Forside | Om kommunen | Økonomi - budgetter og regnskaber | Gæld til Herlev Kommune

Gæld til Herlev Kommune

Herlev Kommunes Team Debitor arbejder for, at alle kommunens borgere og virksomheder betaler, hvad de skal - og til tiden. Vi er kommunens centrale afdeling for opkrævning.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os:

Herlev Kommune
Team Debitor
Herlev Bygade 90
2730 Herlev
opkr@herlev.dk
Telefon 44 52 70 00

Åbningstid
Mandag: kl. 9-14
Tirsdag: kl. 8-14
Onsdag: LUKKET
Torsdag: kl. 9–15 samt 15.30-17.00
Fredag: kl. 9-14

Lovpligtig boligindskudslån
Renter beregnes med 4,5 % af den til enhver tid værende restgæld.

Ejendomsskat
Renter beregnes med 0,4 % pr. påbegyndt måned.

De borgere som ikke har tilmeldt ejendomsskatten til betalingsservice, vil modtage et girokort i E-boks 15 dage før betalingsdagen. Dog skal vi gøre opmærksom på, at girokortet fremsendes i E-boks til den ejer som er registeret som hovedhæfter.

Gebyr
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal beregnes gebyr på 250 kr. for rykkerskrivelse/erindringsskrivelse vedrørende ikke rettidigt betalte ydelse, der opkræves af kommunen. Gebyr beregnes i henhold til § 2 i ”Lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden”.

Betaling af restancer

Indgåelse af frivillig aftale
Hvis du ikke kan betale til tiden, er det vigtigt, at du kontakter Team Debitor hurtigst muligt for indgåelse af en betalingsaftale.

Fastsættelse af afdragsordning og tilbagebetalingspligtig kontanthjælp.
En afdragsordning fastsættes ud fra en tabeltakst fastsat i Bekendtgørelse nr. 1513 af 13/12/2013. Tabellen viser, med hvilken procentdel af din nettoindkomst, du skal afdrage din gæld.

Registrering hos SKAT

Restancen bliver registreret hos SKAT til brug for modregning i udbetalinger fra det offentlige.

Betalingsmåder
Du kan nedenfor læse om de betalingsformer, som du kan benytte dig af:

Betalings Service
De fleste kommunale regninger kan tilmeldes betalingsservice. Når du har modtaget det første giroindbetalingskort fra kommunen, kan dette videregives til din bank, som derefter sørger for tilmelding til betalingsservice eller indtaste denne via Netbank.

FIK-indbetalingskort
Du kan betale FIK-indbetalingskort via Netbank eller posthus

Oversendelse til restanceinddrivelsesmyndigheden/SKAT
Manglende betaling af krav til kommunen samt misligholdelse af indgået afdragsordning medfører, oversendelse til restanceinddrivelsesmyndigheden/SKAT. Ved oversendelse til SKAT pålægges der renter med 8,2 % p.a. Renten beregnes dels af hovedstolen (hovedkravet) og dels af påløbne gebyrer. Der beregnes ikke renters rente. Renter er fradragsberettigede.

SKAT har ansvaret for inddrivelse af restancer til det offentlige.

Hvis du har fået et brev fra SKAT om, at de inddriver din gæld, skal du betale den eller kontakte dem på telefon 70 15 73 04.

Sidst opdateret 05/12 2016

Kontakt

Herlev Kommune

Team Debitor
Herlev Bygade 90
2730 Herlev
opkr@herlev.dk
Tlf. 44 52 70 00

Åbningstid

Mandag: kl. 9-14
Tirsdag: kl. 8-14
Onsdag: LUKKET
Torsdag: kl. 9–15 samt 15.30-17.00
Fredag: kl. 9-14