Forside | Om kommunen | Kommuneplan 2013-2025

Kommuneplan 2013-2025

Den 8. oktober 2014 blev Kommuneplan 2013-2025 vedtaget af Herlev Kommunalbestyrelse.

Foto Kommuneplan 2013-2025

Du kan se hele kommuneplanen ved at klikke på billedet.
Nedenfor kan du læse Borgmester Thomas Gyldal Petersens introduktion til planen.

 

"Herlev er en by i udvikling, hvor det skal være attraktivt at bo, leve og arbejde. En række anlægsprojekter vil definere fremtidens Herlev: Et nyt center for udvalgsvarer er planlagt ved stationen på DISA-grunden, og Hospitalet - Herlevs største arbejdsplads - bliver endnu større. Men den største forandring vil komme med etableringen af letbanen.

Letbanen bringer Herlev tættere på vores naboer, og flere vil benytte sig af vores kulturelle og kommercielle tilbud. Med letbanen skabes også et bedre grundlag for at etablere nye arbejdspladser og tiltrække nye virksomheder.

I Herlev føler erhvervslivet sig hørt og hjulpet - det skal vi naturligvis fastholde. Erhvervskvarteret omkring Marielundvej er under forandring, og Herlev Kommune vil fortsætte med at forbedre adgangsforholdene, og - sammen med virksomhederne - arbejde på at forskønne området og tiltrække nye virksomheder.  

En af de helt centrale letbanestationer placeres ved bymidten. Det giver mulighed for at styrke  handelen og bylivet, og vi har derfor tilpasset kommuneplanens rammer til det, som borgerne i Herlev naturligt opfatter som bymidten: Herlev Bymidte centeret, Bangs Torv, gadekæret, Herlev Bibliotek, gågaden, Paletten og Herlev Medborgerhus.

Herlevs mere end 100 år lange historie betyder, at en række af de gamle byplaner stammer fra en tid, hvor Herlev stadig var en landsby. Nu rydder vi op i gamle regulativer, og udarbejder nye tidssvarende lokalplaner, som sikrer samme regler for størstedelen af villaområderne i Herlev.

Denne kommuneplan vil styrke Herlevs udvikling, så det bliver endnu mere attraktivt at være bo, arbejde og drive virksomhed i Herlev."

Sidst opdateret 19/05 2015

Kontakt

Stab for Kultur, Ejendomme og Teknik
Herlev Kommune
Herlev Bygade 90
2730 Herlev
tlf. 44 52 70 00
ket@herlev.dk