Grundlisten 2020-2023

Herlev Kommune skal hvert fjerde år udarbejde en grundliste til de danske domstole over borgere, som ønsker at blive domsmænd eller nævninge i straffesager.

Som domsmand eller nævning bliver du indkaldt til at dømme i straffesager ved byretten eller landsretten sammen med andre domsmænd, nævninge og juridiske dommere.

Hvervet er et borgerligt ombud, og det betyder, at du som udgangspunkt har pligt til at være domsmand eller nævning, hvis du bliver udtaget til det.

Som nævning og domsmand bliver du valgt for en periode på fire år ad gangen. Den kommende periode gælder fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023.

 

Hvad er grundlisten?

Begrebet grundlisten dækker over en liste af borgere, som kan blive indkaldt til at virke som nævninge eller domsmænd i udvalgte straffesager sammen med en eller flere juridisk uddannede dommere. 

Sådan ansøger du om at blive optaget på grundlisten

Herlev Kommunes grundlisteudvalg modtager løbende ansøgninger fra herlevborgere, der er interesserede i at blive nævninge eller lægdommere og dermed dømme i straffesager sammen med juridisk uddannede dommere.  Grundlisten skal bestå af et repræsentativt udsnit af befolkningen, og borgere kan søge optagelse på grundlisten.

Bredden afspejles i variation af køn, alder, etniske oprindelse og uddannelsesmæssig baggrund, og den varierede sammensætning spiller en vigtig rolle, når straffesager skal vurderes, så almindelige borgeres vurdering af, hvad der er rigtigt og forkert bliver repræsenteret ved domstolene.  Især borgere under 30 år og borgere med en anden etnisk baggrund opfordres til at ansøge om optagelse på grundlisten.

Du ansøger om at komme på grundlisten ved at sende en mail med følgende oplysninger til valg@herlev.dk

 • Fulde navn
 • Adresse
 • Fødselsdag og år
 • Beskæftigelse
 • Køn
 • Kortfattet motivation for ansøgningen
Ansøgningsfristen for optagelse på grundlisten er fredag den 15. februar 2019.

Hvem kan ikke optages på grundlisten? 

Du kan ikke blive optaget på listen, hvis du er:

 • Minister
 • Advokat
 • Advokatfuldmægtig

eller ansat i

 • Centraladministrationen
 • Domstolene
 • Anklagemyndigheden
 • Overøvrigheden
 • Politiet eller fængselsvæsenet
 • Sognefoged eller en af folkekirkens og de anerkendte trossamfunds gejstlige.
   

Hvilke krav skal jeg opfylde? 

For at komme i betragtning til optagelse på grundlisten skal du være:

 • Mindst 18 år og ikke fylde 80 år inden den fire årige periode afsluttes den 31. december 2023
 • Ustraffet med valgret til Folketinget
 • Bosiddende i Herlev Kommune
 • Dansk statsborger og have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
 • Åndeligt og legemligt i stand til at varetage en lægdommers pligter.

Du kan læse mere om det at være nævning eller domsmand på domstolenes hjemmeside.
 

Hvad sker der, når jeg har sendt min ansøgning?

Efter ansøgningsfristens udløb vil Grundlisteudvalget vurdere de indkomne ansøgninger med henblik på at få sammensat en grundliste for Herlev Kommune. Grundlistens sammensætning skal afspejle sammensætningen af de borgere, der bor i Herlev Kommune med hensyn til køn, alder, etnisk baggrund, uddannelse mv.

Når Grundlisteudvalget har sammensat grundlisten, sendes den til Østre Landsrets præsident. Præsidenten trækker så lod blandt de personer, der står på alle kommunernes grundlister.

Herefter udtager præsidenten fra Østre Landsret domsmænd og nævninge i straffesager.

Grundlisteudvalgets frist for indsendelse af listen er den 1. april 2019.

 

Hvordan opbevares mine personlige oplysninger?

Vi opbevarer dine personlige oplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesloven.

Hvordan får man besked, hvis man skal dømme ved en straffesag?

De borgere, der bliver udtaget til at være lægdommere, får direkte besked af Østre Landsrets præsident.