Herlev Kommune sparer på energien

Publiceret 23-09-2022

Som følge af energiforsyningskrisen er en række tiltag til energibesparelser i kommunens bygninger iværksat.

Herlev Kommune skal nedbringe energiforbruget og har fundet fem områder, hvor der kan spares på energien i kommunens bygninger rundt om i Herlev.

Områderne tager udgangspunkt i de anbefalinger, som regeringen, Danske Regioner og KL i fællesskab er blevet enige om som følge af krigen i Ukraine, der har ført til den igangværende energiforsyningskrisen .

Her indgår bl.a. at sænke rumtemperaturen i samt slukke for belysningen udendørs på offentlige kontorbygninger med det formål at mindske forbruget af energi i hele den offentlige sektor.

Reduktion i særligt naturgasforbrug

De anbefalinger følger Herlev Kommune og opnår dermed en reduktion i særligt naturgasforbruget. I den aktuelle situation, hvor naturgas er en kritisk energikilde, er der størst mulig effekt ved hurtigt at sænke varmeforbruget i kommunens naturgasfyrede bygninger.

Også træpilleforbruget samt fjernvarmeforbruget reduceres i kraft af rumtemperatursænkninger.

Andre energisparetiltag, der iværksættes, er reduktion i kommunens forbrug af elektricitet samt en kampagne over for kommunens ansatte med spareråd til arbejdspladsen. Tidligere er også meldt ud om mindre belysning på Herlev Rådhus.

De første skridt for at føre tiltagene ud i livet er allerede taget, og arbejdet vil fortsætte frem mod nytår.

Fakta – det gør Herlev Kommune
 

Naturgas – anvendes til at opvarme 24 af Herlev Kommunes bygninger

 • Rumtemperaturen sænkes i otte børneinstitutioner til 22 grader og i 16 kulturinstitutioner, administrationsbygninger og idrætsbygninger til 19 grader.
 • Hvor muligt sænkes natsænkningstemperaturen yderligere i op til seks børneinstitutioner.
 • Rumtemperaturen sænkes på den gamle genbrugsstation, som endnu ikke er solgt, til frostfri.
 • Analyse af, hvor det er muligt skiftes til fjernvarme.
   

Træpilleforbrug – anvendes til at opvarme én af Herlev Kommunes bygninger

 • Rumtemperaturen sænkes til 19 grader.
   

Fjernvarme – anvendes til at opvarme de resterende af Herlev Kommunes bygninger.

 • Analyse afdækker, hvor og hvordan det er muligt at sænke rumtemperaturen. Tiltaget er medtaget som en del af kommunens mål om CO2 reduktion, idet nedbringelse af fjernvarmeforbruget ikke har med den nuværende energiforsyningskrise at gøre.
 • Hvor muligt sænkes rumtemperaturen i daginstitutioner til 22 grader, på skolerne til 20 grader og i kulturinstitutioner, administrationsbygninger og idrætsbygninger til 19 grader (svømmehaller er undtaget).
 • På plejehjem sænkes temperaturen ikke.
   

Elforbrug – reduceres med udgangspunkt i delaftalen for klima i budget 2022.

 • 6,3 mio. kr. afsat frem til 2025 til energioptimering og renovering af kommunens bygninger
 • Fremrykning af investering i solcelleanlæg.
 • Hvor muligt reduktion i vejbelysningen.
 • Hvor muligt udstyres bygninger, der er belyst om natten, med sensorstyret belysning, eller lyset slukkes helt.
 • Reduktion i kommunal belysning af juletræer.
   

Medarbejderkampagne – skal føre til reduktion i elforbrug på kommunale arbejdspladser.

 • Alle ansatte i Herlev Kommune får anbefalinger til egne initiativer, såsom at slukke skærme og lys efter brug.
 • Gennemføres på baggrund af Energistyrelsens kampagnemateriale.