Forside | Om kommunen | Valg | Ældrerådsvalg den 6. september 2017

Ældrerådsvalg den 6. september 2017

Til efteråret skal et nyt ældreråd vælges i Herlev. Medlemmerne vælges for en fireårig periode fra den 1. oktober 2017 til den 30. september 2021.

Hvem kan stemme til ældrerådsvalget?

Alle stemmeberettigede herlevborgere, der er fyldt 60 år på valgdagen, får i august tilsendt valgmateriale og stemmeseddel. Man kan brevstemme og vælge mellem enten at anvende den vedlagte frankerede svarkuvert eller aflevere sin stemmeseddel i en af de opstillede stemmeurner.

Her finder du stemmeurnerne

  • Borgerservice på Herlev Rådhus
  • Herlev Bibliotek
  • Biblioteket Kilde
  • Plejecentret Lille Birkholm
  • Plejecentret Lærkegaard Center
  • Plejecentret Herlevgård Center

Hvornår er der frist af afgivelse af brevstemmer?

Stemmesedlen skal være Herlev Rådhus i hænde senest onsdag den 6. september 2017, kl. 12.00.

Offentliggørelse af ældrerådsvalget

Når valgbestyrelsen har godkendt valget, bliver resultatet offentliggjort efter den 25. september 2017.

Sidst opdateret 02/11 2017