Folketingsvalget den 5. juni 2019

Den 5. juni afholdes der Folketingsvalg i Danmark. Du kan på denne side holde dig opdateret med valget.

Sådan brevstemmer du til Folketingsvalget

Hvis du er forhindret i at stemme på valgdagen, kan du brevstemme, hvis du møder personligt op på et hvilket som helst folkeregister i landet. Husk at medbringe legitimation.Du kan stemme fra onsdag den 15. maj 2019 til og med lørdag den 1. juni 2019. I Herlev Kommune foregår afstemningen i Borgerservice i Rådhusets åbningstid:

Mandag kl. 09.00-14.00 Tirsdag kl. 08.00-14.00 Onsdag LUKKET Torsdag kl. 09.00-18.00 (dog lukket mellem kl. 15.00-15.30) Fredag kl. 09.00-14.00

Borgerservice holder ekstraordinært åben for brevstemmeafgivning på følgende dage:

Onsdag den 15. maj 2019 kl. 10:00 – 14:00 (det er her muligt at brevstemme til både Folketingsvalget såvel som valg til Europa-Parlamentet) Lørdag den 25. maj 2019 kl. 10:00-14:00 Lørdag den 1. juni 2019 kl. 10:00-16:00

Hvis du er syg eller indlagt

Er du indlagt på sygehus eller lignende, har du mulighed for at brevstemme der, hvor du er indlagt. Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet på selve valgdagen og ikke kan brevstemme på institution eller boform m.v., kan du kontakte Folkeregistret på Herlev Rådhus via borgerservice@herlev.dk eller tlf. 4452 7060 og bede om den særlige blanket,”Anmodning om adgang til at afgive stemme i hjemmet”.Den udfyldte blanket skal være Folkeregistret i hænde senest fredag den 24. maj 2019 kl. 18.00. Brevstemmeafgivningen i hjemmet vil foregå i overværelse af to tilforordnede vælgere.

Vil du gerne stemme fra et andet afstemningssted

En vælger kan efter ansøgning afgive sin stemme på valgdagen på et andet afstemningssted i sin bopælskommune end det, vælgeren er tilknyttet i henhold til valglisten, såfremt ændringen af afstemningssted er begrundet ivælgerens handicap eller nedsatte førlighed.Blanketten kan fås ved at kontakte Borgerservice på Herlev Rådhus, via borgerservice@herlev.dk eller tlf. 4452 7060. 

Ansøgning om ændret valgsted skal indgives til Herlev Kommune senest tirsdag den 28. maj 2019 kl. 12:00.
 

Hjælpemidler som stilles til rådighed ved afstemningen

Herlev Kommune stiller ved brevafstemningen såvel som på valgdagen følgende hjælpmidler til rådighed:

 Hæve- /sænkebord
 Sort filtpen
 Lup
 LED lampe
 Forstørrelsesapparat af typen CC-TV

Herlev Kommune gør opmærksom på, at forstørrelsesapparatet vil være tilgængelig ved brevafstemning i Borgerservice på Herlev Rådhus samt på afstemningsstedet Herlev Hallerne. De vælgere der måtte ønske at benytte dette, skal inden den føromtalte frist, indgive ansøgning om overflytning til valgstedet Herlev Hallerne, såfremtman tilhører et af kommunens øvrige afstemningssteder.