også følge projektet tæt, fortæller formanden Gitte Bomholt.

”Jeg glæder mig til at følge projektet. Jeg tror på, at de nye opstartsmøder med borgere og pårørende vil skabe et godt afsæt for samarbejdet og i sidste ende give en indsats, som er i tråd med borgernes ønsker og behov. Undervejs i projektet vil jeg se på, hvordan der bliver arbejdet med at udvikle fagligheden, så vi får en mere fleksibel hjemmehjælp med et godt arbejdsmiljø. Det vil kræve en stor indsats at udvikle og implementere nye løsninger, og jeg er glad for, at vi nu har fået flere ressourcer til at sætte kraft bag kompetenceudvikling og et stort udviklingsarbejde”.  

Projektet løber frem til udgangen af 2025. Det starter med udvikling af nye visitationsmodeller og små afprøvninger, inden de nye tiltag bliver rullet ud i organisationen og evalueret frem mod projektets afslutning.