Designmanual og logo

Herlev Kommunes designmanual

Borgmesteren

Læs om borgmester Thomas Gyldal Petersen (A), se hans CV og download pressebilleder.

Presse

Team Kommunikation hjælper med interviews, udtalelser eller oplysninger.

Seneste pressemeddelelser

14. mar 2023
Lukningen af Ring 3 i fem måneder generer herlevborgerne i en grad, der er yderst uhensigtsmæssig, mener borgmesteren.
08. dec 2022
Herlev Kommune har fået midler fra Socialstyrelsen til projektet "Hjemmehjælp med afsæt i borgerens ønsker og selvbestemmelse".
04. okt 2022
Etablering af fjernvarme til nyt boligområde medfører trafikale omlægninger i oktober-november og sætter fokus på trafiksikkerhed.
30. sep 2022
Sammenhængende areal ved Smedeholm bliver ny adresse for Serviceafdelingen, som dermed kommer godt ’hjem’ til Herlev.
23. sep 2022
Som følge af energiforsyningskrisen er en række tiltag til energibesparelser i kommunens bygninger iværksat.
21. sep 2022
I en udfordrende tid har samtlige partier fundet sammen om markant løft af det specialiserede socialområde.
21. sep 2022
Fire selskaber er indbudt til konkurrence om at skabe det mest spændende boligområde, når kommunen flytter væk.
09. sep 2022
Som et første, mindre tiltag i bestræbelserne på at spare på energien, er tidsrummet, hvor belysning ved rådhuset og i trappetårnene på rådhuset er tændt, blevet reduceret.
29. jun 2022
Planen for, hvordan flest mulige af Herlevs olie- og naturgaskunder tilsluttes fjernvarme, tager form. Se hvornår du kan forvente fjernvarme.
Smørmosen
29. jun 2022
Grundet fund af PFOS i Tibberup Å, Vesterled Sø og søen ved Snogemosen frarådes det at spise fisk fanget i området.
29. jun 2022
Som i de fleste andre kommuner benytter folkeskolerne i Herlev undervisningsportaler fra Gyldendal Uddannelse i undervisningen.
21. jun 2022
Miljø-, Klima- og Teknikudvalget ønsker, at herlevborgerne får fjernvarme hurtigst muligt, og at arbejdet med udrulning sker allerede fra 2023.
05. maj 2022
Thomas Angermann er ansat som ny bibliotekschef i Herlev Kommune og tiltræder den 1. juni 2022.
30. mar 2022
Arne Eggert tiltræder som direktør for Herlev Kommunes velfærdsområder den 1. maj 2022.
30. mar 2022
Parkeringspladser begrænset til 30 minutter og til 2 timer er nye tiltag, der skal give mere flow og bibliotekets gæster bedre parkeringsmuligheder.
29. mar 2022
I forbindelse med en intern gennemgang af sikkerheden i Herlev Kommune, er vi blevet opmærksomme på et brud på persondatasikkerheden.
17. mar 2022
Når der er søgt om opholdstilladelse, står Herlev Kommune klar til at hjælpe ukrainere med indkvartering, støtte, børnepasning og fællesskabstilbud.
04. mar 2022
Herlev Kommunalbestyrelse står sammen om at byde ukrainske flygtninge velkommen og vil sikre en tryg og støttende modtagelse.
10. feb 2022
I starten af 2023 slår en ny daginstitution dørene op i det sydlige Herlev, hvor der er behov for flere institutionspladser til det stigende antal børn.
31. jan 2022
I dag fornyede Herlev Kommune en partnerskabsaftale, som har givet grønnere skolegårde i Herlev.
14. jan 2022
I hele landet er mange mennesker smittet med Covid-19 – også i Herlev Kommune. Det påvirker dagligdagen på børne- og ældreområdet.
1. viceborgmester Lars Mann Pedersen lykønsker Thomas Gyldal Petersen med valget som borgmester i Herlev
03. dec 2021
Herlev Kommunalbestyrelse konstituerede sig ved kommunalbestyrelsesmødet den 1. december 2021. Se hvem der sidder i de forskellige udvalg.
30. nov 2021
Onsdag den 1. december afholder den nye Kommunalbestyrelse sit konstituerende møde.
25. nov 2021
Efter gensidig aftale er direktør Mette Riegels fratrådt sin stilling som direktør i Herlev Kommune.
24. nov 2021
Herlev Kommunalbestyrelse har onsdag den 24. november 2021 besluttet, at stemmerne fra kommunalvalget den 16. november 2021 skal gennemgå en fornyet fintælling.
17. nov 2021
Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået en konstitueringsaftale.
17. nov 2021
Se procent- og mandatfordelingen for Kommunalvalget. I dag fintælles der, hvorefter det endelige resultat ligger klar.
08. nov 2021
En gennemgribende modernisering af Hjortespringcentret vil sammen med Rådhus Hjortespring skabe positiv udvikling af byrummet.
15. okt 2021
Nye grønne læringsrum ved Lindehøjskolen og Herlev Byskole afd. Eng.
30. sep 2021
Næsten 100 deltagere deltog i dette års Dialogmøde for Erhvervslivet, som blev afholdt tirsdag eftermiddag i Herlev Medborgerhus.
06. sep 2021
Herlev kom et spadestik tættere på at bygge den nye genbrugsstation, da borgmesteren sammen de ansatte tog det første spadestik.
19. aug 2021
Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ambition for opførelsen af et nyt plejecenter i Hjortespring i samarbejde med PensionDanmark.
01. jul 2021
Kommunalbestyrelsen står sammen om et løft af ældre- og sundhedsområdet med værdighed, selvbestemmelse og kvalitet som nøgleord.
25. jun 2021
Henover sommeren og efteråret starter en ny præventiv kampagne mod salg af hash i Herlev.
22. jun 2021
Sidste hånd er netop lagt på kommunens vision for Erhvervskvarteret med fritidstilbud, stærke fællesskaber og plads til både boliger og erhverv.
07. jun 2021
Affaldsplanen 2022 – 2033 er sendt i høring. Du kan indsende dine kommentarer til den nye affaldsplan frem til den 29. juli 2021.
03. jun 2021
Som et led i projektet 'Fra grå villaveje til grønne fællesskaber' blev der for nyligt afholdt scenarieværksted. Her blev skitser og ideer til fremtidens villaveje præsenteret.
03. jun 2021
Kampagnen ”Klar til et pust?” vil kunne ses på plakater langs vejene.
15. apr 2021
Kommunalbestyrelsen har onsdag den 14. april frigivet midler til den nye og større genbrugsstation. Med den skruer Herlev op for brugervenlighed og bæredygtighed
07. apr 2021
Det bliver byggeteamet JFP Murer & Tømrer A/S og Friis Andersen Arkitekter A/S, der skal opføre den nye daginstitution på Herlev Byskole afd. Eng og samtidig stå for renoveringen af skolen.
26. feb 2021
Vaccinationsindsatsen på Herlevs plejecentre er på højde med i andre kommuner – det vil også fremgå af tallene efter weekendens 3. testrunde.
23. feb 2021
På de åbne arealer omkring Tibbevangen, hvor der før var græsmarker, er der nu store folde med græssende dyr.
13. feb 2021
Den nye eldrevne skraldebil er ikke bare mere miljøvenlig – den er også støjsvag, når den kører rundt i Herlev og tømmer affaldsbeholdere med mad- og restaffald.
11. feb 2021
Herlev Kommune igangsætter tiltag, der sikrer flere SOSU’er ved at tilbyde gode forhold under og beskæftigelse efter endt uddannelse.
Ilustration - Sundhedsprofil 2021
08. feb 2021
Rygning, smerter og ondt i livet. 300.000 tilfældigt udvalgte danskere over 16 år bliver spurgt om, hvordan de har det - for målrettet at kunne forebygge og behandle sygdomme.
Visualisering af den kommende Herlev Bymidte-byggeri
03. feb 2021
Byggetilladelsen ligger nu klar til en ny, dynamisk bymidte i Herlev, hvor kommunens rådhus vil smelte sammen med detailhandel, erhverv og lejeboliger.
Markant fald i indbrud fra 2019 til 2020
27. jan 2021
Ikke kun coronapandemien medvirkede til, at Herlev i 2020 havde færre indbrud end i mange år – flere forebyggende tiltag spillede ind.
22. jan 2021
Opgaven med at levere personlig og praktisk hjemmehjælp til borgerne i Herlev har været i udbud. Vinderen af udbuddet er Human Care A/S.