Herlevs borgmester Thomas Gyldal Petersen

Borgmesteren

Læs om borgmester Thomas Gyldal Petersen (A), se hans CV og bestil pressebilleder.

Curriculum Vitae for Thomas Gyldal Petersen

Født den 1. august 1975. Har altid været bosiddende i Herlev.

 

Uddannelse:

 2003        Cand. scient. pol. fra Københavns Universitet
 1994           Student fra Herlev Gymnasium

Erhverv:

 2008-2011  Ansat som politisk konsulent i Dansk Metal
 2006-2008  Ansat som erhvervspolitisk konsulent i Dansk Byggeri
 2002-2006     Ansat i den socialdemokratiske folketingsgruppe

Politik:

 2020-  Medlem af KL's formandskab
 2018-  Formand for KLs Børne- og Undervisningsudvalg 8. marts 2018
 2017-  Bestyrelsesmedlem, Kommunernes Landsforening (KL) pr. 1. juli 2017
 2014-

 Bestyrelsesmedlem, HOFOR

 Bestyrelsesmedlem, Herlev Gymnasium

 2014-2018

 Formand for bestyrelsen i Trafikselskabet Movia

 Bestyrelsesmedlem, BIOFOS

 Bestyrelsesmedlem, I/S Vestforbrænding

 2013-2014  Næstformand i pensionskassen PenSam Liv (udpeget af Danske Regioner/KL)
 2011-

 Medlem af Kommunekontaktrådet for Hovedstadsregionen (KKR Hovedstaden)

 Medlem af KL's Løn- og Personaleudvalg

 1. december 2011  Borgmester i Herlev Kommune
 2010-2011  Formand for Børne- og Undervisningsudvalget
 2002-2010  Formand for Børne- og Kulturudvalget
 1998-2002  Formand for Idrætsudvalget
 1998-  Medlem af Herlev Kommunalbestyrelse

 

Billeder af borgmesteren - til tryk og web

Download pressefotos af Thomas Gyldal Petersen

Billederne af borgmester Thomas Gyldal Petersen kan benyttes efter aftale med copyright-angivelse: Herlev Kommune, akkreditering fotograf Ulrik Jantzen.

Henvendelser til borgmesteren

Alle henvendelser til borgmester Thomas Gyldal Petersen skal ske via nedenstående kontaktoplysninger.

Du er også velkommen til at kontakte borgmesteren via Direktionssekretariatets e-mail dirsekr@herlev.dk

 

44 52 70 07
borgmester@herlev.dk