Ny obligatorisk pensionsordning

Fra den 1. januar 2020 får du en ny obligatorisk pensionsordning, hvis du modtager visse offentlige ydelser.

Du vil stadig få den samme ydelse, men staten vil indsætte er beløb, som du kan få udbetalt, når du går på pension.

Ordningen gælder for dig, der får: 

 • Sygedagpenge 
 • Uddannelseshjælp
 • Kontanthjælp 
 • Supplement til brøkpensionister
 • Revalideringsydelse 
 • Ressourceforløbsydelser  
 • Ledighedsydelse 
 • Flekslønstilskud 
 • Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne
 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Efterløn
 • Feriedagpenge
 • Arbejdsløshedsdagpenge 
 • Efterløn 
 • Feriedagpenge
 • Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

 

Læs mere om den obligatoriske pensionsordning på borger.dk