Plejecentre

Du kan læse mere om det enkelte plejecenter og finde praktiske informationer og de nyeste kommunale tilsynsrapporter her.

Herlevgaard Center

Plejecentret ligger i Herlev Midt, er kommunens ældste og er overvejende til demente borgere. Centret har 22 boliger til demente, 13 almindelige plejeboliger, 15 beskyttede boliger og 4 midlertidige boliger til demente.        

Lidt om Herlevgaard Center

Herlevgaard Center blev taget i brug i 1959 og ombygget i 1990. Centret ligger tæt på bymidten lige ved Herlev Kirke og gadekæret. Centrets boliger er små og hyggelige og den fælles have er anlagt, så den giver mulighed for trivsel og aktivitet udendørs.

Herlevgaard Center set fra Herlevgårdsvej

Herlevgaard Center set fra Herlevgårdsvej og ned mod bymidten

Centret består af 39 plejeboliger fordelt på 3 etager. Af disse er 4 boliger bestemt til aflastning og venteplads for demente. Centret har desuden 2 skærmede afdelinger for demente i stuen og på 2.sal.
I tilknytning til Herlevgaard Centers plejeafdeling er der 15 beskyttede boliger. Disse boliger er primært til borgere som har brug for at være i institutionelle rammer men hvis plejebehov ikke er så omfattende.
Se plantegninger her

Der holdes møder med brugere og pårørende på hver afdeling 3-4 gange årligt, hvor der f.eks. tales om aktiviteter, kost og tilsynsrapporter. Se pjecen "Mad- og måltidspolitik på ældreområdet".

Herlevgaard Center huser også hjemmeplejens Team Syd, omsorgstandplejen og en frisør.

Café Palmehaven

På centret ligger Café Palmehaven der er åben for kommunens pensionister, centrets beboere, deres pårørende samt personalet. Caféen er åben alle hverdage kl. 11.30-14.00 og weekend og helligdage kl. 11.30 -13.30. I caféen kan man betale med MobilePay.
Læs mere og se menuplan her

Fælles terrasse og sansehave

I forbindelse med Café Palmehaven har centret en stor fælles terrasse for husets beboere og caféens gæster, samt en lukket have for plejehjemmets beboere. Haven er indrettet som sansehave for demente.

Sansehaven på en forårsdag

Sansehaven på en forårsdag

Aktiviteter

Herlevgaard Center har tilknyttet terapeuter og aktivitetsmedarbejdere. De tilbyder forskellige beskæftigelses- og aktivitetstilbud samt lettere vedligeholdende træning afpasset til den enkelte beboer. Læs evt. mere om vedligeholdende træning her.

En række af ældreklubberne i Herlev Kommune holder også til i lokaler på centret. Det giver både gode muligheder for at deltage i forskellige aktiviteter og liv i huset.

Organisatorisk opbygning

Kommunens plejecentre ledes af en funktionsleder, som har kontor på plejecentret Lille Birkholm - stillingen er vakant for øjeblikket, evt. spørgsmål kan rettes til centerchef Tine Larting på mail: Tine.Larting@herlev.dk eller tlf. 44 52 61 30.

På Herlevgaard Center er der 2 teamledere. Demensafdelingerne har Karina Hansen som teamleder og den almindelige plejeafdeling og de beskyttede boliger har Yelva Hansen som teamleder.

Interesserede er altid velkomne til at rette henvendelse.
Se pjecen "Velkommen til Herlev Kommunes plejecentre".

Tilsyn

Læs den nyeste kommunale tilsynsrapport

Læs den nyeste tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Lærkegaard Center

Plejecentret ligger i Herlev Nord og er kommunens nyeste. Centret har 8 boliger til demente borgere, 40 almindelige plejeboliger og 16 midlertidige pladser.

Lidt om Lærkegaard Center

Centret er taget i brug i 1996 og udvidet i 2003. Det er bygget i ét plan og er omgivet af en stor have med frugttræer og blomster. Der er udgang til haven fra de fælles dagligstuer ligesom hver bolig har egen terrasse. En plejebolig er på ca. 63 m2 inkl. gang og fællesareal.

Lærkegaard Center set fra haven

Plejecentret er opdelt i små bo-grupper hvor der bor 8 borgere i hver. En afdeling består af 2 bo-grupper. Den ene af bo-grupperne er en skærmet enhed for demente. To af centrets boliger er indrettet som ægtepar-bolig. Der er desuden tilknyttet 16 midlertidige pladser til centret hvor borgere bor midlertidigt, fordi de har behov for genoptræning eller udredning.
Se plantegninger her

Der holdes møder med brugere og pårørende på hver afdeling 3-4 gange årligt, hvor der f.eks. tales om aktiviteter, kost og tilsynsrapporter. Se pjecen "Mad- og måltidspolitik på ældreområdet".

Kommunens Hjælpemiddelafdeling, Genoptræningsafdeling, Dagcentret Lærken, sagsbehandlende terapeuter og omsorgstandpleje har også til huse på Lærkegaard Center.

Café

Caféen på centret bliver brugt af beboere, pårørende og personale på hverdage mellem kl. 10-13. Det er også her vi samles, når vi holder fælles fester. I caféen kan man betale med MobilePay.
 Se kontrol rapport her.

Aktiviteter

Lærkegaard Center har tilknyttet terapeuter og aktivitetsmedarbejdere. De tilbyder forskellige beskæftigelses- og aktivitetstilbud samt lettere vedligeholdende træning afpasset til den enkelte beboer. Læs evt. mere om vedligeholdende træning her.

Mange beboere har glæde af fuglene i buret på gangen

Haven bruges flittigt - særligt om sommeren hvor der dyrkes krydderurter og blomster og man spiser udenfor. Desuden arrangeres ofte forskellige udflugter med centerets bus.

Organisatorisk opbygning

Kommunens plejecentre ledes af en funktionsleder, som har kontor på plejecentret Lille Birkholm - stillingen er vakant for øjeblikket, evt. spørgsmål kan rettes til centerchef Tine Larting på mail: Tine.Larting@herlev.dk eller tlf. 44 52 61 30.

På Lærkegaard Center er der 3 teamledere. Helle Pradel er teamleder for afdeling 32B og 30A+B, hvor 30B er en skærmet enhed for demente, teamleder for afdeling 32A og 34A+B har konstitueret Susanne Frølich som teamleder og Gitte Ranners er teamleder for de midlertidige pladser.

Interesserede er altid velkomne til at rette henvendelse til centret.
Se pjecen "Velkommen til Herlev Kommunes plejecentre".

Tilsyn

Læs den nyeste kommunale tilsynsrapport
Læs den nyeste tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed 

Lille Birkholm Center

Plejecentret ligger i Herlev Nord og er omgivet af en stor park. Centret har 54 plejeboliger, 7 beskyttede boliger og 15 midlertidige pladser.

Lidt om Lille Birkholm Center

Lille Birkholm Centret blev taget i brug i 1977. Det ligger i forbindelse med Omsorgscentret Hjortespring som ledes af Københavns Kommune, og hvor Herlev Kommune har tilkøbt sig nogle boliger.

Lille Birkholm Center er bygget i 4 etager. Stueetagen er forbeholdt Dagcentret Birkely, aktivitetscentret, hjemmeplejens Team Nord, Café Fregatten og diverse kontorer. Her huses desuden omsorgstandplejen, frisør og fodterapeut.

På 1., 2. og 3. sal er der 18 plejeboliger på hver etage samt et antal beskyttede boliger og midlertidige pladser i tæt tilknytning til afdelingen.
Se plantegninger her

Der holdes møder med brugere og pårørende på hver afdeling 3-4 gange årligt, hvor der f.eks. tales om aktiviteter, kost og tilsynsrapporter. Se pjecen "Mad- og måltidspolitik på ældreområdet".

Otte af de midlertidige pladser er beregnet til borgere, der er udskrevet fra et hospital og som kan have behov for rehabiliterende træning eller vurdering.

Fire af de midlertidige pladser er målrettet aflastning. Rullende aflastning tilbydes hver 4. uge fra mandag til mandag. Der er dog mulighed for at aftale ferieaflastning og anden aflastning, hvis der er ledige perioder.

Lille Birkholm Center set fra havesiden

Centret har dejlige grønne omgivelser med rosenhave, stor græsplæne med en lille sø og flere terrasser. Alle boliger har enten en almindelig eller en fransk altan. Til hver afdeling er der en stor fællesaltan med havemøbler og blomster, krydderurter og grøntsager som er til glæde for beboerne om sommeren.

Café Fregatten

Centrets café hedder Fregatten. Her kommer beboere, pårørende, aktivitetscentrets brugere og personale. Caféen bruges også til fester og andre større aktiviteter i aktivitetscentret. Du kan betale med MobilePay.

Åbningstider alle hverdage:
Smørrebrød kl.11 - 13
Varm mad kl. 11.30 - 13

Menuplan kan købes i caféen for 1 kr. eller ses her:

 

 Se kontrolrapporterne her.

Aktiviteter

Lille Birkholm Center har tilknyttet terapeuter og aktivitetsmedarbejdere. De tilbyder forskellige beskæftigelses- og aktivitetstilbud samt lettere vedligeholdende træning afpasset til den enkelte beboer. Læs evt. mere om vedligeholdende træning her.

Tilbuddene i stueetagen

Aktivitetscentret og de øvrige tilbud i stueetagen bringer også gæster og liv i huset.

Organisatorisk opbygning

Kommunens plejecentre ledes af en funktionsleder, som har kontor på plejecentret Lille Birkholm - stillingen er vakant for øjeblikket, evt. spørgsmål kan rettes til centerchef Tine Larting på mail: Tine.Larting@herlev.dk eller tlf. 44 52 61 30.

På centret er der desuden 3 teamledere. Gitte Lykke Sørensen er teamleder for 1. sal og de midlertidige pladser, Jeanett Frost er teamleder for 2. sal og Wivi Dreuser Dzemali er teamleder for 3. sal og aflastningspladserne.

Interesserede er altid velkomne til at rette henvendelse.
Se pjecen "Velkommen til Herlev Kommunes plejecentre".

Tilsyn

Læs den nyeste kommunale tilsynsrapport 
Læs den nyeste tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed 

Omsorgscentret Hjortespring

Omsorgscentret Hjortespring ligger i Herlev Kommune, som har tilkøbt pladser til kommunens borgere, men drives af Københavns Kommune.

Styrelsen for Patientsikkerhed - tilsyn

Tilsyn og Rådgivning Øst fører tilsyn med de sundhedsmæssige forhold på kommunale plejehjem. Du kan læse mere og se rapporterne igennem årene.

Styrelsen for Patientsikkerheds organisatoriske tilsyn

Pr. 1. juli 2016 har det risikobaserede tilsyn med plejehjem og plejeboliger erstattet det frekvensbaserede tilsyn. Ved tilsynene vurderes fortsat de sundhedsfaglige forhold på plejehjem og i plejeboliger.

Fra 2002 til juli 2016 er der gennemført tilsyn årligt eller hvert andet år på plejehjem og i plejeboliger - embedslægetilsyn.

Du kan læse mere om det risikobaserede tilsyn fra Tilsyn og Rådgivning Øst på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Kontakt

Tilsyn og Rådgivning Øst
Styrelsen for Patientsikkerhed
Islands Brygge 67
2300 København S
Tlf. 72 22 74 50
seost@sst.dk

Tilsynsrapporter

Her kan du læse tilsynets seneste rapporter om plejehjemmene i Herlev Kommune: