Forside | Om kommunen | Valg

Kommunalvalg i Herlev Kommune 2017

Der skal vælges 19 medlemmer til Herlev Kommunalbestyrelse, når der er kommunalvalg tirsdag den 21. november 2017. Afstemningen finder sted mellem kl. 08.00-20.00

KV17_banner_01

Valgcafé på rådhuset den 21. november fra kl. 19.00

Mærk stemningen på valgaftenen tirsdag den 21. november 2017, når Herlevs politikere indbyder til fælles valgcafé. TV2 Lorry sender live fra valgcaféen og Herlev Bladet er også til stede.

Du vil kunne følge med i valgresultatet på storskærm aftenen igennem.

Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig.

Program

 • Kl. 19.00: Dørene åbner (rådhusets indgang E)
 • Kl. 19.30: Borgmesteren byder velkommen
 • Fra kl. 21.00: Politikerne begynder at ankomme til rådhuset
 • Kl. ca. 22.30: Borgmesteren offentliggør valgresultatet for Kommunalvalget 2017
 • Kl. 24.00: Tak for i aften

Herlev Kommune byder på en let anretning i aftenens løb.

 

Hvem kan stemme?

Valgret til kommunalbestyrelsen har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år og har fast bopæl (er tilmeldt folkeregistret) i kommunen, og herudover enten:

 1. har dansk indfødsret
 2. er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union
 3. er statsborger i Island eller Norge eller
 4. uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste tre år forud for valgdagen. Desuden har statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, som er fyldt 18 år og er registreret i Udenrigsministeriets protokol, valgret.

Hvem kan stille op?

Valgbar til kommunalbestyrelsen er enhver, der har valgret til kommunalbestyrelsen og som senest kl. 12.00 mandagen 22 dage før valgdagen (mandag den 30. oktober 2017) opfylder valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedrørende varigheden af forudgående fast bopæl i riget.

Om kandidatlister
De, der opstilles til valg, opføres på kandidatlister. En kandidatliste skal opfylde følgende betingelser:

 1. For partier, der er repræsenteret i Herlev Kommunalbestyrelse i dag, og hvor der ikke er sket væsentlige ændringer, er der mulighed for at anmode om fritagelse for kravet om mindste antal stillere. Dette gøres på selve kandidatlisten. Kandidatlisten skal være indleveret tidligst tirsdag den 5. september 2017 og senest tirsdag den 19. september 2017, kl. 12.00.
 2. For partier, der ikke er repræsenteret i Herlev Kommunalbestyrelse i dag, eller kandidatlister, der er repræsenteret i Herlev Kommunalbestyrelse, men hvor der er sket væsentlige ændringer, er der krav om, at mindst 25 og højest 50 vælgere (stillere) skal underskrive en kandidatliste med højest 23 kandidater Kandidatlisten skal være indleveret tidligst tirsdag den 19. september 2017 og senest tirsdag den 3. oktober 2017, kl. 12.00.

Blanketter til kandidatlister og anmeldelse af listeforbund og valgforbund vil blive sendt til de enkelte partier, men kan også fås ved henvendelse til

Herlev Kommunes Valgsekretariat
Herlev Rådhus
Herlev Bygade 90
tlf. 44 52 71 14.

Kandidatlister m.v. skal afleveres samme sted.

Anmeldelse af valgforbund eller listeforbund

Anmeldelse af valgforbund eller listeforbund skal ske skriftligt til valgbestyrelsens formand senest mandag den 9. oktober 2017, kl. 12.00 ved aflevering til Herlev Kommunes valgsekretariat.

Regionsrådsvalg

Valget til regionsrådet foregår på samme tid og sted som kommunalvalget. Der skal vælges 41 medlemmer til regionsrådet for Region Hovedstaden for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Valgcafé på rådhuset

Mærk stemningen på valgaftenen tirsdag den 21. november 2017, når Herlevs politikere indbyder til fælles valgcafé. TV2 Lorry sender live fra valgcaféen, og du vil kunne følge med i valgresultatet på storskærm aftenen igennem.

Yderligere spørgsmål

Har du spørgsmål vedrørende valget, er du meget velkommen til at kontakte valgsekretariatet på tlf. 44 52 71 14 eller valg@herlev.dk

Sidst opdateret 21/11 2017