Corona påvirker dagligdagen for vores børn, unge og ældre

Publiceret 14-01-2022

I hele landet er mange mennesker smittet med Covid-19 – også i Herlev Kommune. Det påvirker dagligdagen på børne- og ældreområdet.

Den høje smitte i samfundet og i Herlev betyder, at vi også oplever smitte og fravær blandt vores personale på børne- og ældreområdet. Nogle steder er mere udfordret end andre og smitteudbrud i et dagtilbud, en skole eller et plejecenter kan betyde, at det er vanskeligt at dække vagter fuldt ind med fast og kendt personale.

For børn i dagtilbud og skole betyder det, at der kan ske ændringer i de pædagogiske indsatser med kort varsel, og at børnene ikke altid bliver mødt af kendte voksne. Personalet på skolerne og i dagtilbud gør alt hvad de kan for at skabe en tryg og genkendelig hverdag, og er løbende i dialog med forældre og børn omkring smittesituationen på den enkelte skole eller i den enkelte institution.

På plejecentrene, i botilbuddene og i hjemmeplejen betyder høj smitte blandt personalet, at der også her er behov for at bruge vikarer for at dække alle vagter ind. Det har desværre også været nødvendigt delvist at lukke Aktivitetsgruppen i Aktivitetscenteret Birkely i en kortere periode på grund af mangel på personale. Vi håber på forståelse fra borgere og pårørende i forbindelse med de vanskelige vilkår, som personalet arbejder under i øjeblikket.

Herlev Kommune følger alle gældende restriktioner og anbefalinger for at begrænse smitte på børne- og ældreområdet. Generelt gør personalet et stort arbejde for at passe godt på Herlevs børn, ældre og sårbare. Lad os hjælpes ad med at komme igennem denne tid, hvor vi arbejder på at holde alting så tæt på normalen i en unormal situation.