Folketingsvalget den 5. juni 2019

Den 5. juni afholdes der folketingsvalg i Danmark. Du kan på denne side holde dig opdateret med valget.

Stemmeprocenter og valgresultat

Til Folketingsvalget er der i Herlev Kommune i alt 20.120 stemmeberettigede vælgere.

I Herlev Kommune er der tre valgsteder, hvor man kan stemme: Herlev Medborgerhus, Herlev Hallerne og Kildegårdhallen. I tabellen nedenfor kan du valgdagen igennem følge med i stemmeprocenten ved Folketingsvalget.

Du kan også løbende følge med i valgresultaterne her

 

Herlev Medborgerhus Stemmeprocent
kl. 09.00 5.09 pct.
kl. 10.00 10.51 pct.
kl. 11.00 25.86 pct.
kl. 12.00 34,74 pct.
kl. 13.00 42.2 pct.
kl. 14.00 48.73 pct.
kl  15.00 54.85 pct.
kl. 16.00 60.69 pct.
kl  17.00 66.82 pct.
kl. 18.00 71.92 pct.
kl. 19.00 76.86 pct.
kl. 20.00 80.49 pct.

                

Herlev Hallerne           Stemmeprocent
kl. 09.00 6.17 pct.
kl. 10.00 14.5 pct.
kl. 11.00 32.03 pct.
kl. 12.00 42.24 pct.
kl. 13.00 50.5 pct.
kl. 14.00 56.39 pct.
kl. 15.00 62.66 pct.
kl  16.00 69.15 pct.
kl. 17.00 74.99 pct.
kl. 18.00 80.89 pct.
kl. 19.00 85.54 pct.
kl. 20.00 89.19 pct.

 

Kildegårdhallen           Stemmeprocent
kl. 09.00 5.17 pct.
kl. 10.00 10.09 pct.
kl. 11.00 25.84 pct.
kl. 12.00 35.39 pct.
kl. 13.00 43.18 pct.
kl. 14.00 50.26 pct.
kl. 15.00 55.77 pct.
kl  16.00 61.75 pct.
kl  17.00 67.78 pct.
kl. 18.00 72.90 pct.
kl. 19.00 77.43 pct.
kl. 20.00 81.28 pct.

 

 

Det samlede gennemsnit per. time      Stemmeprocent              
1.098 5.46 pct.
1.996 9.92 pct.
5.103 25.36 pct.
7.518 37.37 pct.
9.082 45.14 pct.
10.393 51.66 pct.
11.592 57.61 pct.
12.818 63.71 pct.
14.026 69.71 pct.
15.105 75.07 pct.
16.060 79.82 pct.
16.799 83.49 pct.

 

Test din viden om folketingsvalg

Må politiske partier reklamere på tv? Hvad sker der med stemmerne på et parti, som ikke klarer spærregrænsen? Og kan man stemme på en kandidat, der stiller op i en anden storkreds?

Test din viden i quizzen om folketingsvalg her:
 

 

Sådan brevstemmer du til folketingsvalget

Hvis du er forhindret i at stemme på valgdagen, kan du brevstemme, hvis du møder personligt op på et hvilket som helst folkeregister i landet. Husk at medbringe legitimation.Du kan stemme fra onsdag den 15. maj 2019 til og med lørdag den 1. juni 2019. I Herlev Kommune foregår afstemningen i Borgerservice i Rådhusets åbningstid:

Mandag kl. 09.00-14.00 Tirsdag kl. 08.00-14.00 Onsdag LUKKET Torsdag kl. 09.00-18.00 (dog lukket mellem kl. 15.00-15.30) Fredag kl. 09.00-14.00

Borgerservice holder ekstraordinært åben for brevstemmeafgivning på følgende dage:

Onsdag den 15. maj 2019 kl. 10:00 – 14:00 (det er her muligt at brevstemme til både folketingsvalget såvel som valg til Europa-Parlamentet) Lørdag den 25. maj 2019 kl. 10:00-14:00 Lørdag den 1. juni 2019 kl. 10:00-16:00

Hvis du er syg eller indlagt

Er du indlagt på sygehus eller lignende, har du mulighed for at brevstemme der, hvor du er indlagt. Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet på selve valgdagen og ikke kan brevstemme på institution eller boform m.v., kan du kontakte Folkeregistret på Herlev Rådhus via borgerservice@herlev.dk eller tlf. 4452 7060 og bede om den særlige blanket,”Anmodning om adgang til at afgive stemme i hjemmet”.Den udfyldte blanket skal være Folkeregistret i hænde senest fredag den 24. maj 2019 kl. 18.00. Brevstemmeafgivningen i hjemmet vil foregå i overværelse af to tilforordnede vælgere.

Vil du gerne stemme fra et andet afstemningssted

En vælger kan efter ansøgning afgive sin stemme på valgdagen på et andet afstemningssted i sin bopælskommune end det, vælgeren er tilknyttet i henhold til valglisten, såfremt ændringen af afstemningssted er begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed. Blanketten kan fås ved at kontakte Borgerservice på Herlev Rådhus, via borgerservice@herlev.dk eller tlf. 4452 7060. 

Ansøgning om ændret valgsted skal indgives til Herlev Kommune senest tirsdag den 28. maj 2019 kl. 12:00.
 

Opstillingsberettigede partier til folketingsvalget

Følgende partier er opstillingsberettigede til folketingsvalget den 5. juni 2019 med følgende bogstavbetegnelser:

A. Socialdemokratiet

B. Radikale Venstre

C. Det Konservative Folkeparti

D. Nye Borgerlige

E. Klaus Riskær Pedersen

F. SF - Socialistisk Folkeparti

I. Liberal Alliance

K. Kristendemokraterne

O. Dansk Folkeparti

P. Stram Kurs

V. Venstre

Ø. Enhedslisten

Å. Alternativet

Kontaktinformation til de enkelte partier kan du finde på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside ved at klikke på linket her

Hjælpemidler som stilles til rådighed ved afstemningen

Herlev Kommune stiller ved brevafstemningen såvel som på valgdagen følgende hjælpmidler til rådighed:

 Hæve- /sænkebord
 Sort filtpen
 Lup
 LED lampe
 Forstørrelsesapparat af typen CC-TV

Herlev Kommune gør opmærksom på, at forstørrelsesapparatet vil være tilgængelig ved brevafstemning i Borgerservice på Herlev Rådhus samt på afstemningsstedet Herlev Hallerne. De vælgere der måtte ønske at benytte dette, skal inden den føromtalte frist, indgive ansøgning om overflytning til valgstedet Herlev Hallerne, såfremtman tilhører et af kommunens øvrige afstemningssteder.

Vigtige datoer for folketingsvalget

Vigtige datoer for folketingsvalget 2019

11. maj 2019 kl. 12
Valgplakater må ophænges.
 
15. maj – 1. juni 2019
Du kan brevstemme til folketingsvalget i enhver kommune i denne periode.
 
Senest den 28. maj 2019
Økonomi- og Indenrigsministeriet udsender fortegnelse over de godkendte kandidatlister, herunder navnene på de godkendte kandidater, de tildelte bogstavsbetegnelser og de anmeldte valgforbund.
 
31. maj 2019
Du skal have modtaget dit valgkort.
 
1. juni 2019
Sidste frist for at brevstemme.
 
5. juni 2019
Valgdag: Du kan stemme fra kl. 8 – 20 på dit afstemningssted. Dit afstemningssted fremgår af dit valgkort.
 
13. juni 2019 ved døgnets afslutning
Valgplakater skal være fjernet.

 

Ofte stillede spørgsmål om folketingsvalget

FAQ til folketingsvalget

Find ofte stillede spørgsmål om folketingsvalget eller stil dit eget spørgsmål på Folketingets hjemmeside.

Gå direkte til siden her.