Ny daginstitution i det sydlige Herlev

Publiceret 10-02-2022

I starten af 2023 slår en ny daginstitution dørene op i det sydlige Herlev, hvor der er behov for flere institutionspladser til det stigende antal børn.

Den nye daginstitution opføres på Hørkær 18 i et plan med direkte udgang til legepladsen fra flere stuer. Der bliver plads til både vuggestue og børnehave under samme tag. Institutionen indrettes, så den er overskuelig for børnene i dagligdagen, og samtidig bliver der mulighed for at bruge fællesrummene til forskellige aktiviteter.

Borgmester Thomas Gyldal Petersen glæder sig over, at en ny daginstitution bliver opført i Herlevs ”nye” bydel:

”Erhvervskvarteret i det sydlige Herlev gennemgår i disse år en spændende udvikling, hvor særligt det grønne, nærmiljøet og fællesskabet er i centrum. Bydelen skal rumme alt det, der udgør det gode hverdagsliv, og det indebærer naturligvis også gode og trygge pasningsmuligheder. Jeg glæder mig derfor til at se daginstitutionen tage form.”

Inden byggeriet af den nye daginstitution går i gang, inddrages pædagogisk personale i udformningen af institutionen, så den kommer til at understøtte børnenes læringsmiljø og bliver et godt arbejdsmiljø for personalet. Institutionen vil tage udgangspunkt i børnenes perspektiv og have et øget fokus på medbestemmelse og selvhjulpenhed. Indretningen bliver fleksibel, så læringszonerne nemt kan ændres og tilpasses børnegruppernes behov afhængig af størrelse og alder.

For personalet bliver der gode muligheder for kompetenceudvikling i form af sparring, vidensdeling og input til aktiviteter på tværs af børnegrupperne. 

Samarbejde med Wihlborgs

Institutionen opføres i samarbejde med Wihlborgs, som står for byggeriet af institutionen. Når institutionen står færdig, vil kommunen efterfølgende leje sig ind. Hos Wihlborgs glæder man sig over samarbejdet og direktør Søren Holm ser frem til, at børnene flytter ind i de nye lokaler:

”Med åbningen af den nye institution på Hørkær tilføjer vi først og fremmest nyt liv til lokalområdet, og vi er glade for at kunne imødekomme udfordringen omkring manglen på institutionspladser. I tæt samarbejde med Herlev kommune kommer vi til at skabe et topmoderne børnehus. Vi glæder os samtidig over, at vi kan udnytte vores eksisterende bygninger og nytænke måden, vi udnytter ejendommen og området på.”